Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

Program studiów podyplomowych na kierunku Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga został przygotowany z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów.

Program

Program* obejmuje 180 godzin, realizowanych przez 2 semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.

Język wykładowy: polski

Ramowy program studiów:*

Program studiów jest skonstruowany tak, że stwarza możliwość poznania założeń teoretycznych Porozumienia bez Przemocy, ze szczególnym naciskiem na praktyczny aspekt zajęć. Wielość i różnorodność ćwiczeń i narzędzi oraz wcielanie się w różne role aby doświadczyć różnych punktów widzenia, umożliwiają natychmiastowe zastosowanie nowych umiejętności w życiu codziennym, by łatwiej i skuteczniej się komunikować.

 1. Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy – Język Serca i Empatia wobec siebie
  • Przedstawienie historycznego tła PBP i osoby twórcy – psychologa Marshalla B. Rosenberga
  • Główne założenia nowego paradygmatu opartego na własnym wyborze i odpowiedzialności
  • Model 4 kroków jako nowa gramatyka Języka Serca – obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba.
  • Nawykowe blokady komunikacyjne w komunikacji z samym sobą (ocenianie, porównywanie, cenzurowanie siebie, od muszę i powinienem/powinnam do chcę i wybieram)
  • Indywidualny język uczuć i potrzeb i wyrażanie swojego autentycznego „ja”
  • Praktyka kontaktu ze sobą
  • Praktyka wdzięczności wobec siebie
 1. Empatyczna postawa w budowaniu kontaktów interpersonalnych
  • 4 perspektywy słuchacza w kontaktach interpersonalnych
  • Nawykowe blokady komunikacyjne w rozmowie z drugą osobą
  • Dance floor – przestrzenne ujęcie modelu 4 kroków
  • Transformacja osądów innych osób na swój temat
  • Definiowanie uczuć i potrzeb ukrytych za komunikatem werbalnym
  • Pojęcie intensywności w PBP
  • Proces transformowania etykiet i osądów w relacjach interpersonalnym
 1. Dialog – koncepcja porozumienia
  • Pojęcie odpowiedzialności za siebie
  • 4 perspektywy słuchacza w kontaktach interpersonalnych
  • Strategie przyjmowania krytyki
  • Intensywna praca nad prośbami, jako narzędziem efektywności w komunikacji
 1. Postawa empatyczna w pracy coachingowej
  • Fundamenty coachingu – w oparciu o postawę empatyczną
  • Kompetencje i narzędzia coachingowe
  • Rola i postawa coacha
  • Wprowadzenie do Zen Coachingu
 1. Zarządzanie emocjami – od bezsilności do sprawczości i mocy
  • Zrozumieć wstyd, złość i poczucie winy
  • Praca z ciałem
  • Transformacja złości, wstydu i poczucia winy w poczucie sprawczości i osobistą siłę
 1. Psychologia potrzeb człowieka
  • Potrzeby na poziomie intrapersonalnym (osobistym), interpersonalnym i interkulturowym.
  • Empatia: poczuć czy zrozumieć? Zjawisko społeczne, emocjonalne czy fizjologiczne?
  • Osobowości ekstremalne i ich ekstremalne strategie.
  • Etykiety pod lupą
  • Transformowanie osądów o sobie i innych
 1. Budowanie zespołów (rodzina, firma, organizacja, instytucja)
  • Pojęcia „power with”, „power under” oraz „power over” – czyli jak budować zespół w oparciu o współpracę
  • Nadanie znaczenia słowom szacunek, odpowiedzialność, wolność
  • Kary/nagany i nagrody/pochwały – jak działają i co zamiast
  • Informacja zwrotna, która wspiera i karmi
  • „Przerażająca szczerość”, która buduje porozumienie
 1. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
  • Rodzaje mediacji, fazy procesu i 5 kroków procesu
  • Kompetencje mediatora
  • Praktyka kompetencji mediatora
  • Proces Decydent-Nauczyciel
 1. Wspieranie kontaktu w sytuacjach konfliktu
  • Dalsza praktyka kompetencji mediatora
  • Konflikt wewnętrzny
  • Sytuacje konfliktowe w pracy, w rodzinie
  • Wypracowywanie rozwiązań wspierających kontakt
 1. Podsumowanie studiów
  • Zauważanie i uznawanie niezaspokojonych potrzeb
  • Celebrowanie zaspokojonych potrzeb
  • Zmiana społeczna poprzez praktykowanie i uczenie PBP
  • Wdzięczność

*Program może ulec niewielkim zmianom.
 

Zasady realizacji studiów:

 • Duży nacisk na integrację grupy i stworzenie empatycznej przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń.
 • Harmonijne prowadzenie przez cały czas studiów – słuchacze mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów.
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć.
 • Minimalna ilość wykładów maksymalna ilość praktyki.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach.
 • Dyskusje, case studies, ćwiczenia praktyczne.
 • Scenki, ćwiczenia z ruchem i wizualizacją.
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów
 • praktyka empatii dla siebie i dla innych poza zjazdami – 10 godzin
 • Prowadzenie dziennika dotyczącego praktyk empatycznych
 • Praca dyplomowa na zakończenie studiów

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Czas trwania studiów: 2 semestry

Terminy zjazdów w roku 2020/2021
 

Grupa I

semestr zimowy:

 • październik: 17-18;
 • listopad: 14-15;/li>
 • grudzień: 12-13;
 • styczeń: 16-17; 30-31;
 • luty: 13-14; 27-28;

semestr letni

 • marzec: 20-21;
 • maj: 15-16;
 • czerwiec: 12-13;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Grupa II

semestr zimowy:

 • luty: 20-21;

semestr letni

 • marzec: 06-07, 20-21;
 • kwiecień: 17-18;
 • maj: 15-16;
 • czerwiec: 12-13, 26-27;
 • lipiec: 03-04;
 • wrzesień: 04-05, 25-26.

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa