Nowe media

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Specjalność realizowana w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB – Polska).

Rewolucja technologiczna, jaką wprowadził Internet, wymaga od menedżerów zarządzających przepływem informacji zupełnie nowych umiejętności. Interdyscyplinarna specjalność Nowe media da Ci możliwość zdobycia kluczowych kompetencji z obszaru marketingu interaktywnego, popartych szeroką wiedzą z dziedziny nauk społecznych. Metodologia programu, w tym 14 przedmiotów specjalnościowych, została opracowana przez ekspertów powołanych przez IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej (Interactive Advertising Bureau).

Dzięki uczestnictwu w tych dedykowanych zajęciach zwiększasz swoje szanse na zdanie branżowego egzaminu i uzyskanie (szeroko rozpoznawalnego) certyfikatu DIMAQ.

Do egzaminu może przystąpić każdy, ale studenci, którzy:
– uzyskają absolutorium i średnią za cały okres studiów na poziomie 4.0 lub wyższym oraz
– zaliczą wszystkie 14 przedmiotów specjalnościowych dedykowanych specjalności Nowe media,
nie ponoszą żadnych kosztów związanych z egzaminem i certyfikacją DIMAQ.

 

Kierownikiem specjalności jest dr Marek Troszyński – socjolog,  dyrektor Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej, prezes Fundacji Wiedza Lokalna, zajmującej się badaniami społecznymi na potrzeby wspólnot lokalnych i NGO.

 

Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:

 • analizy rynku reklamy internetowej,
 • zakupu i emisji reklamy w sieci,
 • tworzenia strategii marketingowych,
 • monitorowania mediów społecznościowych,
 • obsługi narzędzi związanych z marketingiem mobilnym,
 • planowania kampanii email-marketingowych,
 • obsługi narzędzi analityki internetowej (Google Analytics).

 

Perspektywy zawodowe:

 • domy mediowe,
 • agencje interaktywne,
 • agencje SEM/SEO,
 • agencje social media,
 • firmy badawcze,
 • firmy monitorujące media,
 • serwisy internetowe,
 • sklepy internetowe,
 • telewizje internetowe.

 

Atuty:

 • zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów z dziedziny mediów, m.in.: Annę Białowską (fotka.pl), Mateusza Drzewosowskiego (Interia.pl), Andrzeja Garapicha (PBI), Michała Gierę (Wirtualna Polska), Grzegorza Krzemienia (GoldenSubmarine), Pawła Suchockiego (Buzz Media), Teresę Wierzbowską (grupa Polsat);
 • studia kończą się egzaminem na certyfikat DIMAQ, wystawianym przez IAB Polska (DIMAQ to pierwszy w Polsce program standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych);
 • metodologia programu została opracowana przez ekspertów powołanych przez IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska;
 • zdobędziesz kompetencje w zakresie dokonywania zakupu i emisji reklamy w sieci, tworzenia strategii marketingowych, obsługi narzędzi związanych z marketingiem mobilnym, obsługi narzędzi analityki internetowej (Google Analytics);
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa