Manager HR

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Zarządzanie
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

W dzisiejszym świecie biznesu znaczenie satysfakcji pracownika, jego rozwoju, a także znajomości jego potrzeb ogromnie wzrosło. Zasoby ludzkie są uważane obecnie za zasoby strategiczne, ponieważ to od nich w dużej mierze zależy sukces firmy czy instytucji. Jeżeli lubisz pracować z ludźmi oraz na ich rzecz, a w przyszłości chciałbyś zostać menedżerem efektywnie zarządzającym pracownikami, ich talentami, projektami i informacją, wybierz specjalność Manager HR na kierunku Zarządzanie.
 

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu:

 • wykorzystania modeli kompetencyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • systemów wynagrodzeń i motywacji;
 • rekrutacji i doboru pracowników;
 • rozwoju zasobów ludzkich w organizacji;
 • zarządzania talentami.

 

Ponadto zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • zarządzania strategicznego;
 • metod ilościowych w biznesie;
 • marketingu;
 • metod organizacji i zarządzania;
 • prawa;
 • księgowości finansowej i zarządczej;
 • finansów w gospodarce i przedsiębiorstwie;
 • makro i mikroekonomii.

 

Studia na specjalności Manager HR rozwiną Twoje kompetencje miękkie w zakresie:

 • komunikacji (sztuka prezentacji, sztuka negocjacji, reklama, PR);
 • relacji interpersonalnych (praca zespołowa, budowanie relacji, rozumienie różnic kulturowych).

 

Perspektywy zawodowe:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
 • korporacje międzynarodowe;
 • administracja publiczna;
 • organizacje pozarządowe (NGO).

 

Atuty

 • program opracowany według najnowszych wzorców w zakresie kształcenia przyszłych menadżerów zarządzania, dostosowany do wymagań pracodawców;
 • zajęcia prowadzą najlepsi na rynku fachowcy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym;
 • program studiów wyposaży Cię zarówno w merytoryczną wiedzę, jak i umiejętności miękkie konieczne do efektywnego zarządzania;
 • ćwiczenia i warsztaty pozwolą Ci praktycznie zastosować określone koncepcje i modele, nauczysz się również współpracy zespołowej;
 • jeden semestr studiów realizujesz w formie praktyki w wybranej firmie;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 

 

„Aby odnieść sukces trzeba działać mądrze i skutecznie, korzystając ze swoich kompetencji i wyobraźni. Wybierając kierunek zarządzanie w Collegium Civitas zdobędziesz praktyczne umiejętności i solidne przygotowanie merytoryczne, które zwiększą Twoje szanse na rynku pracy.”– Prof. Małgorzata Baran,  Prorektor ds. rozwoju strategicznego, kierownik kierunku Zarządzanie.

 

Od wielu lat obserwuję biznes polski i światowy. Widzę jak zmieniają się wyzwania i globalizuje rynek pracy. Dziś wybór ścieżki edukacji ma kluczowe znaczenie dla późniejszej kariery zawodowej. Zarządzanie w Collegium Civitas wyróżnia się na tle innych programów studiów, to nowoczesna, praktyczna edukacja dopasowana do potrzeb pracodawców. To również zajęcia warsztatowe z naciskiem na tzw. “umiejętności miękkie”. W wielu badaniach publikowanych w Forbsie piszemy o ich znaczeniu dla osiągnięcia sukcesu zawodowego, a także o tym jak bardzo te umiejętności cenią pracodawcy.”  – Michał Broniatowski, redaktor naczelny Forbes.


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa