Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

1

 

 

Studia realizowane we współpracy z stowarzyszeniem Polskie Centrum Mediacji.

 

Studia “Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga” powstały w celu kompleksowego wsparcia uczestników w pełnieniu funkcji profesjonalnego mediatora, działającego w oparciu o NVC. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów mogą być wykorzystane przez absolwentów ich codziennych obowiązkach w firmach, organizacjach, czy szkołach. Wiedza przekazana uczestnikom przez ekspertów może być również przydatna w życiu rodzinnym – do budowania kultury dialogu oraz tworzenia rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich stron.

Unikalność programu polega na połączeniu doświadczenia trenerów pracujących w nurcie Porozumienia bez Przemocy oraz mediatorów Polskiego Centrum Mediacji. Zajęcia łączą w sobie transformującą moc empatii, skuteczność narzędzi Porozumienia bez Przemocy w rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktów wraz z podstawami prawnymi, regulacjami i wymogami związanymi z pracą mediatora w RP.

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną na temat:

 • modelu mediacji Porozumienia bez Przemocy,
 • przepisów prawa oraz procedur regulujących pracę mediatora i procesy mediacyjne w Polsce w praktyce sądowej i pozasądowej,
 • warunków, jakie powinna spełniać ugoda,
 • mediacji rodzinnych w sytuacji kryzysu w rodzinie oraz w sytuacji przemocy domowej,
 • konsekwencji w kontekście mediacji wynikających z rozwodu lub separacji,
 • narzędzi NVC, które mogą być wykorzystywane do wspierania młodzieży i dzieci w zarządzaniu konfliktami poprzez mediacje rówieśnicze.

 

Zdobędziesz umiejętności praktyczne z zakresu:

 • integrowania kluczowych kompetencji mediatora pracującego w oparciu o empatię,
 • tworzenia ugody,
 • prowadzenia mediacji grupowych w oparciu o proces NVC,
 • zapobiegania wypaleniu zawodowemu w pracy mediatora oraz rozwijania swoich zasobów.

 

Studia są skierowane do osób, które:

 • chciałyby zdobyć umiejętności mediacyjne w podejściu NVC,
 • chciałyby poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o mediacje,
 • pracują w sytuacji konfliktu,
 • chciałyby przygotować do wykonywania zawodu mediatora.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa