Marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowych

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Interesujesz się marketingiem na świecie ? Chciałbyś planować strategie wizerunkowe dla uznanych, światowych marek? A może chcesz brać udział w pracach nad markami narodów lub regionów? Wybierz studia na specjalności Marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowych, które pozwolą Ci zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu marketingu jako procesu zarządzania oraz najnowocześniejszych narzędzi kształtowania produktów i marek na globalna skalę. Będziesz przygotowany do pracy w wielu obszarach marketingu od obsługi klienta, poprzez opracowywanie raportów i analiz niezbędnych do sformułowania kreacji i strategii, aż do zarządzania wizerunkiem. Studia pozwolą Ci określić Twoje mocne strony, predyspozycje i kompetencje, dzięki czemu będziesz przygotowany do podjęcia pracy zgodnie ze swoimi unikalnymi talentami! Ponad to, zrozumiesz dlaczego kampanie marketingowe tych samych produktów różnią się, gdy są realizowane w różnych krajach. Dowiesz się, jaki wpływ ma kultura na marketing, a jaki marketing ma na nią.
 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • marketingu w ujęciu klasycznym i międzynarodowym;
 • brandingu, także narodów i regionów;
 • obsługi klienta;
 • reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej;
 • nowych mediów i content marketingu;
 • etyki reklamy;
 • psychologii reklamy w skali indywidualnej oraz globalnej.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • przygotowywania i realizacji planów działań marketingowych w skali międzynarodowej;
 • stosowania instrumentów i narzędzi marketingowych, w tym internetowych i dotyczących badań;
 • analizy wizerunku i działań z zakresu zmian wizerunkowych;
 • kreowania marki produktu, regionu i narodu;
 • planowania kampanii marketingowej oraz jej koordynowania, także w skali globalnej;
 • sposobów komunikowania się organizacji biznesowych z uczestnikami rynku, klientami, kontrahentami, przedstawicielami władz, organizacji społecznych i politycznych, mediami oraz środowiskami opiniotwórczymi;
 • analizy danych i pisania raportów;
 • kreatywnego myślenia i działania;
 • komunikacji interpersonalnej;
 • autoprezentacji.

 

Perspektywy zawodowe:

 • agencje brandingowe;
 • domy mediowe;
 • agencje reklamowe, marketingowe i PR;
 • portale internetowe;
 • działy marketingu, promocji i PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych;
 • media (Internet, telewizja, prasa, radio);
 • instytucje publiczne, państwowe i samorządowe;
 • korporacje i organizacje międzynarodowe;
 • firmy konsultingowe.

 
Atuty:

 • zapoznasz się z głównymi obszarami pracy w branży marketingowej: od analizy i planowania, przez koncepcję strategii i jej przedstawiania klientowi;
 • przedmioty specjalnościowe są prowadzone przez praktyków z branży, dzięki czemu możesz poznać specyfikę pracy „od kuchni”, pod okiem doświadczonego eksperta;
 • część przedmiotów, zwłaszcza tych z obszaru kreacji czy strategii ma charakter warsztatowy – dzięki czemu nauczysz się stosowania określonych narzędzi w praktyce;
 • poznasz swoje predyspozycje do pracy w określonych strukturach marketingowo, dzięki czemu łatwiej wybierzesz obszar Twoich zainteresowań zawodowych;
 • możesz wziąć udział w proponowanych przez wykładowców konkursach branżowych;
 • zbudujesz swoje portfolio podczas realizowanych w trakcie studiów zadań marketingowych;
 • możesz skorzystać ze spotkań coachingowych ukierunkowanych na rozwój Twoich talentów;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa