Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

UWAGA!
Trwa rekrutacja do grupy rozpoczynającej zajęcia od lutego 2019.
 

Program studiów podyplomowych na kierunku Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga został przygotowany z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów.

Program

Program* obejmuje 180 godzin, realizowanych przez 2 semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.

Język wykładowy: polski

Ramowy program studiów:*

Program studiów jest skonstruowany tak, że stwarza możliwość poznania założeń teoretycznych Porozumienia Bez Przemocy, ze szczególnym naciskiem na praktyczny aspekt zajęć. Wielość i różnorodność ćwiczeń i narzędzi oraz wcielanie się w różne role aby doświadczyć różnych punktów widzenia, umożliwiają natychmiastowe zastosowanie nowych umiejętności w życiu codziennym, by łatwiej i skuteczniej się komunikować.

 1. Wprowadzenie do Porozumienia Bez Przemocy – Język Serca i Empatia wobec siebie
  • Przedstawienie historycznego tła PBP i osoby twórcy – psychologa Marshalla B. Rosenberga
  • Główne założenia nowego paradygmatu opartego na własnym wyborze i odpowiedzialności
  • Model 4 kroków jako nowa gramatyka Języka Serca – obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba.
  • Nawykowe blokady komunikacyjne w komunikacji z samym sobą (ocenianie, porównywanie, cenzurowanie siebie, od muszę i powinienem/powinnam do chcę i wybieram)
  • Indywidualny język uczuć i potrzeb i wyrażanie swojego autentycznego „ja”
  • Praktyka kontaktu ze sobą
  • Praktyka wdzięczności wobec siebie
 1. Empatyczna postawa w budowaniu kontaktów interpersonalnych
  • 4 perspektywy słuchacza w kontaktach interpersonalnych
  • Nawykowe blokady komunikacyjne w rozmowie z drugą osobą
  • Dance floor – przestrzenne ujęcie modelu 4 kroków
  • Transformacja osądów innych osób na swój temat
  • Definiowanie uczuć i potrzeb ukrytych za komunikatem werbalnym
  • Pojęcie intensywności w PBP
  • Proces transformowania etykiet i osądów w relacjach interpersonalnym
 1. Dialog – koncepcja porozumienia
  • Pojęcie odpowiedzialności za siebie
  • 4 perspektywy słuchacza w kontaktach interpersonalnych
  • Strategie przyjmowania krytyki
  • Intensywna praca nad prośbami, jako narzędziem efektywności w komunikacji
 1. Postawa empatyczna w pracy coachingowej
  • Fundamenty coachingu – w oparciu o postawę empatyczną
  • Kompetencje i narzędzia coachingowe
  • Rola i postawa coacha
  • Wprowadzenie do Zen Coachingu
 1. Zarządzanie emocjami – od bezsilności do sprawczości i mocy
  • Zrozumieć wstyd, złość i poczucie winy
  • Praca z ciałem
  • Transformacja złości, wstydu i poczucia winy w poczucie sprawczości i osobistą siłę
 1. Psychologia potrzeb człowieka
  • Potrzeby na poziomie intrapersonalnym (osobistym), interpersonalnym i interkulturowym.
  • Empatia: poczuć czy zrozumieć? Zjawisko społeczne, emocjonalne czy fizjologiczne?
  • Osobowości ekstremalne i ich ekstremalne strategie.
  • Etykiety pod lupą
  • Transformowanie osądów o sobie i innych
 1. Budowanie zespołów (rodzina, firma, organizacja, instytucja)
  • Pojęcia „power with”, „power under” oraz „power over” – czyli jak budować zespół w oparciu o współpracę
  • Nadanie znaczenia słowom szacunek, odpowiedzialność, wolność
  • Kary/nagany i nagrody/pochwały – jak działają i co zamiast
  • Informacja zwrotna, która wspiera i karmi
  • „Przerażająca szczerość”, która buduje porozumienie
 1. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
  • Rodzaje mediacji, fazy procesu i 5 kroków procesu
  • Kompetencje mediatora
  • Praktyka kompetencji mediatora
  • Proces Decydent-Nauczyciel
 1. Wspieranie kontaktu w sytuacjach konfliktu
  • Dalsza praktyka kompetencji mediatora
  • Konflikt wewnętrzny
  • Sytuacje konfliktowe w pracy, w rodzinie
  • Wypracowywanie rozwiązań wspierających kontakt
 1. Podsumowanie studiów
  • Zauważanie i uznawanie niezaspokojonych potrzeb
  • Celebrowanie zaspokojonych potrzeb
  • Zmiana społeczna poprzez praktykowanie i uczenie PBP
  • Wdzięczność

*Program może ulec niewielkim zmianom.
Zasady realizacji studiów:

 • Duży nacisk na integrację grupy i stworzenie empatycznej przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń.
 • Harmonijne prowadzenie przez cały czas studiów – słuchacze mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów.
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć.
 • Minimalna ilość wykładów maksymalna ilość praktyki.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach.
 • Dyskusje, case studies, ćwiczenia praktyczne.
 • Scenki, ćwiczenia z ruchem i wizualizacją.
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów
 • praktyka empatii dla siebie i dla innych poza zjazdami – 10 godzin
 • Prowadzenie dziennika dotyczącego praktyk empatycznych
 • Praca dyplomowa na zakończenie studiów

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Czas trwania studiów: 2 semestry

Terminy zjazdów w roku 2018/2019:

Semestr zimowy:

 • luty: 09-10, 23-24

Semestr letni:

 • marzec: 16-17; 30-31
 • kwiecień: 13-14
 • maj: 18-19
 • czerwiec: 22-23; 29-30
 • wrzesień: 07-08; 28-29

*Terminy zajęć mogą ulec nieznacznym zmianom

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa