Program Doktorski Collegium Civitas

Udostępnij strone

 

Wpisowe  200 zł
Część dydaktyczna (4 semestry)  – płatna w całości  2 200 zł
Część dydaktyczna (4 semestry)  – płatność w ratach  5 x 480 zł
Część badawcza  (6 semestrów)  – czesne za 1 semestr   800 zł

 

Dane do przelewu
Collegium Civitas
00-901 Warszawa, plac Defilad 1
Alior Bank SA, numer rachunku: 48 1060 0076 0000 3210 0018 9248

 

Terminy płatności

  • Czesne płatne w całości – semestr jesienny do 10.IX; semestr wiosenny do 10.II

Raty (odpowiednio do):

  • semestr jesienny- 10.IX; 10.X; 10.XI; 10.XII; 10.I;
  • semestr wiosenny– 10.II; 10.III; 10.IV; 10.V; 10.VI

Osoby, które złożą dokumenty lub zostaną przyjęte na studia po terminie pierwszej wpłaty  dokonują wpłaty czesnego w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia informacji o przyjęciu na studia.

Opłata semestralna za każdy dodatkowy semestr po II roku programu, związana z opieką promotorską (seminarium promotorskie): 800 zł

Collegium Civitas decyzją Rektora nie pobiera odrębnych opłat za wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla osób, które zrealizowały projekt doktorski w ramach Programu  Doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas.

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa