Projekty w kulturze. Idea, innowacje, biznes

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest dr Marlena Wieczorek

dr Marlena Wieczorek – manager kultury, muzykolog. Autorka artykułów i książek o tematyce muzycznej oraz redaktor naczelna czasopisma www.meakultura.pl. Pomysłodawczyni i koordynatorka licznych projektów z pogranicza kultury i biznesu w ramach działania Fundacji MEAKULTURA: organizacji propagującej kulturę muzyczną, którą stworzyła w 2012 r. Prowadzi m.in.: kampanię społeczno-edukacyjną Save the Music, łączącą muzykę z modą i sztuką wizualną czy konkurs polskich krytyków muzycznych KROPKA. W 2018 r. opracowała i wydała „Sto lat muzycznej emigracji” – pierwszy leksykon polskich kompozytorów emigracyjnych, obecnie tłumaczony na język angielski. Od kilku lat prowadzona przez nią fundacja współpracuje z Collegium Civitas – Marlena Wieczorek jest autorką programu i kierowniczką studiów podyplomowych Muzyka w mediach (www.muzykamwediach.pl).

Prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe (między innymi we współpracy z Narodowym Centrum Kultury). Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Zasiada w jury Paszportów „Polityki”, „Koryfeuszy Muzyki Polskiej” oraz w Radzie Programowej Music Export Poland.

Fot. Jacek Barcz
 


Zajęcia prowadzą:

 

Milena Bogdanowicz – radca prawny, counsel w dziale prawa własności intelektualnej kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Od ponad 10 lat wspiera od strony prawnej branżę kreatywną. Doradza zarówno agencjom reklamowym, jak i producentom filmowym i telewizyjnym, instytucjom kultury, jak i twórcom oraz  podmiotom z branży rozrywkowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu prawa autorskiego, prasowego, mediów i reklamy  – współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR w ramach Uniwersytetu Reklamy oraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych. Zajmuje się również wsparciem prawnym klientów w sprawach związanych z ochroną reputacji, w tym w przypadkach kryzysów medialnych. W 2013 roku zajęła I miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars – Prawnicy jutra”. Rekomendowana w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2019 w sprawach dotyczących filmu, mediów i reklamy.

Fot. WKB

 

Ewa Bogusz-Moore – menedżer kultury. Od września 2018 dyrektor naczelny i programowy Narodowej Orkiestry Polskiego Radia – NOSPR. W kwietniu tego roku została przyjęta jako pierwsza Polka i druga kobieta do międzynarodowej organizacji ECHO, skupiającej 21 najbardziej wpływowych instytucji muzycznych w Europie. W swoich działaniach kieruje się przekonaniem o transformacyjnym potencjale sztuki, a dzięki biznesowemu podejściu do zarządzania potrafi kreować nowoczesne instytucje kultury, odpowiadające wymogom współczesnego rynku sztuki. W prowadzonych przez siebie instytucjach czy festiwalach łączy tworzenie programu artystycznego z budowaniem wieloletnich strategii rozwoju, m.in. dzięki nawiązywaniu współpracy z instytucjami muzycznymi na świecie (w tym London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic czy Cité de la musique). Absolwentka klasy wiolonczeli na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Arts Management na City, University of London. Laureatka stypendium Clore Leadership Programme i stypendium Leadership Academy of Poland.

Fot. Konrad Ćwik

 

Beata Dubiel-Stawska – od 2007 roku, prowadząc własną firmę, współpracuje z zespołami z różnych środowisk (instytucjonalnych, organizacji pozarządowych, biznesowych), głównie w obszarze kultury. Jako konsultantka, ekspertka, facylitatorka, mentorka, trenerka w zależności od potrzeb sięga do swoich doświadczeń, umiejętności i wiedzy z zarządzania projektami, planowania strategicznego, budowania sprawnie działających zespołów, zarządzania zmianą, komunikacji, budowania marki, rozwoju publiczności (Audience Development).
Jest ekspertką i trenerką w europejskich projektach ADESTE i CONNECT (zarządzanie i rozwój relacji w sektorze kultury), wykładowczynią i współautorką programu studiów podyplomowych UAM w Poznaniu (Audience Development), inicjatorką ruchu biznes-kultura, autorką programu Akademia Zarządzania Projektami (dla IAM i instytutów polskich), mentorką grupy ponad 100 pracowników warszawskich instytucji kultury działających w ramach sieci ADESTE.
Realizowała projekty doradcze i szkoleniowe, m.in. dla Biura Kultury m.st. Warszawy, Orkiestry Sinfonia Varsovia, TR Warszawa, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i wielu innych. Z wykształcenia kulturoznawca-filmoznawca.

 

Igor Gałązkiewicz – strateg i konsultant w sferze brandingu; doradza markom, jak budować silną tożsamość i projektować konsumenckie doświadczenia. Działa na styku marketingu, sztuki i designu. Obecnie pełni także funkcję dyrektora marketingu w Anegre i dyrektora kreatywnego w Plato. Autor książek Art Branding (2016) oraz Projektowanie doświadczeń (2017). Przez kilka lat w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odpowiadał za sponsoring, komunikację i projekty specjalne. Pomysłodawca i kurator projektu OperaLab, jak i wielu wystaw architektury i wzornictwa. Wykładowca branżowych konferencji, między innymi Element Talks, Gdynia Design Days czy Łódź Design. Na stałe o sztuce i marketingu pisze do „L’Officiel” oraz „L’Officiel Hommes”.

 

Wojciech Gorczyca – kulturoznawca, menedżer kultury, trener i psychoterapeuta. Przez kilkanaście lat zarządzał organizacjami z dużymi zespołami pracowników. Wraz z praktyką zawodową doskonalił model pracy oparty na samoświadomości organizacji. Stworzył autorskie narzędzia zarządzania procesem zmiany i jego efektami. Jako ekspert opracowuje strategie rozwojowe instytucji i przedsiębiorstw oraz prowadzi szkolenia i treningi interpersonalne.
Były dyrektor naczelny TR Warszawa i Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa. Pełnił funkcję wicedyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Pracował jako konsultant w międzynarodowej agencji PR – Hill+Knowlton Strategies. W 2010 roku powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa do Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie. Członek komitetów sterujących programów finansowania kultury, m.in. MKiDN i samorządowych.
Realizuje usługi szkoleniowe, coachingowe, mentoringowe i doradcze dla instytucji kultury i firm.

 

Agata Grenda – przez ponad dekadę urzędniczka samorządowa i państwowa, managerka kultury. Siedem lat pracowała w Nowym Jorku (w randze konsula oraz wicedyrektorki, a następnie dyrektorki Instytutu Kultury Polskiej), przez cztery lata była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Specjalizuje się zarówno w produkcji projektów międzynarodowych, dyplomacji publicznej, jak i w pracy z lokalnymi społecznościami i biznesem. Zainicjowany przez nią w 2012 r. projekt „Wielkopolska: Rewolucje” media okrzyknęły najważniejszych wydarzeniem społeczno-kulturalnym ostatnich lat. Wykładała zarządzanie kulturą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Obecnie prowadzi własną firmę „Grenda. Produkcja Kultury”, realizując projekty z pogranicza kultury i biznesu.

Fot. Agnieszka Szenrok

 

Jakub Jasiczak – doktor nauk ekonomicznych, ekspert w zakresie marketingu innowacji, od 2014 roku prezes zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; pozyskał i zrealizował ponad 40 projektów badawczo-doradczych z obszaru rozwoju nowych produktów i rozwoju przedsiębiorstw; w SC UEP nadzorował realizację ponad 240 projektów dla 130 przedsiębiorstw i instytucji publicznych; założyciel i członek zarządu Fundacji Fort z Poznania; współorganizator największych międzynarodowych symulacji militarnych w Polsce pn. Asgard Events; inicjator i koordynator Fortu Kultury w Forcie II w Poznaniu.

 

Dorota Keller-Zalewska – ukończyła Wydział Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Zarządzania i Marketingu SGH oraz Leadership Academy for Poland. Przez dziesięć lat była koordynatorem międzynarodowych projektów kulturalnych w Instytucie Adama Mickiewicza, m.in. Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 i Roku Polskiego w Austrii 2002/2003. W instytucie była również kierownikiem wydziału programowego oraz kierownikiem ds. planowania i kontrolingu. Pracowała także w firmie audytorskiej KPMG. Społecznie współpracowała z Fundacją Krzyżowa. Jako radna m.st. Warszawy uczestniczyła w powołaniu Muzeum Historii Żydów Polskich jako instytucji współprowadzonej przez miasto. W Muzeum POLIN jest zastępcą dyrektora ds. organizacyjnych. Nadzoruje pracę działów: administracyjno-organizacyjnego, informatyki, bezpieczeństwa, infrastruktury, biur pozyskiwania funduszy oraz kadr i sekcji obsługi prawnej i zamówień publicznych.

Fot. M. Starowieyska

 

Rafał Kownacki – prawnik. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie międzynarodowym oraz unijnym. Studiował na europejskich i amerykańskich uczelniach. Nauczyciel akademicki, trener. Publicysta. Posiada szerokie doświadczenie w projektach międzynarodowych. Członek Zarządu GESAC (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) oraz członek Global Policy Committee CISAC (Międzynarodowa Konfederacja Związków Autorów i Kompozytorów). Zastępca Dyrektora Generalnego w czołowej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania – Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

 

Dariusz Maciołek – doświadczony menadżer z ponad 18-letnim doświadczeniem w obszarze strategii marketingowej, aktywności sponsoringowych, komunikacji i mediów społecznościowych. Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Komunikacji i Marketingu w Banku BNP Paribas. Poprzednio związany z Aviva Polska, gdzie obejmował stanowisko dyrektora Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej. W BNP Paribas odpowiada za kreowanie silnej marki Banku, marketingowe wsparcie poszczególnych linii biznesowych, a także realizację nowej strategii Banku. Jest również odpowiedzialny za strategię i komunikację marketingową, rozwój kanałów społecznościowych, CSR oraz PR i komunikację wewnętrzną.

 

Tomasz Płachecki – badacz społeczny. Specjalizuje się w tworzeniu koncepcji badawczych i narzędzi do badań jakościowych oraz ilościowych, w moderowaniu wywiadów i analizie danych. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobył głównie kierując projektami w firmach badawczych, a także realizując – przez trzy lata – zadania działu badań, analiz i rozwoju w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Kierował kilkudziesięcioma diagnozami i ewaluacjami, prowadzonymi głównie na zamówienie ministerstw, urzędów marszałkowskich, urzędów miast oraz instytucji kultury. Oprócz badań prowadził zajęcia z teorii socjologicznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentem. Należy do kadry dydaktycznej studiów podyplomowych „Rozwój publiczności” w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Ukończył Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

 

Bartosz Stawski – z zawodu „skrajny pragmatyk”, specjalizuje się w tematyce tzw. Thinking Tools i ich zastosowaniu w dziedzinie zarządzania. Praktyk TOC (Teoria Ograniczeń, ang. Theory of Constraints), był partnerem firmy Goldratt CZ oraz przedstawicielem firmy Systematic Inventive Thinking zajmującej się procesami myślowymi innowacyjności. Wykłada w Ernst & Young Academy of Business. Jest ekspertem w dziedzinie zastosowania TOC w obszarze strategii i marketingu (Mafia Offer), narzędzi myślenia innowacyjnego dla rozwoju nowych produktów oraz innowacyjnego rozwiązywania problemów w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej. Jest także konsultantem metody Kepner-Tregoe, stosowanej do zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Wyszkolony w metodologii doskonalenia i zarządzania procesami Rummler-Brache Group oraz analizie konkurencyjnej i benchmarkingu. Uzyskał też certyfikat audytora systemów zarządzania The British Standards Institution. Jest absolwentem Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Ewa Sońta-Drączkowska – doktorat uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, trener biznesowy, kierownik projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, innowacjach społecznych, przedsiębiorczości społecznej, doradztwie gospodarczym, badaniach jakościowych i projektowaniu programów rozwojowych. Jest opiekunem międzynarodowej organizacji non-profit Enactus. Enactus realizuje projekty innowacji społecznych, łącząc świat biznesu, akademii i trzeciego sektora. Autorka książek: „Zarządzanie wieloma projektami” oraz „Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji” wydanych przez PWE oraz  kilkudziesięciu publikacji i artykułów w tematyce zarządzania projektami i zarządzania innowacjami.

 

Wojciech Szapiel – specjalizuje się w doradztwie strategicznym, transferze technologii oraz inwestycjach kapitałowych. We współpracy z prof. E. Flamholtzem (UCLA) wprowadził do Polski metodykę skalowania przedsiębiorstw Growing Pains®. Jako CEO w Inventity Foundation kieruje rozwojem Licencjonowanej sieci Doradców GROWING PAINS STRATEGY®. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnia praktyka na rynku PE/VC. Jest absolwentem programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzania Biznesem w National Louis University. Posiada również dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie.

 

Maciej Szczepańczyk – prakademik, łączący praktykę biznesową z wiedzą akademicką. Od ponad 15 lat prowadzi firmę doradczą oraz jest zaangażowany w zarządzanie spółkami działającymi w sektorze B+R, budowlanym oraz przemysłowym. Jednocześnie od 2000 roku jest pracownikiem akademickim na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Zawodowo zajmuje się budowaniem strategii i modeli biznesowych oraz projektowaniem innowacyjnych rozwiązań i zarządzaniem projektami. W swojej praktyce biznesowej i akademickiej realizował wiele projektów badawczo-rozwojowych, rozwojowych i infrastrukturalnych na zlecenie inwestorów prywatnych, publicznych oraz trzeciego sektora o łącznej wartości budżetów ponad 1 mld złotych. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia zarządzania projektami (PMI, Prince2, Agile), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz projektowania modeli biznesowych (Business Model Canvas). Autor i współautor kilkunastu monografii i książek z zakresu zarządzania projektami, planowania działalności i przedsiębiorczości oraz innowacji społecznych.

 

Tomasz Szymański – założyciel beginning | creative collaboration agency (beginningagency.com). beginning | cca jest twórcą strategii digitalizacji działu edukacji Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie, a także strategii rozwoju nowej instytucji kultury #Fredry8 należącej do Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.
Pracował przy budowaniu innowacji lub modelu biznesowego m.in. dla PayU CEE, Banku Pekao SA, HUSH Warsaw, panGenerator, Grupy FUTU, a także prowadził działania marketingowe dla Procter&Gamble, ING Bank Śląski, Ford, British American Tobacco. Nagradzany za skuteczność kampanii reklamowych, m.in. Brązowym Effie 2012 za kampanię Discovery Networks. Polski host w projekcie 9others.com oraz współorganizator Stratup Grind Warsaw. Od 2014 wykładowca Instytutu Badania Przestrzeni Publicznej. W ramach zainteresowań naukowych analizuje rozwój gospodarczy miast w Polsce oraz wpływ kultury na biznes.

 

Stanisław Trzciński – doktorant i wykładowca kulturoznawstwa. Menedżer kultury i dziennikarz radiowy. Organizował wiele wydarzeń artystycznych, w tym gale wręczenia Fryderyków, festiwale muzyczne, spektakle teatralne i koncerty gwiazd zagranicznych w Polsce. Prezes zarządu agencji marketingu muzycznego STX Music Solutions i współwłaściciel agencji eventowej STX Jamboree.
Przez wiele lat związany z wytwórnią Universal Music Polska jako dyrektor A&R. Wydawał serie płyt, m.in. Pozytywne Wibracje, Sygnowano Fabryka Trzciny i Pinacolada. Współautor programu Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny. Wieloletni prowadzący audycje w warszawskim Radiu PiN. Ekspert w dziedzinach music branding i marketingu muzycznego.

Fot. Karpati & Zarewicz

 

Rene Wawrzkiewicz – projektant graficzny, researcher i kurator dizajnu. Współzałożyciel studia projektowego Mamastudio, Pracowni Krytyki Dizajnu i Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Pomysłodawca, animator i organizator wielu wydarzeń, związanych ze sceną projektowania graficznego w Polsce, między innymi: wystawy „Design Freedom”, festiwalu „Targi Wiedzy Graficznej”, prezentacji polskich projektantów na konferencji „TypoBerlin”, czy wystawy „TypoPolo” i „Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych”.

Fot. Agata Banaś

 

dr Grzegorz Wojtkowiak – doktor nauk ekonomicznych (specjalność zarządzanie). Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego zarządzając kilkuosobowym zespołem specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania i finansów. Na stałe współpracuje ze spółkami, kancelariami prawnymi czy firmami doradczymi, prowadząc dla nich projekty m.in. z obszaru oceny i przygotowywania projektów inwestycyjnych czy wsparcia operacyjnego przy budowaniu rozwiązań kontrolingowych oraz systemów wynagrodzeń. Prowadzi również projekty biznes coaching’u dla wybranych grup menadżerów.
W ramach działalności naukowej i dydaktycznej pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa, jest też autorem wielu artykułów naukowych.

 

dr Olga Wysocka – politolog, menedżer kultury, od 2018 roku zastępca dyrektora w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. W latach 2008 – 2018 związana z Instytutem Adama Mickiewicza (IAM), gdzie prowadziła Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Radzie UE, zarządzała także projektem Turcja a w latach 2014-2018 była wicedyrektorem IAM. Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także na Wolnym Uniwersytecie Berlin. Pracowała w Instytucie Polskim w Berlinie. Tytuł doktora nauk politycznych uzyskała w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Jest laureatką stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz absolwentką Leadership Academy for Poland. Autorka artykułów i opracowań nt. populizmu, demokracji oraz promocji i zarządzania kulturą.

 

Piotr Zieliński (Media Leaders) – dziennikarz, wieloletni wydawca programu „Dzień dobry TVN”. Z mediami związany od kilkunastu lat. Doświadczenie zdobywał przy wielu produkcjach telewizji TVN, m.in. reality show „Surowi rodzice” gdzie pełnił funkcję asystenta reżysera,  „Między kuchnią a salonem”, w którym był scenarzystą, czy akcji specjalnej „Zwykły bohater” – jako zastępca szefa redakcji. Dzięki jego zaangażowaniu dla kanału Canal+ Discovery powstała seria dokumentalna „Sukces nie zna granic”, realizowana w Europie, Ameryce i Azji.
Był jednym z pomysłodawców i współautorów dwóch platform telewizyjnych: Onet.TV dla portalu Onet.pl i TV.rp.pl dla dziennika „Rzeczpospolita”. Autor filmów edukacyjno-informacyjnych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  Jako dziennikarz prasowy współpracował i współpracuje z wiodącymi tytułami prasowymi (m.in. „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, „Newsweek Polska”, „MaleMen”). Od 13 lat związany z branżowym miesięcznikiem „Press”, gdzie publikuje teksty z zakresu reklamy, marketingu i PR. Pomysłodawca ogólnopolskiej inicjatywy związanej z edukacją medialną MediaLeaders. Współautor dwóch pozycji książkowych – albumu „25 historii na 25 lat” opowiadającego o przemianach w Polsce po 4 czerwca 1989 roku i „Grand Press XX”, w którym znaleźć można opowieści i reportaże o najwybitniejszych polskich dziennikarzach. Ukończył Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną ze specjalizacją: Public relations i marketing medialny na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa