Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020

 

Studia podyplomowe Collegium Civitas we współpracy z Centrum Life Coaching Polska

Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga to pierwsze w Polsce studia podyplomowe prowadzone przez praktyków i certyfikowanych trenerów NVC, we współpracy z Centrum Life Coaching Polska. Studia mogą stanowić etap przygotowań do egzaminu certyfikacyjnego The Center for Nonviolent Communication.

Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o porozumienie bez Przemocy, a w szczególności do: specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi (nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów); psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje; menedżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie; a także do osób, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC.

Cel studiów:

Celem studiów jest wsparcie słuchaczy w przygotowaniu do procesu certyfikacji na trenera NVC prowadzonego przez The Center for Nonviolent Communication. Absolwenci będą mieli możliwość rozwinięcia i pogłębienia kompetencji w zakresie budowania dobrej relacji z drugim człowiekiem w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie oraz zostaną przygotowani do prowadzenia procesu mediacji w oparciu o NVC.

Zdobędziesz kluczowe kompetencje w zakresie:

 • stosowania założeń Porozumienia bez Przemocy,
 • zarządzania własnymi emocjami,
 • radzenia sobie z krytyką i reagowaniem na pochwały,
 • budowania kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • radzenia sobie z silnymi emocjami,
 • budowania zaangażowania własnego oraz współpracowników/członków zespołu w oparciu o współpracę i wolny wybór,
 • efektywnego zarządzania zespołem w oparciu o empatię,
 • udzielania informacji zwrotnej budującej zaangażowanie i wspierającej rozwój potencjału wewnętrznego,
 • mediacji i kluczowych kompetencji mediatora NVC,
 • wykorzystania postawy empatycznej w pracy coacha, mentora, mediatora.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa