Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

REKRUTACJA NA TEN KIERUNEK ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków, na które trwa rekrutacja.

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

W semestrze zimowym r. ak. 2020/2021 zajęcia na tym kierunku będą prowadzone online.
Sposób prowadzenia zajęć w semestrze letnim będzie uzależniony od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Poznaj podejście NVC w mediacjach na studiach podyplomowych Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga. Zdobędziesz konkretne umiejętności, które wykorzystasz w swojej praktyce zawodowej. Nauczysz się prowadzić mediacje rodzinne, grupowe, a także wspierać dzieci i młodzież w rozwiązywaniu konfliktów. Otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Civitas oraz dyplom Mediatora w sprawach rodzinnych Polskiego Centrum Mediacji.
1Studia realizowane we współpracy z stowarzyszeniem Polskie Centrum Mediacji.

Twoje 4 kroki do pracy mediatora
1
Poznaj mediacje NVC
Studia Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga powstały w celu kompleksowego wsparcia uczestników w pełnieniu funkcji profesjonalnego mediatora, działającego w oparciu o koncepcję Nonviolent Communication. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów mogą być wykorzystane przez absolwentów w ich codziennych obowiązkach w firmach, organizacjach czy szkołach. Wiedza przekazana uczestnikom przez ekspertów może być również przydatna w życiu rodzinnym – do budowania kultury dialogu oraz tworzenia rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich stron.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Nauczysz się integrowania kluczowych kompetencji mediatora pracującego w oparciu o empatię, dowiesz się, jak tworzyć ugodę, prowadzić mediacje grupowe w oparciu o proces NVC, poznasz narzędzia, które mogą być wykorzystywane do wspierania młodzieży i dzieci w zarządzaniu konfliktami poprzez mediacje rówieśnicze. Poznasz model mediacji Porozumienia bez Przemocy.
3
Ucz się od praktyków
Uczysz się od trenerów i mediatorów pracujących w nurcie Porozumienia bez Przemocy oraz mediatorów Polskiego Centrum Mediacji. Eksperci zapoznają Cię z narzędziami Porozumienia bez Przemocy w rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktów, a także wprowadzą Cię w zawód mediatora od strony formalnej – poznasz podstawy prawne, regulacje i wymogi związane z pracą mediatora w Polsce.
4
Ucz się w praktyce
Zajęcia mają głównie charakter warsztatowy. W ramach ćwiczeń będziesz praktykować mediacje indywidualne i procesy grupowe. Dodatkowe zadania poświęcone są rozwojowi własnemu: będziesz praktykować empatię dla siebie i dla innych, a także prowadzić dziennik dotyczący praktyk empatycznych.

 

Atuty:

 • poznasz szerokie zastosowanie mediacji NVC – w ramach mediacji rodzinnych w sytuacji kryzysu oraz przemocy domowej, w sytuacji rozwodu lub separacji, a także konfliktów grupowych, osobny blok zajęć jest też poświęcony wspieraniu dzieci i młodzieży w rozwiązywaniu konfliktów;
 • zdobędziesz wiedzę merytoryczną oraz związaną z funkcjonowaniem na rynku – poznasz przepisy prawa oraz procedury regulujące pracę mediatora i procesy mediacyjne w Polsce w praktyce sądowej i pozasądowej, a także dowiesz się, jak wykreować markę własną i komunikować swoją ofertę;
 • nauczysz się nie tylko pomagać innym, ale także chronić własne zasoby – określisz własne „źródła mocy”, zasady pracy, granice, poznasz swoje przekonania i wartości;
 • otrzymasz dwa certyfikaty– uzyskasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz dyplom Mediatora w sprawach rodzinnych Polskiego Centrum Mediacji.

 

Zostań mediatorem wg NVC. Zdobędziesz kompetencje w zakresie:

 • integrowania kluczowych kompetencji mediatora pracującego w oparciu o empatię;
 • tworzenia ugody;
 • prowadzenia mediacji grupowych w oparciu o proces NVC;
 • zapobiegania wypaleniu zawodowemu w pracy mediatora oraz rozwijania swoich zasobów.

 


 

Studia są skierowane do osób, które:

 • chciałyby zdobyć umiejętności mediacyjne w podejściu NVC;
 • chciałyby poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o mediacje;
 • pracują w sytuacji konfliktu;
 • chciałyby przygotować się do wykonywania zawodu mediatora.

 


 

Partner

kierunku

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa