Marketing lokalny i zarządzanie wizerunkiem miejsc

Udostępnij strone

Rekrutacja Online  

Rekrutacja na tę specjalność zakończona.
Zobacz, na które specjalności trwa rekrutacja: studia niestacjonarne II stopnia

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Globalizacja, postęp i upowszechnienie nowych technologii, a także współczesne procesy społeczne sprawiają, że rozwój i korzystny wizerunek miejsc jest związany z działalnością coraz większej liczby interesariuszy. Jednocześnie, wzrost konkurencyjności miejsc stawia przed decydentami wiele wyzwań gospodarczych, kulturowych i społecznych. Dostrzegamy coraz ostrzejszą konkurencję dotyczącą tworzenia miejsc przyjaznych dla inwestycji zagranicznych, dla turystów, a także dla samych mieszkańców. Jakie strategie należy realizować I jakie działania podjąć, żeby przyciągnąć pożądane grupy docelowe? Na te pytania odpowiedzą eksperci prowadzący zajęcia na kierunku Marketing lokalny i zarządzanie wizerunkiem miejsca.

Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:

 • analizowania związków pomiędzy aktywnościami konkretnych organizacji, odbiorem wizerunku miejsca oraz jego rozwojem;
 • analizowania oraz planowania działań z zakresu marketingu miejsc;
 • analizy otoczenia miejsca (polityczno-prawno-ekonomicznego);
 • mapowania procesów decyzyjnych interesariuszy miejsca;
 • opracowywania strategii wizerunkowych podmiotów takich jak urzędy gminy, firmy deweloperskie czy organizacje grup interesu (np. izby handlowe i turystyczne);
 • budowania marki miejsca w oparciu o badania marketingowe.

Perspektywy zawodowe:

 • sektor publiczny (administracja samorządowa – departamenty i biura odpowiedzialne za rozwój, partycypację, marketing i komunikację miast i regionów);
 • firmy deweloperskie i budowlane;
 • hotele i gastronomia;
 • izby turystyczne;
 • firmy branży spotkań (np. centra hotelowo-konferencyjne);
 • średnie i duże przedsiębiorstwa (zespoły odpowiedzialne za strategię, wizerunek czy działania CSR);
 • organizacje odpowiedzialne za inwestycje oraz rozwój turystyki;
 • agencje kreatywne i eventowe (marketing i PR);
 • firmy konsultingowe.

Profile stanowisk:

 • kadra zarządzająca i specjaliści;
 • osoby odpowiedzialne za strategię firmy, działania wizerunkowe i CSR;
 • reprezentanci grup interesów, osoby odpowiedzialne za strategię i wizerunek;
 • koordynatorzy projektów;
 • doradcy.

Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa