Program Doktorski Collegium Civitas

Udostępnij strone

Program Doktorski Collegium Civitas jest przeznaczony dla osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk socjologicznych. Program ten umożliwia przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej osobom, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim (lub równorzędnym), mają sprecyzowane zainteresowania naukowe w zakresie socjologii. 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2018 r. nabór nowych kandydatów do Programu został zwieszony. 

Istnieje możliwość otwarcia przewodu doktorskiego i uzyskania doktoratu w trybie eksternistycznym do 28 lutego 2021 r.

Dodatkowe pytania w sprawie doktoratu w Collegium Civitas prosimy kierować na adres: anna.sudolska@civitas.edu.pl