Projekty w kulturze. Idea, innowacje, biznes

Udostępnij strone

REKRUTACJA NA TEN KIERUNEK ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków, na które trwa rekrutacja.

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

 

Studia współorganizowane z Fundacją MEAKULTURA

 

Studia podyplomowe „Projekty w kulturze. Idea, innowacje, biznes” skierowane są do osób pracujących w sektorze kultury bądź zamierzających z nim współpracować. Ich celem jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji umożliwiających rozwój projektu bądź organizacji czy instytucji od strony: konceptualnej, biznesowej, ekonomicznej, komunikacyjnej i zarządczej.

Głównym założeniem kierunku jest dostarczenie narzędzi i inspiracji, dzięki którym pierwotny pomysł na działanie kulturalne stanie się konkurencyjny jakościowo i rynkowo. Program jest skonstruowany w taki sposób, aby otrzymane narzędzia rozwoju projektów mogły być implikowane w różnych działaniach związanych z kulturą.

Moduły tematyczne dotyczą wielu zagadnień: od opracowania początkowego pomysłu, przez jego finansowanie i realizację, aż po budowanie wizerunku. Obszerny blok studiów poświęcony jest działalności biznesowej i ekonomicznej przy zastosowaniu nowoczesnej komunikacji i kompetencji z zakresu zarządzania. W programie duży nacisk położony został na innowacyjne procesy myślowe, a także na relacje międzysektorowe oraz przedsiębiorczość.

W ramach programu studiów chcemy wskazywać na te połączenia, które są rzadko eksplorowane i namawiać do odwagi we wdrażaniu nowych pomysłów na projekty w kulturze. Z drugiej strony udowodnimy, że nawet standardowe pomysły można rozwinąć w sposób nieszablonowy, wykorzystując m.in. potencjał twórczy zespołu projektowego, narzędzia tworzenia innowacji oraz relacje z uczestnikami.

Program został opracowany przez dr Marlenę Wieczorek (konsultacja merytoryczna: Tomasz Szymański i Beata Dubiel-Stawska). Autorskie przedmioty są stworzone przez ekspertów praktyków odnoszących sukcesy w sektorze kultury i biznesie. To dzięki nim uczestnictwo w studiach podyplomowych stanie się katalizatorem zmian w sferze tworzenia i rozwoju projektów kulturalnych. Połączenie różnych perspektyw daje szczególny rodzaj synergii, co sprawia, że program kierunku jest atrakcyjną odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku. Łączy w sobie myślenie stricte biznesowe, a nawet komercyjne, nie pomijając przy tym społecznej i artystycznej roli i misji kultury.

 

Zapraszamy do kultury przyszłości!

 

„Projekty w kulturze. Idea, innowacje, biznes” to studia dostarczające nowatorskich sposobów rozwijania projektów w kulturze, od etapu idei, poprzez komunikację, do zarządzania. Duży nacisk został położony na zagadnienia związane z finansowaniem pomysłów, pozyskiwaniem partnerów i budowaniem własnej marki. To studia dla pragmatyków i wizjonerów, autorów jednego projektu i profesjonalistów z wieloletnim stażem – wszystkich, którzy wierzą, że kultura może przynosić materialne zyski, nie zatracając swojej misji.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • strategii rozwoju projektów kulturalnych,
 • nowoczesnego PR-u,
 • komercjalizacji pomysłów,
 • ekonomizacji działań,
 • budowania relacji międzysektorowych,
 • biznesowego podejścia do projektów z sektora kultury,
 • tworzenia innowacji w projektowaniu i komunikacji,
 • zainteresowania mediów swoim projektem,
 • budowania i rozwijania relacji z uczestnikami (audience development).

 

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku:

 • zespoły realizujące projekty z sektora kultury,
 • firmy z sektora kreatywnego,
 • instytucje kultury,
 • firmy tworzące start-upy powiązane z kulturą,
 • organizacje pozarządowe,
 • firmy z szeroko pojętego rynku kultury (od organizatorów dużych wydarzeń po osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • agencje eventowe, domy mediowe i agencje kreatywne,
 • działy CSR i/lub marketingu korporacji zainteresowane kulturą i sztuką.

 


 

Studia są skierowane do:

 • osób prowadzących projekty kulturalne lub zamierzających to robić,
 • pracowników publicznych i prywatnych instytucji kultury,
 • osób działających w organizacjach pozarządowych,
 • zatrudnionych w branży związanej z kulturą,
 • innowatorów,
 • przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z sektorem kreatywnym,
 • pracowników sektorów kreatywnych,
 • marketerów.

 


 

Partner

kierunku

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa