Marketing internetowy i e-commerce

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Zarządzanie

 

 

Marketing internetowy i e-commerce to praktyczne studia przyszłości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się sektora branży internetowej.
Rozwój nowoczesnych technologii i digitalizacja zasobów powoduje konieczność zmiany u pracodawców wielu branż, sprzedaż wielokanałowa staje się normą handlu a tym samym zwiększa się popyt na szeroko rozumianych specjalistów/menadżerów handlu internetowego.

Studia te są realizowane w ramach projektu pn. „Marketing przyszłości – studia dualne w Collegium Civitas”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Program specjalności został opracowany i będzie realizowany we współpracy z ekspertami ze Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w formule tzw. studiów dualnych czyli kształcenia przemiennego opartego na 3 filarach:

 • zajęciach akademickich w siedzibie Collegium Civitas
 • zajęciach praktycznych w siedzibie IAB Polska
 • zajęciach bezpośrednio w postaci staży u poszczególnych pracodawców

 

Decyzja o kształceniu w formule studiów dualnych w Collegium Civitas jest wynikiem reakcji na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy i potrzeby ukierunkowania programów studiów na kompetencje aktualnie poszukiwane przez pracodawców.

 
Staże realizowane będą między innymi w:

 
Atuty

 • program opracowany według najnowszych wzorców w zakresie kształcenia przyszłych menadżerów zarządzania, dostosowany do wymagań pracodawców realizowany w formule studiów dualnych czyli połączenia teorii akademickiej z praktycznym doświadczeniem;
 • zajęcia prowadzą wybitni eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym;
 • program studiów wyposaży Cię zarówno w merytoryczną wiedzę, jak i umiejętności miękkie konieczne do efektywnego zarządzania;
 • ćwiczenia i warsztaty pozwolą Ci praktycznie zastosować określone koncepcje i modele, nauczysz się również współpracy zespołowej;
 • jeden semestr studiów realizujesz w formie praktyki w wybranej firmie;
 • 9 miesięcy płatnych staży zawodowych w topowych firmach branży internetowej;
 • możliwość napisania pracy dyplomowej pod okiem eksperta – praktyka;
 • szkolenie i egzamin certyfikujący dla studentów DIMAQ.

 

Studia dualne, czyli kształcenie przemienne, zakładają realizację ponad 50% programu w postaci zajęć praktycznych i stażu odbywanych bezpośrednio w siedzibie firmy.
Dzięki takiej formule student zyskuje szansę na stworzenie wdrożeniowej pracy dyplomowej będącej odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie branży, jednocześnie będącą przepustką do rozpoczęcia kariery zawodowej.

prof. Małgorzata Baran, kierownik specjalności

 

Dlaczego zapraszamy młodych do pracy w digitalu?
Branża e-marketingowa, a więc komunikacji w digitalu, to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów rynku usług. Głównie dlatego, że korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań i narzędzi. Większość innowacji, które pojawiają się w rzeczywistości cyfrowej, błyskawicznie adaptowane są na potrzeby marketingu. To zaś sprawia, że obszar ten jest szczególnie ekscytujący. W branży, która wrze od zmian, jest chłonna i otwarta na innowacje, nie sposób się nudzić.
Wymaga za to czujności, umysłu otwartego na nowości oraz kreatywności. Czegóż – z perspektywy młodego człowieka, potencjalnego pracownika – trzeba więcej? Co więcej, w digitalu mogą odnaleźć się zarówno ścisłe umysły, jak i humaniści. Najbardziej zaś poszukiwani są ludzie łączący różnorodne kompetencje. Próg wejścia do naszego środowiska, zaistnienia na juniorskim poziomie w branży, jest bardzo niski. Można wyspecjalizować się w wąskim wycinku e-marketingu, a następnie poszerzać wiedzę i umiejętności w kolejnych obszarach. To może być punkt wyjścia do kariery menedżerskiej, łączącej i integrującej działania wewnątrz jakiegoś zespołu.
Program certyfikacji DIMAQ powstał, aby pracodawcy mogli szybko weryfikować umiejętności i wiedzę kandydatów. Bo to jedyny taki standard, który gwarantuje wysoki poziom, ale też powszechnie jest honorowany. Ponadto, stale jest weryfikowany, bo wymaga odnowienia co dwa lata. Daje więc pewność, że wiedza i umiejętności posiadacza certyfikatu są aktualne i spójne z tym, czego wymaga aktualnie rynek. Studia sprofilowane według potrzeb rynku i branży digitalowej to znakomite rozwiązanie sprzyjające zdobywaniu kompetencji, a w konsekwencji – podwyższania jakości i kompetencji całej naszej branży.

Grzegorz Krzemień, prezes GoldenSubmarine, Szef Branżowej Rady ds. Kompetencji przy IAB Polska

 

 

Szeroko rozumiana branża digital jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Warto podkreślić, że branża digital to nie tylko reklama w internecie. To przede wszystkim procesy transformacji digitalowej obecne w firmach z każdego sektora gospodarki dotykające takich obszarów jak marketing, sprzedaż, dystrybucja itp. Popyt na wiedzę i kompetencje w tym obszarze będzie coraz większy. Zdobywanie ich przy współpracy z organizacjami, które bardzo blisko współpracują z firmami i praktykami bezpośrednio związanymi z tą branżą (w tym przypadku IAB) to niewątpliwie ogromna korzyść dla uczestników. Dzięki temu pozyskiwana wiedza jest wiedzą w dużej mierze praktyczną i co więcej studia tego typu dają stażystom szanse na zbudowanie bezpośrednich relacji z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

Tomasz Rzepniewski, Managing partner, digital & content, Wavemaker

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa