Muzyka w mediach

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowany początek zajęć:
  jesień 2019 r.

 

Cel studiów

Studia zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności, umożliwiających ubieganie się o pracę w mediach, instytucjach muzycznych czy organizacjach pozarządowych – w charakterze dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki.

 


 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z trzech zakresów:

 1. kultury muzycznej, widzianej z perspektywy różnych gatunków, stylów i epok historycznych – w kontekście przemian kulturowych, społecznych, politycznych i estetycznych, z akcentem na muzykę artystyczną XX i XXI wieku, muzykę filmową oraz muzykę popularną;
 2. warsztatu dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki, potrafiącego w pełni profesjonalnie odbierać dzieła i wykonania muzyczne, interpretować je i oceniać, a swoje refleksje przekazywać w różnych formach dziennikarskich i poprzez rozmaite media;
 3. medialnych i technologicznych uwarunkowań muzyki i rynku muzycznego, wpływających na różne style wypowiedzi artystycznej, także w wymiarze praktycznym (promocja muzyki, praktyka mediów muzycznych, finansowanie w branży muzycznej itp.).

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • pisania o muzyce (krytyka muzyczna);
 • analizy kultury muzycznej, zarówno tzw. poważnej (klasycznej), jak i popularnej czy filmowej;
 • analizy zjawisk, związanych z kulturą muzyczną w aspekcie estetycznym, technologicznym (programowanie muzyki), społecznym czy politycznym.

Absolwent kierunku muzyka w mediach znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • redaktor muzyczny,
 • krytyk lub dziennikarz muzyczny,
 • specjalista ds. rynku muzycznego.

 

O Fundacji MEAKULTURA

Fundacja MEAKULTURA skupia swoją działalność wokół Muzyki, Edukacji i Artystów, a do jej głównych celów można zaliczyć: promocję wartościowej muzyki różnych gatunków, działalność koncertową i wydawniczą, realizację projektów edukacyjnych, wspieranie profesjonalnego dziennikarstwa muzycznego, a także działania naukowców, twórców, wykonawców i producentów (godnych uwagi ze względu na wysoką jakość artystyczną). MEAKULTURĘ tworzą eksperci z polskiego środowiska uniwersyteckiego i muzycznego oraz spoza granic kraju (Belgia, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania). Strony: www.mea.org.pl, www.meakultura.pl, www.konkurskropka.pl, www.savethemusic.eu, www.musicfrompoland.eu

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa