Neuromanagement

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

 

Kierunek nagrodzony prestiżowym certyfikatem Studia z przyszłością 2020.

 

Studia podyplomowe na kierunku Neuromanagement stanowią nowatorską odpowiedź na rosnące potrzeby wsparcia rozwojowego menedżerów, opartego na danych naukowych (evidence-based approach).

Nieustannie poszerzający się zakres wiedzy o ludzkim mózgu oraz szeroka popularyzacja interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest neuronauka, oferuje podejście do zarządzania potencjałem własnym, zespołowym oraz pozamaterialnymi zasobami firm i instytucji (takimi jak talenty, kompetencje czy czas) bazujące na sprawdzonych danych, co czyni je szczególnie efektywnym.

 

 

 

Predyspozycje + kompetencje managerskie + najnowsza wiedza o człowieku = klucz do lepszego zarządzania 

Poznanie tajemnic ludzkiego mózgu umożliwia świadome unikanie błędów wynikających z działań nieświadomych i automatycznych, których miliony w każdej sekundzie podejmowane są przez nasze sieci neuronowe.

Neuromanager to lider wyposażony w wiedzę niezbędną do lepszego poznawania siebie i innych, rozumiejący psychologiczną podstawę konkretnych zachowań pracowników oraz potrafiący projektować rozwiązania zmierzające do uzyskiwania jak najlepszych efektów.

W cenie studiów słuchacze otrzymają szkolenie z licencjonowanego narzędzia Structogram® o wartości rynkowej 5.000 zł!

 

CZYM JEST STRUCTOGRAM®

Structogram® to nazwa systemu treningowego, który umożliwia prowadzenie życia i biznesu zgodnie ze swoją naturą, bazując na tym, co postrzegamy jako autentyczne

 

 

 

Źródło: https://ec-pracownia.pl/structogram/

 

Cel

Celem studiów jest doskonalenie indywidualnego potencjału managera każdego szczebla na podstawie najnowszej wiedzy z dziedziny neuronauki. Kierunek przygotowuje profesjonalnych liderów, znających arkana mózgu, będącego generatorem każdej ludzkiej decyzji – to w sposób bezpośredni przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie zespołami i własnym potencjałem.

 

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają między innymi:

 • praktyczne informacje na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu
 • modele rozwoju osobistego i wspierania pracowników oparte na neuronauce (brain-based approach)
 • narzędzia do diagnozowania i rozwijania osobistego potencjału
 • analizę zachowań ludzi na bazie systemu treningowego STRUCTOGRAM
 • sposoby wykorzystywania wiedzy o mózgu w skutecznym zarządzaniu sobą i relacjami z innymi ludźmi
 • techniki budowania własnego wizerunku i autorytetu menedżerskiego w organizacji oparte na najnowszej wiedzy neuropsychologicznej
 • metody zarządzania zespołami, konfliktem, zmianą, komunikacją, procesem negocjacyjnym
 • koncepcję zarządzania opartego na wartościach

 

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania podstawowej wiedzy o ludzkim mózgu w skutecznym zarządzaniu – jako podstawy w kreowaniu osobistego neuroprzywództwa
 • implementacji narzędzi rozwojowych opartych na teorii neuroplastyczności i neurogenezy
 • pracy z emocjami (własnymi, współpracowników oraz klientów)
 • rozumienia psychologicznej roli menadżera w organizacji
 • skutecznego zarządzania zespołem w oparciu o narzędzia neuronaukowe (neurocoaching, brain-based coaching)
 • projektowania oryginalnych narzędzi rozwojowych bazujących na neuropsychologii
 • efektywnej komunikacji
 • zarządzania strategią w organizacji
 • zastosowania podstawowej aparatury biometrycznej w pracy nad własnym potencjałem

 

Dla kogo?

 • Dla samego siebie
 • Dla relacji zawodowych i związków partnerskich
 • Dla sprzedaży (biznesu)
 • Dla przywódców
 • Dla menadżerów
 • Dla zespołu (budowania i kierowania)

 

Rekomendacje

 • System Treningowy STRUCTOGRAM® jest z powodzeniem wykorzystywany w sprzedaży, doradztwie czy przywództwie.
 • Na całym świecie korzystają z niego największe firmy i organizacje z różnych branż czy segmentów rynku: BMW, Coca Cola, Credit Suisse, GlaxoSmithKline, IBM, ING/Postbank, Microsoft, Nestlé, O2, Peugeot, Siemens, Swisscom, Tchibo, Volkswagen.

 

Studia są skierowane do:

 • absolwentów studiów wyższych – licencjackich, inżynierskich, magisterskich
 • osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich lub przygotowujących się do ich pełnienia
 • przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych
 • trenerów zainteresowanych neuronaukowymi podstawami zarządzania i kreowania wizerunku menadżera w organizacji
 • pracowników działów HR i szkoleń
 • osób zainteresowanych ludzkim mózgiem oraz możliwościami wykorzystania wiedzy z zakresu neuronauki w zarządzaniu

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa