Muzyka w mediach

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

 

MODUŁ I – MUZYKA – KONTEKSTY KULTUROWE

 • Muzyka w mediach – wprowadzenie
 • Muzyka na pograniczu sztuk i mediów (w tym muzyka filmowa)
 • Muzyka jazzowa i rozrywkowa
 • Muzyka w kulturze popularnej
 • Muzyka świata i folkowa
 • Nowe trendy

MODUŁ II – KONTEKSTY HISTORYCZNE

 • Muzyka dawna i wykonawstwo historycznie poinformowane
 • Muzyka od Mozarta do Strawińskiego w kontekście zmian kulturowych, społecznych i politycznych
 • Muzyka XX i XXI wieku – style, techniki, osobowości
 • Muzyka poważna w rozrywkowej

MODUŁ III – WARSZTAT KRYTYKA MUZYCZNEGO

 • Warsztat publicysty muzycznego
 • Kreatywne pisanie i mówienie o muzyce
 • Performatywność muzyczna i ocena wykonań
 • Analiza i interpretacja tekstów piosenek

MODUŁ IV – REDAKTOR MUZYCZNY – TEORIA I PRAKTYKA

 • Muzyka w radio i telewizji
 • Praca w redakcji muzycznej
 • Podstawy programowania muzyki

MODUŁ V – MARKETING MUZYCZNY

 • Komunikacja medialna – wprowadzenie
 • Public relations i promocja działalności muzycznej
 • Reklama muzyki w mediach społecznościowych
 • Organizacja wydarzeń muzyczno-medialnych
 • Media elektroniczne w służbie muzyki
 • Audiomarketing

MODUŁ VI – FUNKCJONOWANIE RYNKU MUZYCZNEGO

 • Rynek muzyczny – wprowadzenie
 • Współczesny rynek fonograficzny i audiowizualny
 • Prawo autorskie
 • Finansowanie działalności muzycznej
 • Prawo w dobie cyfryzacji

PRACA DYPLOMOWA 

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne; forma: wykład ilustrowany przykładami;
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, warsztatowym;
 • Wizyty studyjne i spotkania z autorytetami;
 • Projekt zaliczeniowy;
 • Praca w domu.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • napisanie czterech tekstów/zadań w ciągu roku
 • egzamin końcowy dotyczący napisanych tekstów/zadań

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Czas trwania: 2 semestry

Terminy zjazdów w roku 2020/2021
 
semestr zimowy:

 • listopad: 28-29;
 • grudzień: 12-13;
 • styczeń: 16-17; 30-31
 • luty: 20-21;

semestr letni

 • marzec: 06-07; 20-21;
 • kwiecień: 17-18;
 • maj: 15-16;
 • czerwiec: 12-13;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa