Neuromanagement

Udostępnij strone

UWAGA! Rekrutacja na ten kierunek została zakończona.

Trwa rekrutacja na inne studia podyplomowe – zapraszamy!

 

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  kwiecień 2019 r.

Studia podyplomowe na kierunku Neuromanagement stanowią nowatorską odpowiedź na rosnące potrzeby wsparcia rozwojowego menedżerów, opartego na danych naukowych (evidence-based approach). Nieustannie poszerzający się zakres wiedzy o układzie nerwowym człowieka oraz szeroka popularyzacja interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest neuronauka, oferuje podejście do zarządzania potencjałem własnym, zespołowym oraz pozamaterialnymi zasobami firm i instytucji (takimi jak talenty, kompetencje czy czas) bazujące na twardych danych neurobiologicznych, co czyni je szczególnie efektywnym. Poznanie tajemnic ludzkiego mózgu umożliwia świadome unikanie błędów wynikających z działań nieświadomych i automatycznych, których miliony w każdej sekundzie podejmowane są przez nasze sieci neuronowe.

Neuromenedżer to lider wyposażony w wiedzę niezbędną do lepszego poznawania siebie i innych, rozumiejący psychologiczną podstawę konkretnych zachowań pracowników oraz potrafiący projektować rozwiązania zmierzające do uzyskiwania jak najlepszych efektów.

Cel

Celem studiów jest doskonalenie indywidualnego potencjału menedżera każdego szczebla na podstawie najnowszej wiedzy z dziedziny neuronauki. Kierunek przygotowuje profesjonalnych liderów, znających arkana mózgu, będącego generatorem każdej ludzkiej decyzji – to w sposób bezpośredni przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie zespołami i własnym potencjałem.

Studia są skierowane do:

 • absolwentów studiów wyższych – licencjackich, inżynierskich, magisterskich,
 • osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich lub przygotowujących się do ich pełnienia,
 • przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych,
 • trenerów zainteresowanych neuronaukowymi podstawami zarządzania i kreowania wizerunku menedżera w organizacji,
 • pracowników działów HR i szkoleń,
 • osób zainteresowanych ludzkim mózgiem oraz możliwościami wykorzystania wiedzy z zakresu neuronauki w zarządzaniu.

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania funkcjonowania mózgu w skutecznym zarządzaniu – jako podstawy w kreowaniu osobistego neuroprzywództwa,
 • implementacji narzędzi rozwojowych opartych na teorii neuroplastyczności i neurogenezy,
 • pracy z emocjami (własnymi, współpracowników oraz klientów),
 • skutecznego zarządzania zespołem w oparciu o narzędzia neuronaukowe (neurocoaching, brain-based coaching),
 • projektowania oryginalnych narzędzi rozwojowych bazujących na neuropsychologii,
 • efektywnej komunikacji,
 • zarządzania strategią w organizacji,
 • wykorzystywania technologii w treningu kierowniczym (gry i symulacje biznesowe),
 • zastosowania podstawowej aparatury biometrycznej w pracy nad własnym potencjałem.

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają miedzy innymi:

 • praktyczne informacje na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu,
 • modele rozwoju osobistego i wspierania pracowników oparte na neuronauce (brain-based approach),
 • narzędzia do diagnozowania i rozwijania osobistego potencjału,
 • analizę biostrukturalną – system treningowy STRUCTOGRAM,
 • sposoby wykorzystywania wiedzy o mózgu w skutecznym zarządzaniu sobą i relacjami z innymi ludźmi,
 • techniki budowania własnego wizerunku i autorytetu menedżerskiego w organizacji oparte na najnowszej wiedzy neuropsychologicznej,
 • metody zarządzania zespołami, konfliktem, zmianą, komunikacją, procesem negocjacyjnym,
 • koncepcję zarządzania opartego na wartościach.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa