Marketing idei

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  (zobacz także: stacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Idee zajmują coraz ważniejsze miejsce w marketingu dóbr konsumpcyjnych. Wpisują się także na stałe w działania firm z zakresu CSR czy tych, które budują markę pracodawcy. Produkty i usługi nie są kupowane ze względu na ich cenę, jakość czy przyjemność, jaką mają nam sprawić. Dla ich odbiorcy coraz częściej liczy się zaangażowanie stojących za nimi marek po stronie istotnych spraw, wartości.

Do niedawna działania skupione wokół idei i ich komunikacji były kojarzone z środowiskiem organizacji pozarządowych i polityków. Współczesne podejście do budowania marek sprawia, że tzw. „marketing komercyjny” bardzo chętnie sięga do wartości wykraczających poza konsumpcję. Warto podkreślić, że środowiska kojarzone dotychczas  z promocją społecznie ważnych przesłań lub promocją kultury także potrzebują kompetencji z zakresu strategii komunikacji. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi marketingowych w świecie cyfrowej, dwukierunkowej komunikacji skuteczniej dociera się  do społeczeństwa.

Potrzebę skutecznego komunikowania idei obserwujemy w całym społeczeństwie. Świadomość siły idei jest istotna podczas budowania różnego typu wspólnot, ruchów społecznych. Widzą ją także aktywiści dążący do wprowadzenia w życie idei i zasad zrównoważonego rozwoju lub grupy prowadzące działania włączające  pewne grupy społeczne /mniejszości.

Marketing idei jest integralną częścią świata marketingu 4.0. W świecie komunikacji cyfrowej i dynamicznych zmian społecznych marketing społeczny potrzebuje specjalistów, przygotowanych do rozumienia ścieżek decyzyjnych współczesnych odbiorców i etycznego budowania ich zaangażowania.

W jednym z artykułów* na ten temat można przeczytać, że marketing idei to „zespół działań, które za pomocą instrumentów marketingu upowszechniają i promują społecznie ważne przesłania, zdobywają dla nich przychylność odbiorców a w konsekwencji ułatwiają ich realizację w celu spowodowania humanizujących życie przemian społeczno-gospodarczych, kulturalnych, obyczajowych”. Sprawdźmy to w praktyce.

* Komitet Badań Naukowych, z artykułu Joanny Senyszyn.

 

Dlaczego teraz?

 • Dlatego, że zjawisko kreowania i wykorzystywania idei w komunikacji marketingowej przybiera na sile i znaczeniu dynamicznie.  Coraz więcej budżetów komunikacyjnych dużych graczy rynkowych przekierowanych jest na działania marketingowe, CSRowe, działania wspierające budowanie wizerunku pracodawcy  oparte na ideach społecznych.
 • Dlatego, że źle się dzieje. W walce o skuteczność często gubi się aspekt etyczny (np. greenwashing).

 

Celem specjalności Marketing idei jest:

 • przygotowanie studentów do objęcia stanowisk wykwalifikowanych specjalistów wykorzystujących w swojej codziennej pracy marketing idei: pracowników marketingu odpowiedzialnych za budowanie marek „komercyjnych” , specjalistów z obszaru CSR przedsiębiorstw czy tych odpowiedzialnych za employer branding, przyszłych kandydatów szukających swego miejsca w marketingu kultury, marketingu miejsc, edukacji społecznej realizowanej przez jednostki publiczne oraz w organizacjach pożytku publicznego;
 • nauczenie studentów podstawy myślenia strategicznego w komunikacji idei mających wpływ na życie społeczne, umiejętności określania i docierania do kluczowych, z punktu widzenia celu – działań grup odbiorców;
 • nauczenie praktycznego wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji cyfrowej i tradycyjnej w marketingu idei w zależności od charakteru działania instytucji – nadawcy, celu komunikacji i specyfiki odbiorców komunikatu;
 • przekazanie studentom umiejętności budowania etycznego przekazu w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy.

 

Perspektywy zawodowe:

 • działy marketingu firm komercyjnych;
 • działy CSR
 • działy HR
 • agencje sektora komunikacyjnego – PR, CSR, eventowe, reklamowe
 • działy promocji i marketingu instytucji kultury
 • działy promocji i marketingu instytucji państwowych prowadzących kampanie społeczne
 • działy komunikacji trzeciego sektora (NGO)
 • działy promocji i komunikacji samorządów, jednostek odpowiedzialnych za marketing terytorialny, edukację społeczną.

 

Specjalność Marketing idei jest realizowana przez Collegium Civitas przy współpracy ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR. Większość zajęć specjalnościowych prowadzona jest przez specjalistów-praktyków z branży komunikacyjnej i marketingowej posiadających doświadczenie z zakresu marketingu idei, marketingu produktów i usług a także praktyków, na co dzień związanych marketingiem idei w instytucjach kultury i instytucjach samorządowych.

 

Atuty:

 • połączenie i wykorzystanie wiedzy socjologicznej i narzędzi badań do tworzenia wartościowych, etycznych rozwiązań z zakresu marketingu idei w biznesie, marketingu sztuki, edukacji społecznej itp.;
 • uwzględnienie najnowszych trendów w komunikacji z odbiorcą i w nowych mediach –  przygotowanie do wykorzystania i tworzenia narzędzi komunikacji w mediach elektronicznych;
 • unikatowy program oparty na:
  • praktycznym i kompleksowym spojrzeniu na komunikację idei oraz jej wykorzystaniu w działaniach marketingowych oraz CSR przedsiębiorstw, employer brandingu, budowaniu marki osobistej, marketingu kultury i marketingu miejsc, edukacji społecznej realizowanej przez jednostki publiczne oraz organizacje pożytku publicznego;
  • pracy na studiach przypadków, zbliżających do wyzwań zawodowych, z którymi studenci spotykają się w swojej przyszłej pracy;
  • angażujących narzędziach dydaktycznych;
 • przewaga zajęć praktycznych i warsztatowych wśród zajęć specjalizacyjnych;
 • bliska współpraca z największymi w Polsce organizacjami branżowymi skupiającymi firmy zajmujące się reklamą, marketingiem i public relations;
 • współpraca z ekspertami z zakresu CSR, marketingu kultury, organizacji pożytku publicznego, marketingu sztuki;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa