Marketing idei

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  (zobacz także: stacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 

W semestrze zimowym r. ak. 2021/2022 uczymy w systemie mieszanym.

 

Chciałbyś w swojej pracy zajmować się promowaniem tzw. etycznych marek, gdzie za produktem stoi ważne przesłanie, jak np. produkcja zgodna z poszanowaniem środowiska albo wsparcie dla społeczności lokalnych? A może marzysz o promocji kultury, edukacji społecznej, prowadzeniu działań CSR lub o pracy w fundacji – funkcjonującej niezależnie lub w ramach korporacji? Dowiedz się, jak profesjonalnie promować idee i wartości na specjalności Marketing idei.
 

Specjalność Marketing idei jest realizowana przez Collegium Civitas przy współpracy ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR.
 

Twoje 5 kroków do kariery
1
Poznaj trendy
Poznasz kierunki CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, dowiesz się, jak diagnozować najpilniejsze potrzeby społeczne. Nauczysz się praktycznego wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji cyfrowej i tradycyjnej w marketingu idei w zależności od charakteru działania instytucji – nadawcy, celu komunikacji i specyfiki odbiorców komunikatu.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Poznasz narzędzia komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu, podstawy kreacji dla strategów, dowiesz się jak opracować strategie mediowe i komunikacyjne. Nauczysz się stosować narzędzia komunikacji cyfrowej. W ramach bloku zajęć kierunkowych z socjologii poznasz zaawansowane techniki badań jakościowych i ilościowych.
3
Ucz się od praktyków
Większość zajęć prowadzona jest przez specjalistów-praktyków z firm i instytucji kultury i samorządu. Nasi eksperci na co dzień prowadzą działania w zakresie marketingu idei, produktów, usług, kultury i sztuki. Oni wprowadzą Cię w najważniejsze zagadnienia i przedstawią realia pracy.
4
Ucz się w praktyce
Podczas licznych zajęć warsztatowych poznasz narzędzia stosowane w marketingu i komunikacji, zarówno online jak i offline. Nauczysz się myśleć strategicznie. Przygotujesz się do prowadzenia działań CSR, działań employer brandingowych, realizacji marketingu kultury, miejsc, edukacji społecznej. Będziesz analizować studia przypadków, które zbliżą Cię do przyszłych wyzwań zawodowych. Weźmiesz udział w warsztacie interdyscyplinarnym – Zaawansowana pracownia kompetencji.
5
Buduj swoje CV
Wszystkie projekty, jakie zrealizujesz w ramach zajęć, to dla Ciebie nie tylko okazja do zdobywania kolejnych kompetencji. To ważne punkty w twoim CV, o których możesz opowiedzieć podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

Atuty:

 • zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę – nauczysz się wykorzystywać wiedzę socjologiczną oraz narzędzia badawcze do tworzenia wartościowych, etycznych rozwiązań z zakresu marketingu idei w biznesie, marketingu sztuki, edukacji społecznej;
 • zdobędziesz kompetencje wykorzystywane w marketingu – program tej specjalność opracowali praktycy, którzy wiedzą, jakie umiejętności i wiedza są obecnie niezbędne;
 • poznasz najnowsze narzędzia komunikacji marketingowej – dzięki czemu będziesz wiedzieć, jak poprowadzić i zaprojektować np. kampanię online i jak ją optymalizować;
 • nauczysz się kompleksowo patrzeć na komunikację idei – będziesz wiedział, jak ją wykorzystywać w działaniach marketingowych oraz CSR przedsiębiorstw, employer brandingu, budowaniu marki osobistej, marketingu kultury i marketingu miejsc, edukacji społecznej realizowanej przez jednostki publiczne oraz organizacje pożytku publicznego;
 • specjalność powstała w bliskiej współpracy z największymi w Polsce organizacjami branżowymi skupiającymi firmy zajmujące się reklamą, marketingiem i public relations;
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online:

 • od 26.03.2020 odbyło się ponad 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


 

Gdzie możesz pracować po studiach:

 • działy CSR;
 • działy HR;
 • agencje PR, CSR, eventowe, reklamowe;
 • działy promocji i marketingu instytucji, firm, samorządów;
 • działy komunikacji trzeciego sektora (NGO).

 

Partner

specjalności

 

 

Marketing, który mówi o tym co dobre i wartościowe

Idee zajmują coraz ważniejsze miejsce w marketingu dóbr konsumpcyjnych. Wpisują się także na stałe w działania firm z zakresu CSR czy tych, które budują markę pracodawcy. Produkty i usługi nie są kupowane ze względu na ich cenę, jakość czy przyjemność, jaką mają nam sprawić. Dla ich odbiorcy coraz częściej liczy się zaangażowanie stojących za nimi marek po stronie istotnych spraw, wartości.
Do niedawna działania skupione wokół idei i ich komunikacji były kojarzone ze środowiskiem organizacji pozarządowych i polityków. Współczesne podejście do budowania marek sprawia, że tzw. „marketing komercyjny” bardzo chętnie sięga do wartości wykraczających poza konsumpcję. Warto podkreślić, że środowiska kojarzone dotychczas z promocją społecznie ważnych przesłań lub promocją kultury także potrzebują kompetencji z zakresu strategii komunikacji. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi marketingowych w świecie cyfrowej, dwukierunkowej komunikacji skuteczniej dociera się do społeczeństwa.
Potrzebę skutecznego komunikowania idei obserwujemy w całym społeczeństwie. Świadomość siły idei jest istotna podczas budowania różnego typu wspólnot, ruchów społecznych. Widzą ją także aktywiści dążący do wprowadzenia w życie idei i zasad zrównoważonego rozwoju lub grupy prowadzące działania włączające pewne grupy społeczne/mniejszości.
 

Marketing idei jest integralną częścią świata marketingu 4.0. W świecie komunikacji cyfrowej i dynamicznych zmian społecznych marketing społeczny potrzebuje specjalistów, przygotowanych do rozumienia ścieżek decyzyjnych współczesnych odbiorców i etycznego budowania ich zaangażowania.
W jednym z artykułów* na ten temat można przeczytać, że marketing idei to „zespół działań, które za pomocą instrumentów marketingu upowszechniają i promują społecznie ważne przesłania, zdobywają dla nich przychylność odbiorców, a w konsekwencji ułatwiają ich realizację w celu spowodowania humanizujących życie przemian społeczno-gospodarczych, kulturalnych, obyczajowych”. Sprawdźmy to w praktyce.
* Komitet Badań Naukowych, z artykułu Joanny Senyszyn.

 


 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa