Program Doktorski Collegium Civitas

Udostępnij strone

 

Wpisowe  200 zł
Część dydaktyczna (4 semestry)  – płatna w całości  2 200 zł
Część dydaktyczna (4 semestry)  – płatność w ratach  5 x 480 zł
Część badawcza  (6 semestrów)  – czesne za 1 semestr   800 zł

 

Dane do przelewu
Collegium Civitas
00-901 Warszawa, plac Defilad 1
Alior Bank SA, numer rachunku: 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196

 

Terminy płatności

  • Czesne płatne w całości – semestr zimowy do 10 września; semestr letni do 10 lutego

Raty (odpowiednio do):

  • semestr zimowy- 10 września; 10 października; 10 listopada; 10 grudnia; 10 stycznia
  • semestr letni– 10 lutego; 10 marca; 10 kwietnia; 10 maja; 10 czerwca

Osoby, które złożą dokumenty lub zostaną przyjęte na studia po terminie pierwszej wpłaty  dokonują wpłaty czesnego w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia informacji o przyjęciu na studia.

Opłata semestralna za każdy dodatkowy semestr po II roku programu, związana z opieką promotorską (seminarium promotorskie): 800 zł

Collegium Civitas decyzją Rektora nie pobiera odrębnych opłat za wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla osób, które zrealizowały projekt doktorski w ramach Programu  Doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas.

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa