Nowe media i dziennikarstwo

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Nowe media i dziennikarstwo od r. ak. 2021/2022

 • Debata współczesna

 

 • Dziennikarstwo internetowe

 

 • Filozofia – kroki milowe

 

 • Jak budować markę w sieci?

 

 • Montaż dźwięku i obrazu
  • Propozycja skierowana do studentów, którzy chcieliby związać swoja przyszłości z pracą w mediach jak telewizja czy szeroko pojęte multimedia. Celem przedmiotu jest poznanie możliwości, jakie oferuje sztuka montażu. Studenci poznają sposoby powstawania form telewizyjnych i filmowych oraz co ważniejsze, w jaki sposób i dlaczego oddziaływają one na widzów. Reżyser czy dziennikarz musi mieć świadomość możliwości manipulacji, jaką oferuje proces montażu. Jest to proces twórczy, który bazując na dramaturgii filmowej, operując skrótem i skojarzeniami potrafi bardzo silnie wpływać na odbiorcę. Świadomość procesu montażu jest podstawą przygotowania zarówno newsa dla programu informacyjnego jak i dla wykonania filmu dokumentalnego czy umieszczenia prywatnego filmu w Internecie. Studenci dowiadują się jak zostać „Youtuberem”, poznają rolę montażu w Internecie, telewizji, filmie.

 

 • Multimedia – zdjęcia, grafika i video w sieci
  • Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zawodem dziennikarza multimedialnego, który łączy funkcje klasycznego reportera, redaktora, fotoreportera i operatora. Studenci poznają wymagania, jakie stawiane są dziennikarzom tej specjalności, w szczególności w zakresie wykonywania zdjęć i przygotowania materiałów wideo. Słuchacze dowiadują się również, do jakich celów wykorzystywane są w internecie materiały filmowe, jak się je przygotowuje, umieszcza na stronach internetowych i rozpowszechnia w sieci. Zapoznają się również z informacjami na temat rozwoju rynku wideo na świecie, poznają najnowsze trendy w tej dziedzinie, w tym w technologii 360 VR. Podejmują próbę uruchomienia własnego kanału wideo w serwisie YouTube. Studenci dowiedzą się jak prawidłowo przygotowywać projekty internetowe, jak je budować i wypełniać treścią. Posiądą wiedze na temat funkcjonowania systemów zarządzania treścią (CMS), poznają również narzędzia pozwalające monitorować ruch w serwisach internetowych. Studenci poznają najważniejsze kanały dystrybucji wideo w sieci, potrafią wskazać najbardziej popularne narzędzia do obróbki klipów. Uczą się przygotowywać i nagrywać krótkie klipy, wyszukiwać w sieci zdjęcia i potrafić je poprawnie edytować.

 

 • Przegląd mediów i wydarzeń + biografia dziennikarza

 

 • Warsztat dziennikarski – reportaż
  • red Joanna Szczesna – autorka i współautorka reportaży i książek – jak „Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej” czy „Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu” oraz red Cezary Łazarewicz – laureat literackiej nagrody NIKE w 2017 za reportaż historyczny „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka”, autor reportaży publikowanych w Gazecie Wyborczej, Newsweeku, Polityce, Wprost, Przekroju – Celem warsztatu jest przygotowanie studentów do pisania reportaży i to zarówno od strony warsztatu, jak i zawodowej etyki. Nauka odbywa się na przykładzie analizy twórczości mistrzów oraz własnych ćwiczeń i poprawiania omawianych błędów

 

 • Warsztat telewizyjny – obraz
  • red Karolina Lewicka – prowadząca programy w TVP i TVP Info, obecnie radio Tok FM – Podczas zajęć studenci poznają teoretyczne zasady oraz praktykę pracy dziennikarza telewizyjnego – od reportera do prezentera. Poznają historię telewizji, specyfikę tego medium oraz potencjalne kierunki rozwoju. Analizowane są telewizyjne materiały archiwalne i bieżące. Studenci próbuje też swoich sił przed kamerą, uczą się działania zespołowego, koniecznego podczas pracy w telewizji – czyli współpracy z wydawcą, operatorem i montażystą. Studenci poznają technologię pracy przy programie telewizyjnym ego oraz poznają podstawy warsztatu telewizyjnego.

 

 • Warsztat telewizyjny – publicystyka
 • Źródła informacji

 

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.

Przedmioty fakultatywne w r. ak. 2020/2021*

Przedmioty fakultatywne dostępne będą głównie od drugiego roku studiów.

 • A Sociology of 20th Century Music: Syncopation, Swing, Improvisation, Blues, Flow
 • ABC of the latest philosophy
 • Academic and Report Writing
 • All you need to know about queer studies, but might be afraid to ask
 • Ambasada Concilium Civitas
 • American Foreign Policy in the Trump Era – continuity and change
 • Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
 • Analiza trendów konsumenckich
 • Antymoda i jej źródła: Od protestów feministek po normcore Steve’a Jobsa
 • Antysemityzm, romofobia, niechęć wobec „Obcego”: kogo i dlaczego nie lubią (niektórzy) współcześni Polacy?
 • Approaches to Conflict Transformation
 • Art, Value and International Relations
 • Autorytaryzm cyfrowy
 • Azja w XXI w. – Azja Południowa i Chiny
 • Badania w reklamie
 • Bajaderka, czyli warsztaty kompetencji obywatelskich
 • Batman jako mem kulturowy
 • Bliski Wschód – społeczeństwo i kultura
 • Bloga kraina czyli kreatywny warsztat pisania z sensem w Internecie
 • Building Peace Through Arts
 • CEE – Road to Democracy
 • Ciemna strona polityki skandale nadużycia władzy we współczesnym świecie
 • Client Service – sztuka obsługi klienta
 • Coaching i jego narzędzia
 • Content Marketing i Webwriting
 • Copywriting i webwriting
 • Cyberbezpieczeństwo: szpiegostwo, strategia i polityka w domenie cyfrowej
 • Czy reportaż może być niepolityczny? O groźnym micie niezależnego obserwatora i wyjściu poza formułę obiektywnej obojętności w literaturze faktu
 • Czystość i brud. Historie obyczajów higienicznych i praktyk sanitarnych
 • Democracies in Distress
 • Design Thinking
 • Designing Projects for Positive Social Change
 • Disruptive Technology, czyli społeczny wymiar transformacji cyfrowej
 • Dyplomacja gospodarcza
 • Dziennikarstwo zaangażowane: między uczciwością a obiektywizmem
 • Eco Marketing
 • Edycja cyfrowego obrazu fotograficznego oraz budowanie stron internetowych- podstawy, zagadnienia teoretyczne
 • Edycja cyfrowego obrazu fotograficznego oraz budowanie stron internetowych: ćwiczenia praktyczne
 • Edycja filmów w oparciu o program DaVinci Resolve, postprodukcja oraz efekty specjalne w module Fusion; wstęp do animacji
 • Edycja zdjęć na potrzeby materiałów drukowanych i internetowych. W oparciu o program Affinity Photo
 • Elections in America
 • Employee Health and Well-Being
 • Environmental Security and Sustainable Development
 • Eros, Death and Culture. The Use of Psychoanalysis for Social Sciences
 • Erotyzm w kulturze antycznej Grecji
 • Estetyka fotografii
 • Estetyka w badaniach marketingowych
 • Ethics of Research in Conflict and Post-conflict Societies
 • EU Educational Policy – Theory and Practical Implementation
 • Fake news, post-truth and politics of information in the XXI century
 • Fake-news, postprawda i polityka informacji w XXI w.
 • Fenomen „dwunarodowości” w ramach jednego etosu. Przypadek Stanów Zjednoczonych, Rosji i Polski
 • Film jako zwierciadło duszy na gościńcu świata
 • Fotografia w kulturze współczesnej
 • From Marketing 2.0 to Marketing 4.0
 • Frozen Conflicts’: Causes, Strategies and Outcomes
 • Funny Politics
 • Gender i transformacje nauk społecznych
 • Geopolitics of Europe
 • Geopolityka Europy – historia naukowa i realne znaczenie
 • Global social policy: old-age pension debate and implementing social protection floors as a tool to reduce poverty, vulnerability and inequality
 • Globalna polityka społeczna: spór o emerytury oraz budowanie podstawowego zabezpieczenia społecznego jako narzędzie redukcji ubóstwa i nierówności
 • Green Film Academy-dyskusyjny klub filmowy
 • Gry multimedialne – nowe medium
 • Historia reklamy i propagandy
 • Holocaust and Genocide
 • Human Rights: Organizations, Systems and New Challenges
 • Humanistyka w popkulturze
 • Impro Dance
 • Inbound marketing
 • India and Europe – the Twins Unlike Civilizations
 • Indonesian Language
 • Influencer marketing w praktyce
 • Innowacyjne sposoby promocji
 • Intelligence Services in Contemporary International Relations
 • Internacjonalizacja biznesu
 • Internet, Society, Information – Modern World Problems
 • Israel in Contemporary World
 • Jaskinia. Droga rebeliantów. Obraz jaskini jako paradygmat nauki, sztuki i literatury
 • Justin Bieber, Mojżesz i Coca-Cola? Archetypiczna siła marketingu
 • Kampanie promocyjne 360 stopni
 • Kampanie społeczne w sieciach społecznych
 • Kanon komiksowy
 • Klub filmowy
 • Kobiety w działaniu czyli społeczno-prawne uwarunkowania równości płci
 • Kobiety, księżniczki, bojowniczki i terrorystki, czyli różne oblicza kobiet w świecie arabsko-muzułmańskim
 • Komunikacja marketingowa i public relations
 • Komunikacja w biznesie
 • Koniec końca historii – od Pax Americana do świata wielobiegunowego
 • Krajobraz regulacyjny sztucznej inteligencji
 • Kultura elitarna i kultura popularna
 • Kurs organizatora konferencji, kongresów i imprez masowych
 • Laboratorium efektywnych spotkań
 • Let the post-structuralists help you become a digital copywriter
 • Manipulacje i humor w reklamie
 • Marketing ekologiczny
 • Marketing i reklama społeczna
 • Marketing i reklama w polskich firmach
 • Marketing środowiskowy i zero waste
 • Marketing wartości i nowe media
 • Media in a Changing World: The Role of Media in the New World
 • Mediacje w środowisku międzykulturowym i międzynarodowym- warsztat praktyczny
 • Megatrends & Understanding Future
 • Megatrendy i rozumienie przyszłości
 • Megatrendy: człowiek – środowisko – technologia
 • Metodyki zwinne w zarządzaniu projektami IT
 • Między Tel Awiwem a Watykanem czyli jak działają najlepsze dyplomacje świata. Rys historyczno- współczesny
 • Międzynarodowe rynki i instrumenty finansowe
 • Moda jako język komunikacji międzynarodowej
 • Modne słowa 2020: Konstytucja, praworządność, prawa człowieka – praktyczny kurs dla średnio zorientowanych
 • Movies Through Social Lenses: Film Club
 • Mozaika Bliskiego Wschodu
 • Multicultural Marketing
 • Narzędzia marketingu interaktywnego
 • Od manii tulipanowej do covidowego kryzysu – historia pieniądza, przedsiębiorczości i rynków finansowych
 • Od Marketingu 2.0 do Marketingu 4.0
 • Personal branding
 • Podstawy języka arabskiego oraz kultury obszaru MENA
 • Podstawy języka arabskiego oraz religii muzułmańskiej (prawo szaria’a)
 • Polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
 • Polityka historyczna w stosunkach międzynarodowych
 • Polityka zagraniczna Polski po 1989 r.
 • Populizm i kryzys demokracji
 • Postpolityka – analiza komunikacji politycznej online
 • PR i reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
 • Prawa człowieka i terroryzm
 • Prawa człowieka w kontekstach kulturowych
 • Prawo i cywilizacja Islamu
 • Prawo i etyka mediów
 • Prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne
 • Promoting the Brave New World: How to Create and Execute Marketing Strategies for New Technologies and Startups
 • Przewidywanie przyszłości i rozumienie trendów
 • Przygotowanie do wystąpień publicznych, prezentacji i autoprezentacji z elementami pracy z ciałem i z głosem
 • Psychology of Peace and Conflict
 • Public Relations – wprowadzenie
 • Racial Studies – Colonialism, Culture, Race
 • Radio Features and Podcasts
 • Radio Pałacc
 • Relacje Chiny – Stany Zjednoczone: wyzwania i możliwości
 • Relacje USA – Federacja Rosyjska
 • Relacjonowanie konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych
 • Religie i duchowość w kulturach świata
 • Rewolucja informacyjna – etyczne i prawne aspekty nowych technologii informacyjnych
 • Rock and Roll – Its History and Place in American Society
 • Rozmawianie i zapisywanie. Tybetańskie opowieści
 • Rozumienie przyszłości – prognozowanie i analiza trendów
 • Rynek mediów i reklamy
 • Sekty – alternatywne poszukiwania
 • Self and Other: Mutuality and Domination
 • Semiotics of Popular Culture
 • Siła motywacji wewnętrznej i jej wpływ na realizację celów w życiu i w biznesie
 • Skuteczne prezentacje
 • Sociology of Artistic Occupations
 • Socjologia i kultura wizualna
 • Socjologia innowacji
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Spór o istnienie tożsamości w czasach społecznej zmiany, transgresji, migracji i niepewnego kolektywu
 • Storytelling – How to Create Stories for Brands, Teams and for Ourselves
 • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
 • Suma wszystkich strachów. Urban legends i (folk)lore oczami socjolożki
 • Symulacje biznesowe – praktyki
 • Sztuka inwestowania w papiery wartościowe. Socjologia i psychologia giełdy
 • Sztuka w praktyce
 • Sztuka wystąpień i mówienia publicznego
 • Śledztwa internetowe
 • Świat sinocentryczny. Kształtowanie ładu globalnego wokół „Państwa Środka”
 • Tajemnice mózgu konsumenta
 • Teatr Collegium Civitas
 • Techniki promocji sprzedaży
 • Techniki wyobraźni
 • Teoria i praktyka w stosunkach międzynarodowych
 • Terrorism and the Media
 • Terroryzm i inne zagrożenia bezpieczeństwa
 • The End of the End of History – from Pax Americana to Multilateral world
 • The Most Important Theories of Modernity
 • The Politics of Fear
 • The Power of Nonviolent Resistance
 • The Rise of Asia – Focus on South Asia and Its Relations with China
 • Theory and Practice in International Relations
 • Transmedia Storytelling. Od franczyz światotwórczych do marketingu multimodalnego
 • Trening kreatywności
 • Tworzenie i zaprezentowanie pomysłów biznesowych z elementami design thinking
 • Uczenie się i rozwój dorosłych
 • Udręka i ekstaza: burzliwe dzieje psychiatrii
 • Umysł, mózg, świadomość i ciało
 • Understanding and Controlling the role of Creativity in Marketing
 • Usability Testing in Multicultural Environment
 • W poszukiwaniu „potwora Gender”. Analiza życia społecznego z perspektywy społecznych i kulturowych uwarunkowań płci
 • Warsztat kompetencji miękkich („Bajaderka”)
 • Warsztat trenerski-techniki prowadzenia szkoleń
 • Warsztaty Design Sprint
 • Wartości w życiu publicznym, prywatnym i zawodowym. Co kieruje naszymi wyborami? Skąd bierze się szczęście?
 • Wszystko, co chcecie wiedzieć o queer studies, ale boicie się zapytać
 • Zarządzanie Innowacjami na przykładzie przedsiębiorstw w Skandynawii
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością organizacji

*UWAGA! Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zarejestrowanie się odpowiedniej liczby studentów.
Dostępność przedmiotów fakultatywnych w poszczególnych semestrach może ulegać zmianom. Informacje szczegółowe dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia.

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa