MBA General Management

Udostępnij strone

ORGANIZACJA PROGRAMU: MODUŁY I OBCIĄŻENIE PRACĄ

Program studiów to osiem kompaktowych modułów, które składają się z wielu kursów. Każdy moduł zawiera 150 godzin dydaktycznych (110 godzin w systemie e-learningu i 40 godzin dodatkowych zadań). Aby pomyślnie ukończyć kurs w ramach danego modułu, słuchacze muszą zdać egzamin online (quiz wielokrotnego wyboru), a także przesłać pracę domową.W ramach każdego kursu uczniowie korzystają z szerokiej gamy materiałów e-learningowych, w tym interaktywnych podręczników, eBooków, filmów i studiów przypadków.

SPRAWDZANIE POZIOMU WIEDZY

W przypadku niewystarczających wyników lub niedotrzymania planowanej liczby godzin dydaktycznych słuchacz otrzymuje informację od wykładowcy. Słuchacze mogą określić swój indywidualny poziom wiedzy i dotychczasowe postępy wykonując w dowolnym momencie testy samooceny. Testy, zawierające kilka pytań do wyboru, pomagają w przygotowaniu do każdego egzaminu z kursu online.

ZADANIA DOMOWE

Słuchacze piszą prace i opracowują studia przypadków, które powinny być zaprezentowane w formie referatów, zawierających praktyczne wnioski. Na każdym etapie wykonywania zadania istnieje możliwość konsultacji z doświadczonymi wykładowcami.Ocena pracy domowej uwzględnia poziom merytoryczny materiału, ekspresję językową (zrozumiałość, precyzja, zwięzłość itp.), strukturę i układ (przejrzystość, spójność itp.), a także wymiar praktyczny/praktyczne wykorzystanie zadania oraz zgodność z zasadami naukowymi.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy kurs oferuje szeroką gamę materiałów e-learningowych, w tym interaktywne cyfrowe podręczniki, eBooki, filmy, audio i studia przypadków – dostępne na internetowej platformie edukacyjnej. Słuchacze mogą z nich korzystać za pośrednictwem komputera, tabletu i smartfona.

PROJEKT KOŃCOWY

Finalna praca projektowa, która jest również prezentowana w formie profesjonalnej prezentacji ustnej, ma na celu zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznej sytuacji biznesowej (zgodnie ze standardami naukowymi). Część ustną można wykonać za pomocą dostępnych narzędzi (WebEx, Go Web, Skype). Na projekt przewidziano 300 godzin.

 

 


Kontakt:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu MBA, prosimy o kontakt z:

Mag. Christina Tschikof
Telefon: +43 1 361 98 84 0
E-mail: info@pobs.at