Muzyka w mediach

Udostępnij strone

KIEROWNIK STUDIÓW

 

dr Marlena Wieczorek manager kultury, muzykolog, opublikowała szereg artykułów i trzy książki. Stworzyła Fundację MEAKULTURA, jest pomysłodawczynią i koordynatorką wielu projektów kulturalnych. Redaktor naczelna czasopisma www.meakultura.pl, prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe (między innymi we współpracy z Narodowym Centrum Kultury). Jurorka Paszportów „Polityki” oraz „Koryfeuszy Muzyki Polskiej”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Zasiada w Radzie Programowej Music Export Poland. Autorka programu i kierownik studiów podyplomowych Muzyka w mediach (Fundacja MEAKULTURA/Collegium Civitas).

fot. Jacek Barcz

 

dr hab. Grzegorz Piotrowski: muzykolog, wokalista; studiował także polonistykę oraz historię filmu. Zastępca kierownika studiów podyplomowych Muzyka w mediach. Jest kierownikiem Katedry Kulturoznawstwa w Instytucie Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego i prowadzi klasę śpiewu jazzowego na Akademii Muzycznej w Gdańsku; obecnie jest też doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zajmuje się m.in. muzyką popularną, operą, twórczością Pawła Mykietyna i Kurta Weilla, ekspresją głosu ludzkiego. Ostatnio opublikował książkę „Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły” (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016). Współpracuje m.in. z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Narodowym Wydawnictwem Audiowizualnym.

 

ZAJĘCIA PROWADZĄ M.IN.:
 

dr Aleksandra Bilińska: kompozytorka, teoretyk muzyki, improwizatorka, etnomuzykolog. Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki katowickiej Akademii Muzycznej oraz Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do nielicznego grona kompozytorek polskich specjalizujących się w muzyce tworzonej specjalnie dla teatru tańca współczesnego. Jej kompozycje wykonywane były w Polsce, Puerto Rico, w Niemczech, na Ukrainie, na Tajwanie, w Czechach, w Meksyku, Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Jako pedagog współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz  Akademią Muzyczną w Katowicach.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, stowarzyszenia Strefa otwarta, ISME. W sferze jej zainteresowań pozostają techniki kompozytorskie muzyki XX I XXI wieku, muzyka elektroakustyczna, zagadnienia korespondencji sztuk, muzyka w formach interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem teatru tańca współczesnego, a przede wszystkim twórczość kompozytorek polskich, którym poświęciła swoją pracę doktorską zatytułowaną Twórczość instrumentalna kompozytorek polskich XX i XXI wieku i jej kontekst kulturowy. Wybrane przykłady z lat 1945-2005, (Katowice 2018).

 

Łukasz Dębski: związany z marketingiem internetowym i mediami społecznościowymi od 2007 roku. Stworzył i zrealizował kilkaset strategii oraz kampanii reklamowych na Facebooku, Instagramie, LinkedIn i innych serwisach społecznościowych. Z muzyką związany od zawsze, brał udział w promocji serwisu Muzodajnia (Plus Music) wśród klientów operatora Plus.

 

 

 

Olga Drenda: dziennikarka, tłumaczka, autorka książek („Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji” – 2016, „Czyje jest nasze życie” – wspólnie z Bartłomiejem Dobroczyńskim, 2017, „Wyroby. Pomysłowość wokół nas” – 2018, nominacja do Paszportu Polityki i Nagrody Literackiej Gdynia). Współpracowała m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Dwutygodnikiem”, „Gazetą Magnetofonową”, festiwalami i instytucjami kultury. Dwukrotnie wyróżniona w Konkursie Krytyków Muzycznych KROPKA.
fot. Jadwiga Janowska

 

 

dr Katarzyna Drogosz: pianistka specjalizująca się w grze na instrumentach historycznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, Conservatorium van Amsterdam oraz Musikhochschule Freiburg. Studiowała także dyplomację kulturalną w Collegium Civitas w Warszawie. Interesuje się zagadnieniami budowy i historii fortepianu. Tematykę tę od wielu lat upowszechnia w ramach licznych wykładów i prezentacji – w szkołach muzycznych, akademiach oraz instytucjach kultury. Jako solistka i kameralistka występuje w kraju i za granicą współpracując w uznanymi instrumentalistami, wokalistami oraz zespołami muzyki dawnej. Od 2010 roku uczy w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie w 2017 roku obroniła doktorat. Od 2013 roku prowadzi wykłady także w Akademii Muzycznej w Krakowie. Współzałożycielka „Fortepianarium” w Zabrzu.  Jej koncerty transmitowały polskie i europejskie stacje radiowe, a nagrania muzyki kameralnej na instrumentach historycznych ukazały się w wydawnictwach Querstand, NIFC, CD Accord oraz Coviello Classics.

 

Marcin del Fidali: absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zarządzanie kulturą). Asystent Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie (1997-1999). Od 2001 roku zajmuje się produkcją muzyczną w GMB Pro Sound. Przy jego udziale powstały m.in.: prapremiera „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Krzysztofa Knittla, koncert „Tu Warszawa” czy projekty muzyczne festiwalu Solidarity of Arts w Gdańsku (np. Możdżer+, Marcus+, Stańko+, McFerrin+, Jimek+, Kilar+). Był producentem wykonawczym m.in. festiwali Musica Electronica Nova i Wratislavia Cantans. W listopadzie 2011 roku reżyserował w Londynie pokaz „SomeBody@somePLace” – projekt w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Realizował nagłośnienie takich projektów, jak: „Kolęda Nocka. 30 lat później”, „Smuteczek, czyli ostatni naiwni”, „Ciechowski – spotkanie z legendą” czy Światowe Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach. Od wielu lat współpracuje z festiwalem AdLibitum. Stale współpracuje z telewizjami, np. Polsat i TVN.

 

dr hab. Małgorzata Gamrat: muzykolog, teoretyk muzyki i od czasu do czasu pianistka. Od października 2013 roku zatrudniona w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego; w roku akademickim 2015/2016 profesor w Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze. Prowadzi badania nad muzyką i jej interakcjami z innymi sztukami. Ze szczególnym upodobaniem zajmuje się kulturą francuską i niemiecką XIX wieku oraz metodologią badań interdyscyplinarnych. Ważne miejsce w jej pracach badawczych zajmuje muzyka Franza Liszta. Do jej zainteresowań naukowych należy również twórczość polska XX i XXI wieku, a także francuska piosenka artystyczna. Współpracuje z Musical Signification Project Eero Tarstiego, Les Amis d’Alexandre Tansman, Société Française d’Analyse Musicale, Word and Music Association oraz Group International de Recherches Balzaciennes. Autorka dwóch monografii poświęconych twórczości Franza Liszta: Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835-1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’ (2014) oraz Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta (2016).

 

dr Mariusz Gradowski: muzykolog i kulturoznawca, absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW (2004, Człowiek, transcendencja i sztuka dźwięków. Próba antropologii muzyki) oraz Instytutu Muzykologii UW (2006, Twórczość zespołu The Doors). W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. Style i gatunki polskiej muzyki młodzieżowej w latach 1957-1973. Studiował muzykologię na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 2005 r. wykłada w Instytucie Muzykologii, gdzie od 2015 r. pracuje na stanowisku adiunkta. Interesuje się antropologią muzyki oraz szeroko rozumianą muzyką popularną, krytyką muzyczną i muzyką w mediach. Obok pracy naukowej zajmuje się popularyzacją muzyki jazzowej i filmowej na antenie Programu 2 Polskiego Radia (audycje „Muzyka w kadrze” oraz „Śpiewnik jazzowy”).

 

Kamil Jaczyński: animator sportu i kultury. Specjalista do spraw public relations i marketingu muzycznego. Członek Akademii Fonograficznej i Związku Producentów Audio Video. Wieloletni Dyrektor wykonawczy w wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Wykładowca w Akademii Menedżerów Muzycznych oraz Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Z kulturą Hip-Hop związany jest niemalże od początku jej zaistnienia w Polsce. Jeden z autorów „Antologii Polskiego Rapu” wydanej nakładem Narodowego Centrum Kultury. Inicjator ogólnopolskiego cyklu paneli dyskusyjnych „Piractwo, czy dozwolony użytek” poruszających tematykę prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz nowoczesnego modelu zarządzania kulturą.

 

dr Piotr Jakubowski: absolwent studiów magisterskich i doktoranckich z kulturoznawstwa na UAM, a także szkoły muzycznej w klasie gitary klasycznej; od 2014 roku adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW, od 2016 roku wicedyrektor tego Instytutu. Autor książki Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą (Universitas, 2016) oraz kilkunastu artykułów naukowych, redaktor prac zbiorowych i numerów tematycznych czasopism, tłumacz z języka angielskiego. Opiekun koła naukowego Culture On działającego przy Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół semiotyki kultury, teorii kultury wizualnej i popularnej, a także przemian społeczno-kulturowych wynikających z dominacji i ekspansji nowych mediów.

 

Robert Kamyk: dziennikarz, reżyser, producent. W latach 1997-2016 związany z Telewizją Polską. Kierował Redakcją Muzyki TVP Kultura. Przygotowywał dla tej stacji transmisje i retransmisje przebiegu całego Konkursu Chopinowskiego (2005, 2010, 2015) oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (2006, 2011, 2016). Jest pomysłodawcą projektów promujących młode talenty muzyczne i taneczne – „Młody Muzyk Roku” oraz „Młody Tancerz Roku”. W 2013 roku był głównym producentem Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy w Gdańsku, natomiast w latach późniejszych – szefem grupy sterującej EBU (Europejskiej Unii Nadawców) tego wydarzenia. Bierze udział w pracach jury renomowanych festiwali telewizyjnych takich jak: europejskie eliminacje EMMY Awards, Rose d’Or Festival, Złota Praga. Prowadzi agencję koncertowo-producencką „Kamyk Music”.  Współpracuje z Programem I Polskiego Radia. Jest także wykładowcą Akademii Muzycznej w Łodzi.

 

Beerend Jan Kępinski: reżyser, producent telewizyjny, realizator wizji i scenarzysta. Właściciel firmy producenckiej Jake Vision. Główny reżyser i dyrektor realizacji trzech pierwszych edycji „Big Brothera” i konsultant tego programu w innych krajach. Producent i reżyser programów telewizyjnych takich jak „Must Be the Music. Tylko muzyka”, „Milionerzy”, „Pascal: Po prostu gotuj!”, „Agent – Gwiazdy”, „Top Chef”, „Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia”, „Bake Off – Ale ciacho!” oraz „Bake Off Junior”. Reżyser VIII, IX i X edycji „Tańca z gwiazdami”. W latach 2006–2008 główny reżyser studia i szef realizacji ponad dwustu odcinków „Dzień Dobry TVN”. Reżyseruje liczne widowiska na żywo, m.in. TOP of the TOP Festival 2011, Top Trendy 2011 Sopot Festival 2009, Wiktory 2007, Sylwester TVN 2007/2008, Miss Polonia 2003 i 2004, Orange Warsaw Festival oraz koncert Red Hot Chili Peppers w Chorzowie w 2007 roku. Pasjonat branży muzycznej, producent oraz reżyser teledysków. Prowadzi management muzyczny zespołów LemON i Kensington.

 

prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski: profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Prowadził badania muzyki i festiwali muzycznych w Polsce, Niemczech, Albanii, Węgrzech i Serbii. Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury”.

 

 

Rafał Kownacki: Prawnik. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie międzynarodowym oraz unijnym. Studiował na europejskich i amerykańskich uczelniach. Nauczyciel akademicki, trener. Publicysta. Posiada szerokie doświadczenie w projektach międzynarodowych. Członek Zarządu GESAC (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) oraz członek Global Policy Committee CISAC (Międzynarodowa Konfederacja Związków Autorów i Kompozytorów). Zastępca Dyrektora Generalnego w czołowej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania – Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

 

dr hab. Iwona Lindstedt: muzykolog, od 1998 roku pracownik naukowy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego. Opublikowała m.in. książki pt. Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (Lublin 2001) i Sonorystyka w twórczości kompozytorów Polskich XX wieku (Warszawa 2010) oraz szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Ruchu Muzycznym” i „Glissandzie”. Od 2016 roku jest redaktor naczelną czasopisma „Polski Rocznik Muzykologiczny”. Od 2012 roku zaangażowana w szereg przedsięwzięć promujących twórczość muzyczną XX i XXI wieku i zrealizowanych w Internecie m.in. dla Związku Kompozytorów Polskich (www.baird.polmic.pl, www.sikorski.polmic.pl, www.serocki.polmic.pl) i Narodowego Instytutu Audiowizualnego (redaktor naczelna kolekcji muzycznych zamieszczonych na www.ninateka.pl).
W 2014 roku otrzymała Nagrodę Honorową ZKP za upowszechnianie wiedzy o muzyce współczesnej – zwłaszcza polskiej.

 

Piotr Metz: Polski dziennikarz radiowy, jeden z założycieli i dyrektor muzyczny radia RMF FM w latach 1990-2001. Były redaktor naczelny miesięcznika Machina, pracował także w spółce Eurozet, radiu Eska oraz polskiej MTV. Od 2014 do 2016 był dyrektorem muzycznym Radia Kraków. Obecnie jest  dyrektorem muzycznym Programu III Polskiego Radia.

 

 

 

dr Andrzej Mądro: teoretyk muzyki; absolwent, a obecnie wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań naukowych mieści się muzyka XX i XXI wieku, zwłaszcza ta znajdująca miejsce na gatunkowych i estetycznych pograniczach sztuki: elektroakustyczna, progresywna (od rocka do djentu) oraz jazz. Autor monografii Muzyka a nowe media, za którą otrzymał Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta nadawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (2017) oraz rekomendację i Nagrodę Publiczności za najlepszą książkę o muzyce wydaną w roku 2017 w Konkursie Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA” (Fundacja MEAKULTURA, 2018). W roku 2019 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 

 

prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski: pracownik Zakładu badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się naukowo problematyką kultury muzycznej i teorii kultury. Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz monografii „Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury” oraz „Cultural Theory and History: Theoretical Issues” Aktywny edukator i popularyzator, autor podręczników szkolnych, tekstów z zakresu krytyki muzycznej. Filar Fundacji MEAKULTURA.

 

 
Zbigniew Niedziałek: new business director w wytwórni płytowej Magic Records. Przez blisko pięć lat pracował w wytwórni płytowej Warner Music Poland, gdzie zajmował m.in. stanowisko Eastern Europe synchronisation and brand partnership managera. Z ramienia wytwórni odpowiadał za współpracę artystów z takimi markami jak Jaguar, Samsung, Durex, Red Bull, Asus, ING Bank Śląski, Converse i Coca-Cola. Licencjonował również muzykę do kampanii takich marek jak Toyota, Jacobs, Tymbark, Lech czy PZU. Od 2010 r. prowadzi również swoją agencję New Zenith Promotion, w ramach której realizuje dla marek projekty branded entertainment, m.in. z Pezetem, którego jest wieloletnim managerem.
 

 

Artur Orzech: Autor muzyki i gitarzysta na pierwszych dwóch płytach Róż Europy, z wykształcenia iranista, z zawodu dziennikarz. Związany z mediami publicznymi – najpierw pracował w Radiu Dla Ciebie, potem w Programie Pierwszym Polskiego Radia. W Trójce zaczął się pojawiać już na początku lat 90., ale na stałe związał się z tą rozgłośnią w 2001 r. Prowadził kilka audycji, np. „Orzech i reszta”, „Moje miasto nocą”, „Prywatną kolekcję”. Obecnie prowadzi „Zaraz wracam” w niedzielę o 12.00.Wielokrotnie prowadził festiwale w Sopocie i Oplu, a także relacjonował Konkurs Piosenki Eurowizji. W latach 2001-2007 był prorektorem ds. studenckich w Wyższej Szkole Promocji, obecnie wykłada na SWPS.

 

 

Tomasz Pawłowski: doradca, szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Od 11 lat zajmuje się pomocą w zakładaniu i funkcjonowaniu różnych form organizacji pozarządowych (formalne aspekty tworzenia podmiotów i pozyskiwania środków na działalność). Ekspert oceny wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Prezes Fundacji Trzeci.org. Doktorant na Uniwersytecie Śląskim, kierunek socjologia, specjalność: socjologia społeczności lokalnych.

 

 

Aleksandra Sewerynik: ekspert w zakresie prawa autorskiego oraz dyrygentem chóralnym. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa autorskiego. Współpracuje z kancelarią Hasik i Partnerzy, która specjalizuje się prawie własności intelektualnej i ochronie reputacji. Wieloletnie doświadczenie pozwala jej pomagać klientom w ochronie ich własności intelektualnej oraz legalnie i bezpiecznie korzystać z cudzej twórczości. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce”, bloga http://prawomuzyki.pl/ oraz licznych publikacji, w których dzieli się swoją wiedzą z zakresu prawa autorskiego w ciekawy i zrozumiały sposób Przez cztery lata była stałą felietonistką rubryk prawnych Rzeczpospolitej. Wykłada prawo autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia w całej Polsce. http://prawoautorskie.sewerynik.pl

 

 

 

Adam Sztaba: kompozytor, dyrygent, aranżer, pianista, juror. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie na kierunku kompozycji. Debiutował w wieku 18 lat pisząc własny musical wystawiony w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Popularność medialna rozpoczęła się od programu telewizyjnego „Idol”, a także „Taniec z Gwiazdami”, dzięki któremu powstała Orkiestra Adama Sztaby., która stała się jedna z najbardziej rozpoznawalnych orkiestr w kraju. W latach 2005 i 2006 roku Adam odpowiedzialny był za oprawę muzyczną Sopot Festival. Był aranżerem i dyrygentem koncertów telewizyjnych: „Życia mała garść”, „Tu Warszawa” oraz „Ciechowski. Spotkanie z Legendą”. Był jednym z aranżerów i dyrygentów Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Do największych sukcesów artystycznych Adama Sztaby należą koncerty z gwiazdami światowego formatu, m.in. ze Stingiem, Chrisem Botti, Quincy Jones’em, Dolores O’Riordan, Michaelem Boltonem. Od 2011 do 2016 roku pełnił rolę jurora w programie telewizyjnym „Must be The Music. Tylko muzyka”. Adam Sztaba jest też nauczycielem, regularnie organizuje warsztaty dla młodzieży wokalistów, instrumentalistów i kompozytorów.

fot. Iza Grzybowska-Roamer

 

 

Jarosław Szubrycht: dziennikarz, wydawca i redaktor naczelny „Gazety Magnetofonowej”, kwartalnika o polskiej muzyce. Autor książek muzycznych, m.in. o zespołach Slayer i Vader, a także o Maryli Rodowicz i Czesławie Mozilu. Prowadził portale muzyczne dla T-Mobile i Red Bull. Współpracuje z katowickim OFF Festivalem i „Gazetą Wyborczą”.

fot. Łukasz Jaszak

 

 

dr hab. Paweł Tański: kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe: kultura XX wieku i po roku 2000, szczególnie: historia literatury polskiej XX wieku, literatura polska po roku 2000, antropologia muzyki, sound studies, poetyka tekstów piosenek rockowych, antropologia literacka, antropologia edukacji, dydaktyka literatury i języka polskiego, antropologia głosu, problematyka tekstu głosowo interpretowanego, kultura żywego słowa, emisja głosu, performatyka. Najważniejsze publikacje: W cieniu poematu. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego (2003), Tradycja i talent. Szkice o poezji emigracyjnej (2006), Sandały Hermesa. Szkice o poezji (2008), Ja, motyl i inne szkice krytyczne (2010), Ślad. Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego (2012), Nowe sytuacje polskiego rocka. Teksty – głosy – interpretacje (2016); współredaktor tomów: Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności (2002), Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (trzy tomy: 2004, 2006, 2010), O Jacku Podsiadle – na jego urodziny (2014), Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje (2015), Seksualność w najnowszej literaturze polskiej (2015). Tematy modne w humanistyce. Studia interdyscyplinarne (2015). Stanisław Barańczak. In memoriam (2015), Kultura rocka. Twórcy – tematy – motywy (dwa tomy, 2015), Edward Stachura. Formy pamięci, znaki czasu (2016), Tekst i głos (2016), Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (dwa tomy, 2016), „Chodząc w ich butach”. Depeche Mode – muzyka, zjawisko, recepcja (2017).

 

Stanisław Trzciński: kreator kultury, promotor koncertowy, producent, doradca, ekspert oraz dziennikarz muzyczny, specjalista w dziedzinach „music branding” oraz „marketingu muzycznego”, wydawca płytowy, scenarzysta, twórca oraz organizator wydarzeń artystycznych. Prezes zarządu i właściciel agencji STX Music Solutions, współwłaściciel agencji eventowej STX Jamboree. Od 2007 roku współorganizator gal wręczenia nagród Fryderyk. Zrealizował ponad sto koncertów artystów zagranicznych w Polsce. Współtwórca i producent festiwali muzycznych, m.in. Pozytywne Wibracje Festival. Wydawca serii płytowych m.in. Pozytywne Wibracje, Pieprz i Wanilia, Pinacolda i Sygnowano Fabryka Trzciny. Przez 8 lat (2004-2012) powadził autorską audycję Pinacolada w ogólnopolskim Radiu PIN. Dyrektor A&R w Universal Music Polska (1995-2000). Współtwórca legendarnego warszawskiego klubu Filtry (1992). Doktorant Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

 

Marek Walaszek: DJ, producent muzyczny, inżynier i realizator dźwięku. Właściciel Addicted To Music Studios. Współpracuje z artystami tworzącymi wiele różnych gatunków muzycznych, w tym hip-hop, pop, EDM i folk. Jego umiejętności były wykorzystywane nie tylko przy powstawaniu pełnych albumów, ale także do występów na żywo, ścieżek dźwiękowych do filmów, reklam i stron internetowych. Współpracuje z artystami od Angoli po Szwecję i od Bliskiego Wschodu po Jamajkę. Na przestrzeni lat pracował nad wieloma produkcjami, remiksami, miksami i sesjami nagraniowymi, a na liście jego kooperacji pojawiają się m.in.: Borixon, Candice Alley, Capone, Cilvaringz, Dance Floor Hustlers, DJ Mathematics, DJ Steez, Freestyle (The Arsonists), Ghostface Killah, Gruba Technika, Hemp Gru, Hi Fi Banda, Jadakiss, Method Man, Raekwon, Redman, Shabbazz The Disciple , RZA, Vienio, Wile, WWO i wiele innych …

 

Piotr Wawrowski: music programmer, promotor, DJ, dziennikarz, muzyk i producent. Radiowiec od połowy lat 90. pracował m.in. dla Grupy Radiowej Agora, spółki Eurozet, od 8 lat w Polskim Radiu. Zajmuje się wszystkim, co jest związane ze stykiem tradycyjnego radia i nowoczesnych technologii – od produkcji do nadawania. Programowanie muzyki to dla niego coś więcej niż praca – to pasja i ciągle rozwijająca się dziedzina, w której tkwi ogromny potencjał. Obecnie projektuje i współtworzy nowe programy cyfrowe Polskiego Radia.

 

 

Marcin „Flint” Węcławek: dziennikarz, redaktor, copywriter i PR-owiec. Współautor „Antologii Polskiego Rapu”, CGM Rap Podcast i „Dymu”, wywiadu graficznego z Pablopavo. Pisał o muzyce m.in. dla „Klanu”, „Ślizgu”, „Przekroju” i „M/I”. Współprowadził z Druhem Sławkiem audycję w słynnej „Radiostacji”. Obecnie można go poczytać na łamach portali Interia.pl, Red Bull Muzyka oraz na papierze – w „Gazecie Magnetofonowej” i „Ultramarynie”.
fot. Maciej Bogucki / http://mboguckii.pl

 

 

Marek Włodarczyk: członek Zarządu  Independent Digital Sp. z o.o., specjalista w zakresie cyfrowej dystrybucji plików audio i video. Od 15 lat związany z branżą muzyczną w szczególności w obszarze cyfrowej dystrybucji. Marek uczestniczył w tworzenie rynku dystrybucji cyfrowej muzyki w Polsce od samego początku. Był odpowiedzialny za podpisanie bezpośrednich Umów w zakresie dystrybucji muzyki (jako pierwszy podmiot na terenie Polski) z takimi serwisami, jak iTunes, Amazon, Spotify, Pandora, Napster i wiele innych. Aktywnie uczestniczy w najważniejszych targach branżowych  i festiwalach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i biznesowej praktyce miał udział w tworzeniu wielu nowatorskich rozwiązań w zakresie dystrybucji cyfrowej.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa