Muzyka i media

Udostępnij strone

KIEROWNIK STUDIÓW
dr Marlena Wieczorek manager kultury, muzykolog, opublikowała szereg artykułów i trzy książki. Stworzyła Fundację MEAKULTURA, jest pomysłodawczynią i koordynatorką wielu projektów kulturalnych. Redaktor naczelna czasopisma www.meakultura.pl, prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe. Jurorka Paszportów „Polityki” oraz „Koryfeuszy Muzyki Polskiej”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Współpracuje z Music Export Poland. Autorka programu i kierownik studiów podyplomowych Muzyka i media oraz Komercjalizacja projektów w kulturze (Fundacja MEAKULTURA/Collegium Civitas).

ZASTĘPCA KIEROWNIK STUDIÓW
dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG: muzykolog, wokalista, kulturoznawca, krytyk. Zastępca kierownika studiów podyplomowych Muzyka i media. Jest dyrektorem Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowcą Akademii Muzycznej w Gdańsku; obecnie jest też doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zajmuje się m.in. muzyką popularną i historią jazzu, twórczością Pawła Mykietyna i Kurta Weilla, ekspresją głosu ludzkiego. Ostatnio opublikował książkę „Syndrom Pogorelicia. Opera – muzyka – performatywność” (Kraków 2020). Współpracuje m.in. z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym .

Wykładowcami studiów podyplomowych Muzyka i media są wybitni specjaliści – znawcy muzyki i rynku muzycznego oraz mediów, dziennikarze, krytycy, muzykolodzy, prawnicy, producenci, muzycy.

dr Marlena Wieczorek – manager kultury, muzykolog, opublikowała szereg artykułów i trzy książki. Stworzyła Fundację MEAKULTURA, jest pomysłodawczynią i koordynatorką wielu projektów kulturalnych. Redaktor naczelna czasopisma www.meakultura.pl, prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe (między innymi we współpracy z Narodowym Centrum Kultury). Jurorka Paszportów „Polityki” oraz „Koryfeuszy Muzyki Polskiej”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Autorka programu i kierownik studiów podyplomowych Muzyka i media oraz Komercjalizacja projektów w kulturze (Fundacja MEAKULTURA/Collegium Civitas).
 

dr hab. Grzegorz Piotrowski – prof. UG: muzykolog, wokalista, kulturoznawca, krytyk. Zastępca kierownika studiów podyplomowych Muzyka i media. Jest dyrektorem Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowcą Akademii Muzycznej w Gdańsku; obecnie jest też doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zajmuje się m.in. muzyką popularną i historią jazzu, twórczością Pawła Mykietyna i Kurta Weilla, ekspresją głosu ludzkiego. Ostatnio opublikował książkę „Syndrom Pogorelicia. Opera – muzyka – performatywność” (Kraków 2020). Współpracuje m.in. z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Zastępca kierownik studiów.
 

dr Aleksandra Bilińska – kompozytorka, teoretyk muzyki, improwizatorka, etnomuzykolog. Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki katowickiej Akademii Muzycznej oraz Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do nielicznego grona kompozytorek polskich specjalizujących się w muzyce tworzonej specjalnie dla teatru tańca współczesnego. Jej kompozycje wykonywane były w Polsce, Puerto Rico, w Niemczech, na Ukrainie, na Tajwanie, w Czechach, w Meksyku, Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Jako pedagog współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademią Muzyczną w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, stowarzyszenia Strefa otwarta, ISME. W sferze jej zainteresowań pozostają techniki kompozytorskie muzyki XX I XXI wieku, muzyka elektroakustyczna, zagadnienia korespondencji sztuk, muzyka w formach interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem teatru tańca współczesnego, a przede wszystkim twórczość kompozytorek polskich, którym poświęciła swoją pracę doktorską zatytułowaną Twórczość instrumentalna kompozytorek polskich XX i XXI wieku i jej kontekst kulturowy. Wybrane przykłady z lat 1945-2005, (Katowice 2018).
 

Olga Drenda – dziennikarka, tłumaczka, autorka książek („Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji” – 2016, „Czyje jest nasze życie” – wspólnie z Bartłomiejem Dobroczyńskim, 2017, „Wyroby. Pomysłowość wokół nas” – 2018, nominacja do Paszportu Polityki i Nagrody Literackiej Gdynia). Współpracowała m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Dwutygodnikiem”, „Gazetą Magnetofonową”, festiwalami i instytucjami kultury. Dwukrotnie wyróżniona w Konkursie Krytyków Muzycznych KROPKA.
 

dr Katarzyna Drogosz – pianistka specjalizująca się w grze na instrumentach historycznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, Conservatorium van Amsterdam oraz Musikhochschule Freiburg. Studiowała także dyplomację kulturalną w Collegium Civitas w Warszawie. Interesuje się zagadnieniami budowy i historii fortepianu. Tematykę tę od wielu lat upowszechnia w ramach licznych wykładów i prezentacji – w szkołach muzycznych, akademiach oraz instytucjach kultury. Jako solistka i kameralistka występuje w kraju i za granicą współpracując w uznanymi instrumentalistami, wokalistami oraz zespołami muzyki dawnej. Od 2010 roku uczy w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie w 2017 roku obroniła doktorat. Od 2013 roku prowadzi wykłady także w Akademii Muzycznej w Krakowie. Współzałożycielka „Fortepianarium” w Zabrzu.  Jej koncerty transmitowały polskie i europejskie stacje radiowe, a nagrania muzyki kameralnej na instrumentach historycznych ukazały się w wydawnictwach Querstand, NIFC, CD Accord oraz Coviello Classics.
 

Marcin del Fidali – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zarządzanie kulturą). Asystent Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie (1997-1999). Od 2001 roku zajmuje się produkcją muzyczną w GMB Pro Sound. Przy jego udziale powstały m.in.: prapremiera „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Krzysztofa Knittla, koncert „Tu Warszawa” czy projekty muzyczne festiwalu Solidarity of Arts w Gdańsku (np. Możdżer+, Marcus+, Stańko+, McFerrin+, Jimek+, Kilar+). Był producentem wykonawczym m.in. festiwali Musica Electronica Nova i Wratislavia Cantans. W listopadzie 2011 roku reżyserował w Londynie pokaz „SomeBody@somePLace” – projekt w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Realizował nagłośnienie takich projektów, jak: „Kolęda Nocka. 30 lat później”, „Smuteczek, czyli ostatni naiwni”, „Ciechowski – spotkanie z legendą” czy Światowe Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach. Od wielu lat współpracuje z festiwalem AdLibitum. Stale współpracuje z telewizjami, np. Polsat i TVN.
 

dr hab. Małgorzata Gamrat – muzykolog, teoretyk muzyki i od czasu do czasu pianistka. Od października 2013 roku zatrudniona w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego; w roku akademickim 2015/2016 profesor w Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze. Prowadzi badania nad muzyką i jej interakcjami z innymi sztukami. Ze szczególnym upodobaniem zajmuje się kulturą francuską i niemiecką XIX wieku oraz metodologią badań interdyscyplinarnych. Ważne miejsce w jej pracach badawczych zajmuje muzyka Franza Liszta. Do jej zainteresowań naukowych należy również twórczość polska XX i XXI wieku, a także francuska piosenka artystyczna. Współpracuje z Musical Signification Project Eero Tarstiego, Les Amis d’Alexandre Tansman, Société Française d’Analyse Musicale, Word and Music Association oraz Group International de Recherches Balzaciennes. Autorka dwóch monografii poświęconych twórczości Franza Liszta: Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’ (2014) oraz Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta (2016).
 

dr Mariusz Gradowski – muzykolog i kulturoznawca, absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW (2004, Człowiek, transcendencja i sztuka dźwięków. Próba antropologii muzyki) oraz Instytutu Muzykologii UW (2006, Twórczość zespołu The Doors). W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. Style i gatunki polskiej muzyki młodzieżowej w latach 1957-1973. Studiował muzykologię na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 2005 r. wykłada w Instytucie Muzykologii, gdzie od 2015 r. pracuje na stanowisku adiunkta. Interesuje się antropologią muzyki oraz szeroko rozumianą muzyką popularną, krytyką muzyczną i muzyką w mediach. Obok pracy naukowej zajmuje się popularyzacją muzyki jazzowej i filmowej na antenie Programu 2 Polskiego Radia (audycje „Muzyka w kadrze” oraz „Śpiewnik jazzowy”).
 

Kamil Jaczyński – animator sportu i kultury. Specjalista do spraw public relations i marketingu muzycznego. Członek Akademii Fonograficznej i Związku Producentów Audio Video. Wieloletni Dyrektor wykonawczy w wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Wykładowca w Akademii Menedżerów Muzycznych oraz Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Z kulturą Hip-Hop związany jest niemalże od początku jej zaistnienia w Polsce. Jeden z autorów „Antologii Polskiego Rapu” wydanej nakładem Narodowego Centrum Kultury. Inicjator ogólnopolskiego cyklu paneli dyskusyjnych „Piractwo, czy dozwolony użytek” poruszających tematykę prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz nowoczesnego modelu zarządzania kulturą. W wytwórni muzycznej Wielkie Joł odpowiedzialny jest za Public & Media Relations, koordynację i nadzór działań medialnych, wydawniczych projektów muzycznych i wizualnych. http://kamiljaczynski.tumblr.com/
 

dr Rafał Kownacki – prawnik. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie międzynarodowym oraz unijnym. Studiował na europejskich i amerykańskich uczelniach. Nauczyciel akademicki, trener. Publicysta. Posiada szerokie doświadczenie w projektach międzynarodowych. Członek Zarządu GESAC (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) oraz członek Global Policy Committee CISAC (Międzynarodowa Konfederacja Związków Autorów i Kompozytorów). Były Zastępca Dyrektora Generalnego w czołowej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania – Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.
 

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Prowadził badania muzyki i festiwali muzycznych w Polsce, Niemczech, Albanii, Węgrzech i Serbii. Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury”.
 

prof. UW dr hab. Iwona Lindstedt: muzykolog, od 1998 roku pracownik naukowy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego. Opublikowała m.in. książki pt. Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (Lublin 2001) i Sonorystyka w twórczości kompozytorów Polskich XX wieku (Warszawa 2010) oraz szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Ruchu Muzycznym” i „Glissandzie”. Od 2016 roku jest redaktor naczelną czasopisma „Polski Rocznik Muzykologiczny”. Od 2012 roku zaangażowana w szereg przedsięwzięć promujących twórczość muzyczną XX i XXI wieku i zrealizowanych w Internecie m.in. dla Związku Kompozytorów Polskich (www.baird.polmic.pl, www.sikorski.polmic.pl, www.serocki.polmic.pl) i Narodowego Instytutu Audiowizualnego (redaktor naczelna kolekcji muzycznych zamieszczonych na www.ninateka.pl). W 2014 roku otrzymała Nagrodę Honorową ZKP za upowszechnianie wiedzy o muzyce współczesnej – zwłaszcza polskiej.
 

dr Andrzej Mądro – teoretyk muzyki; absolwent, a obecnie wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań naukowych mieści się muzyka XX i XXI wieku, zwłaszcza ta znajdująca miejsce na gatunkowych i estetycznych pograniczach sztuki: elektroakustyczna, progresywna (od rocka do djentu) oraz jazz. Autor monografii Muzyka a nowe media, za którą otrzymał Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta nadawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (2017) oraz rekomendację i Nagrodę Publiczności za najlepszą książkę o muzyce wydaną w roku 2017 w Konkursie Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA” (Fundacja MEAKULTURA, 2018). W roku 2019 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 

Tomasz Pawłowski – doradca, szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Od 11 lat zajmuje się pomocą w zakładaniu i funkcjonowaniu różnych form organizacji pozarządowych (formalne aspekty tworzenia podmiotów i pozyskiwania środków na działalność). Ekspert oceny wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Prezes Fundacji Trzeci.org. Doktorant na Uniwersytecie Śląskim, kierunek socjologia, specjalność: socjologia społeczności lokalnych.
 

dr Aleksandra Sewerynik – ekspert w zakresie prawa autorskiego oraz dyrygentem chóralnym. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa autorskiego. Współpracuje z kancelarią Hasik i Partnerzy, która specjalizuje się prawie własności intelektualnej i ochronie reputacji. Wieloletnie doświadczenie pozwala jej pomagać klientom w ochronie ich własności intelektualnej oraz legalnie i bezpiecznie korzystać z cudzej twórczości. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce”, bloga http://prawomuzyki.pl/ oraz licznych publikacji, w których dzieli się swoją wiedzą z zakresu prawa autorskiego w ciekawy i zrozumiały sposób Przez cztery lata była stałą felietonistką rubryk prawnych Rzeczpospolitej. Wykłada prawo autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia w całej Polsce. http://prawoautorskie.sewerynik.pl
 

prof. UJ dr hab. Magdalena Szpunar – Profesor UJ dr hab. w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Nowych Mediów. Autorka licznych publikacji naukowych m.in. monografii „Kultura algorytmów”, „(Nie)potrzebna wrażliwość”, „Kultura cyfrowego narcyzmu”, „Imperializm kulturowy internetu”. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę związaną z psycho-społecznymi aspektami odbioru muzyki, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jej monografii „(Nie)potrzebna wrażliwość”, a także tekstach „Emotywne aspekty recepcji muzycznej” czy „Muzyczna wszystkożerność. Pomysłodawczyni specjalnego wydania „Kultury Współczesnej” – „Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce”.
Więcej o autorce: www.magdalenaszpunar.com
 

Jarosław Szubrycht – dziennikarz, wydawca i redaktor naczelny „Gazety Magnetofonowej”, kwartalnika o polskiej muzyce. Autor książek muzycznych, m.in. o zespołach Slayer i Vader, a także o Maryli Rodowicz i Czesławie Mozilu. Prowadził portale muzyczne dla T-Mobile i Red Bull. Współpracuje z katowickim OFF Festivalem i „Gazetą Wyborczą”.
 

Stanisław Trzciński – kreator kultury, promotor koncertowy, producent, doradca, ekspert oraz dziennikarz muzyczny, specjalista w dziedzinach „music branding” oraz „marketingu muzycznego”, wydawca płytowy, scenarzysta, twórca oraz organizator wydarzeń artystycznych. Prezes zarządu i właściciel agencji STX Music Solutions, współwłaściciel agencji eventowej STX Jamboree. Od 2007 roku współorganizator gal wręczenia nagród Fryderyk. Zrealizował ponad sto koncertów artystów zagranicznych w Polsce. Współtwórca i producent festiwali muzycznych, m.in. Pozytywne Wibracje Festival. Wydawca serii płytowych m.in. Pozytywne Wibracje, Pieprz i Wanilia, Pinacolda i Sygnowano Fabryka Trzciny. Przez 8 lat (2004-2012) powadził autorską audycję Pinacolada w ogólnopolskim Radiu PIN. Dyrektor A&R w Universal Music Polska (1995-2000). Współtwórca legendarnego warszawskiego klubu Filtry (1992). Doktorant Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
 

Jarosław Wasik – wokalista, kulturoznawca, autor tekstów. Absolwent Studium Wokalnego w Gliwicach i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim. W 2013 r. ukończył studia doktoranckie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Kulturoznawstwo), gdzie prowadził zajęcia z „Animacji Kultury” i „Zarządzania w sferze kultury”. Jego zainteresowania badawcze to: polska muzyka rozrywkowa, festiwale muzyczne i finansowanie kultury. Laureat koncertu „Debiuty” KFPP Opole ’94, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” i wielu innych festiwali. Dwukrotnie otrzymał „Lirę Orfeusza” – Główną Nagrodę Centralnych Eliminacji OKR (kat. poezja śpiewana). Wydał cztery autorskie płyty: „Nastroje”, „Zielony z niebieskim”, „Fabryka nastrojów” i „Nie dotykaj”. Od 2000 r. jest członkiem Rady Artystycznej Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, od 2013 r. dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a od 2017 r. członkiem Rady Artystycznej Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
 

Marcin „Flint” Węcławek – dziennikarz, redaktor, copywriter i PR-owiec. Współautor „Antologii Polskiego Rapu”, CGM Rap Podcast i „Dymu”, wywiadu graficznego z Pablopavo. Pisał o muzyce m.in. dla „Klanu”, „Ślizgu”, „Przekroju” i „M/I”. Współprowadził z Druhem Sławkiem audycję w słynnej „Radiostacji”. Obecnie można go poczytać na łamach portali Interia.pl, Red Bull Muzyka oraz na papierze – w „Gazecie Magnetofonowej” i „Ultramarynie”.
 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa