Neuromanagement

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest Monika Kłos – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Dyplomowany Coach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii i Coachingu. Licencjonowany trener Structogramu (metody rozwoju osobistego). Absolwentka studiów podyplomowych kierunku  Neuroekonomia, Menedżer Projektu Naukowo-Badawczego, Doradztwo zawodowe, a także  studiów europejskich przy Centrum Jeana Monneta.

Współwłaścicielka Pracowni Edukacji i Coachingu, trener biznesu pracuje z przedsiębiorstwami w zakresie komunikacji, strategii biznesowych i rozwojowych. Członek Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – lider projektu komunikacyjnego w Izbie.

Od 2003 roku związana ze środowiskiem akademickim. Posiada doświadczenie na stanowisku Dziekana i Pełnomocnika Rektora Uczelni Wyższej. Posiada wieloletnie doświadczenie w  organizacji i prowadzeniu zajęć dla osób dorosłych w ramach studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych. Promotorka ponad 200 prac dyplomowych. Autorka programów studiów podyplomowych z zakresu: zarządzania zasobami luidzkim, neurodydaktyki, promocji i reklamy.

Ekspert  w zakresie neurodydaktyki – regularna współpraca z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile i w Poznaniu, Starostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Współautorka innowacji społecznej pt. Neurorozwojownik (platformy dla osób dorosłych).

Kierownik projektów unijnych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (komunikacji międzypokoleniowej i zarządzania różnorodnością), zarządzania projektami a także książki „Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach”.

Odbyła staże zagraniczne Francja (Institut de Gestion de Rennes), Niemcy (Wyższa Szkoła Administracji w Kassel), Litwa ( University of Applied Social Sciences , Wilno), Węgry( University of West Hungary Faculty of Economics), Rumunia ( University of Alba Julia), Czechy -Czech Uniersity of Life, Praga.

Pasjonatka i zwolenniczka wdrożeń w przedsiębiorstwach, wykorzystujących badania na mózgiem ludzkim w obszarze komunikacji, przywództwa, budowania zespołu i sprzedaży.

 


Zajęcia prowadzą:
(lista wykładowców z krótkimi notkami biograficznymi):

 

Adam Zemełka – doktor nauk o zdrowiu, kognitywista, neuropedagog, psychoterapeuta. Twórca szkoleń poświęconych neuronauce. Autor artykułów i książek z zakresu neuronauki, w tym popularnonaukowego opracowania “Neuronauka od podstaw. Vademecum dla terapeutów, doradców, trenerów” (Warszawa 2015) oraz monografii “Jak Grecy odkryli mózg” (Oświęcim 2016). Współtwórca i wykładowca na kierunku doradztwo i coaching w poznańskim Collegium Da Vinci. Przedsiębiorca, menadżer edukacji, bloger, tłumacz. Autor projektów: www.autoterapia.eu oraz www.neurohistory.com.

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Coachingu, członek International Society for Coaching Psychology, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Więcej na stronie: www.adamzemelka.pl

 

Małgorzata Burzyńska, doktor pedagogiki, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, trenerka programu Spadochron, certyfikowana trenerka metody Points of You, ekspert funduszy unijnych, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowania, Autoryzowany Trener Szkoły Pamięci SPW, współrealizatorka projektu innowacyjnego Neurorozwojownik, członek Polskiego Towarzystwa
Psychologii Coachingu, współwłaścicielka Pracowni Edukacji i Coachingu;14 lat pracy zawodowej, podczas pracy w szkołach – wprowadzanie innowacyjnych metod, technik i form pracy. Od 2011 – praca z dorosłymi (nauczycielami, studentami, słuchaczami studiów podyplomowych)
skierowana m.in. na efektywność uczenia się, rozwój osobisty z wykorzystaniem coachingu, poradnictwo zawodowe. Autorka wielu publikacji.

 

 

Grażyna Białopiotrowicz – trener biznesu, ekspert w budowaniu marki osobistej w biznesie i polityce. Pasjonuje się psychologią wyglądu, zachowań niewerbalnych, psychologią sukcesu, motywacji i trenowania siły woli, a przede wszystkim praktycznym zastosowaniu tej wiedzy w kierowaniu zespołem i pozyskiwaniu klientów.

Od 2000 roku prowadzi szkolenia, warsztaty, treningi w firmach, urzędach, instytucjach. Specjalizuje się w psychologii sprzedaży, negocjacji, budowaniu relacji z klientami, motywowania pracowników oraz stresu zawodowego. Wiedzę i doświadczenie w tym zakresie opisała w książce, opracowanej wspólnie z Marzeną Rogalską, Być kobietą biznesu. Kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, kreowanie własnego wizerunku, wydanej przez Wolters Kluwer.

Członkini sztabów wyborczych w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Osobisty doradca osób publicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zawarła w książce Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, wydanej przez Wydawnictwo Poltext. Współpracuje, jako wykładowca studiów podyplomowych, ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Ma zaszczyt być prelegentem podczas wielu konferencji i kongresów. Z przyjemnością i pasją realizuje sesje indywidualne.

 

Anna Nowak, trenerka biznesu, coach i konsultantka z 18-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych przydatnych w pracy. Laureatka konkursu na innowacje społeczne, autorka modelu pn. Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi. Współautorka podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? (TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON). Przeprowadziła ponad 1900 dni szkoleniowych. Autorka wideokursu „Pozytywna organizacja” dostępnego na stronie: Pozytywna-organizacja.edu.pl. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Stypendystka w grancie z Narodowego Centrum Nauki.  Prowadzi badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych oraz organizacji. Konsultantka merytoryczna w międzynarodowym projekcie dotyczącym zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50plus. Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej

 

 

Krystyna Błocka-Sowińska, coach, mentor z Europejską Indywidualną Akredytacją EIA EMCC na poziomie practitioner. Konsultant biznesowy, wykładowca akademicki.

Absolwentka UW – Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie .Doświadczony menedżer, ponad 20 lat w branży B2B. Od 13 lat  w branży szkoleniowej. Dyrektor sprzedaży w firmach  szkoleniowo- doradczych: DOOR Group SA, Franklin Covey, Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o, (obecnie IBD Business School).

Współzałożycielka i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów, współtwórca  studiów podyplomowych z mentoringu oraz Akademii Mentora. Członek EMCC Poland (European Mentoring & Coaching Council Poland). Współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu, gdzie jest mentorem. Współzałożycielka i mentor w  Klubie Kobiet Mówiących na Głos. Wdraża mentoring w organizacjach, prowadzi indywidualne rozwojowe projekty mentoringowe dla kadry menedżerskiej. Obszary eksperckie mentoringu to rozwój osobisty, przywództwo, sprzedaż. Wykładowca w Collegium Civitas, gdzie wykłada Etykę w biznesie i Budowanie relacji                        w biznesie. Pomaga organizacjom projektować nowatorskie rozwiązania rozwojowe dla pracowników, wspiera w planowaniu kariery zawodowej, rozwoju przywództwa, uczy budować  efektywne zespoły oraz długotrwałe relacje  w biznesie.

Zainteresowania: człowiek i jego rozwój,  podróże – poznawanie nowych kultur.

Krystyna o sobie: „Nie można  żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie.”