Neuronauka w coachingu

Udostępnij strone

Rekrutacja Online  

 1. Rodzaj programu:
  kurs
 2. Tryb:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania:
  2 dni
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  kwiecień 2018 r.

 

Neuronauka w coachingu to nowatorski kurs oparty na współczesnych badaniach z zakresu układu nerwowego człowieka, przełożonych bezpośrednio na praktykę pracy coacha. Poznanie neuronalnych podstaw przeżyć, doświadczeń, przekonań i postaw klienta umożliwia bardziej efektywne wspieranie go w drodze do wyznaczonego celu. Neuronauka to podróż do źródeł tego, co składa się na złożoność, jaką jesteśmy. Dzięki niej coach zyskuje większą świadomość realizowanych procesów, klient zaś – fachową pomoc, opartą na twardych naukowych danych.

 

Cel

Celem kursu jest wyposażenie praktykujących coachów oraz osób przygotowujących się do tego zawodu w innowacyjną wiedzę z zakresu układu nerwowego człowieka, ukazaną w kontekście procesu pracy w klientem. Kurs umożliwia poznanie fundamentów współczesnej neuronauki w jej praktycznym wydaniu. Treści zostały dobrane z myślą o specyfice pracy coachingowej. Wyposażą coacha w niezbędną wiedzę o neuronalnych korelatach ludzkiej aktywności, umożliwiając niesienie jeszcze bardziej efektywnej pomocy.

 

Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Podstaw budowy i czynności wybranych części centralnego układu nerwowego
 • Mechanizmu zjawiska neuroplastyczności i jego znaczenie w pracy z klientem
 • Technik pobudzania procesu neurogenezy (powstawania nowych neuronów w rejonach pamięci)
 • Koncepcji Paula MacLeana (triune-brain)
 • Mózgowych podstaw empatii (teoria neuronów lustrzanych)
 • Narzędzi pracy z klientem opartych na neuronauce (SCARF, 4S, Model Schwartza-Rocka)
 • Neuronalnych źródeł emocji i możliwości ich modyfikacji
 • Organizacji pamięci i zniekształceń wpływających na ocenę własnych doświadczeń
 • Zjawiska hamowania korowego jako sposobu modyfikacji doznawanych negatywnych stanów
 • Modelu biopsychospołecznego (wpływ głównych czynników na kształtowanie umysłu)

 

Zalety kursu:

 • Najnowsza wiedza z zakresu neuronauki podana w sposób praktyczny
 • Wprowadzenie do coachingu opartego na wiedzy o układzie nerwowym człowieka (brain-based coaching)
 • Efektywne techniki stymulowania pracy mózgu
 • Dynamiczne, warsztatowa forma prowadzenia zajęć
 • Wymiana doświadczeń i projektowanie zastosowania nowo poznanej wiedzy do praktyki własnej

 

Korzyści z ukończenia kursu:

 • Wzbogacenie wiedzy i umiejętności coachingowi o elementy neuronauki
 • Możliwość wykorzystania podstaw wiedzy o funkcjach układu nerwowego człowieka w pracy z klientem
 • Poszerzenie palety stosowanych narzędzi o modele bazujące na wiedzy o mózgu
 • Szersze zrozumienie stanów klienta oraz własnych w procesie rozwoju

 

Kurs jest skierowany do:

 • Coachów
 • Osób przygotowujących się do profesji coacha
 • Osób zajmujących się na co dzień pracą z drugim człowiekiem
 • Osób zainteresowanych coachingiem i neuronauką

 

Kadra

Zajęcia prowadzą:
Dr Adam Zemełka

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa