Neuromanagement

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

 

Wstęp do neuronauki – (10 godz.)

Model biopsychospołeczny

Neuropsychologia poznawcza

Neuroplastyczność i neurogeneza

 

Ekonomia behawioralna i psychologia ekonomiczna (8 godz.)

Analiza zachowania ludzi w obliczu podejmowania decyzji, zwłaszcza finansowych

oraz operowanie przez nich heurystykami.

 

Neuroprzywództwo (18 godz.)

Neurocoachingowy styl zarządzania

Modele brain-based coaching

(model SCARF, model 4S, model biodynamiczny Rocka, Model Schwartza)

 

Mentoring – narzędzie  rozwoju osobistego  i zawodowego  (14 godz.)

Mentoring  w świetle globalnych zmian – nowy paradygmat mentoring

Kim powinien być mentor- cechy, wartości, etyka

Korzyści płynące z  wdrożenia mentoringu.

 

Neurosprzedaż i skuteczne negocjacje w biznesie – (10 godz.)

Elementy i etapy skutecznej sprzedaży

Zaufanie  w biznesie

Neuronarzędzia w sprzedaży i negocjacjach

 

Coaching menadżerski – (18 godz.)

Metody i narzędzia wyznaczanie celów z elementami coachingu

Podstawowe wartości w coachingowym stylu zarządzania

Menadżer w roli coacha – projekt indywidualny

 

Marka osobista w neuromarketingu i jej znaczenie podczas wystąpień publicznych – (12 godz.)

Neuroprzekaz marki osobistej

Marka osobista menedżera a wizerunek firmy.

Psychologia ról i ich znaczenie w neuromarketingu.

Wystąpienia publiczne – neurotechniki pozyskiwania uwagi i przychylności odbiorców

 

Umysł ponad nastrojem. Psychologia pozytywna na użytek organizacji pracy (8 godz.)

Koncepcje pozytywnych organizacji, pozytywnych zachowań w organizacji

Czynniki wpływające na tworzenie dobrostanu psychicznego

Budowanie kapitału psychologicznego

 

Zarządzanie przez wartości (10 godz.)

Komunikowanie wartości

Precyzowanie wartości

Implikowanie wartości do życia (modele praktyczne)

 

Klucz do poznania samego siebie – Trening Structogram 1 – (8 godz.)

Analiza struktury  mózgu, określanie szans i ryzyka indywidualnej dominacji

Rozwijanie efektywności osobistej: budowanie automotywacji i auto-zaangażowania

 

Zarządzanie komunikacją – Klucz do poznania drugiego człowieka

Trening Structogram 2- Triogram – (8 godz.)

Komunikacja z różnorodnymi klientami

Język werbalny i niewerbalny

 

Diagnoza potrzeb klienta  – Klucz do poznania klienta

Trening Structogram 3 – (18 godz.)

 

Zarządzanie zespołem –  Trening Structogram 4  –  (18 godz.)

Diagnozowanie zespołu (profili osobowościowych)

Motywowanie i współtworzenie relacji

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

 

Zasady realizacji studiów:

  • Wprowadzenie teoretyczne, forma: wykład dyskusyjny (z licznymi przykładami).
  • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najnowszych rozwiązaniach i metodach zakresu neuronauki.
  • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, autoanaliza i analiza profili kompetencyjnych innych osób/ członków zespołów.
  • Scenki, odgrywanie ról, ćwiczenia – praca z kamerą (superwizja).
  • Symulacja lub projekt: rozwiązanie  zadania, przygotowanie  projektu; praca w grupach. pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów przy wsparciu wykładowcy.
  • Forma: warsztaty w trakcie zajęć lub praca własna, ewaluowana i omawiana z prowadzącym.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
  • projekt programu zarządzania wybranym obszarem z wykorzystaniem neuronauki

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz 4 międzynarodowe certytikaty STRUCTOGRAM®

Harmonogram i organizacja zajęć

Czas trwania: 2 semestry

 

Terminy* zjazdów w r. ak. 2019/2020:

Semestr zimowy:

Październik: 26-27;
Listopad:  30-01;
Grudzień: 14-15;
Styczeń: 18-19;
Luty:  29-01;

 

Semestr letni:

Marzec: 28-29;
Kwiecień: 18-19;
Maj: 16-17;
Czerwiec: 13-14;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

 

Godziny zajęć:*

  • sobota: 9.00-18.00
  • niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa