Manager CSR

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2018 r.

 
Studia podyplomowe Manager CSR są realizowane we współpracy z firmą edukacyjno-doradczą CSRinfo, specjalizującą się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, animatora działań CSR na polskim rynku.

studia-z-przyszlosciaStudia otrzymały nagrodę i akredytację w programie „Studia z przyszłością” za dopasowany do rynku pracy i oczekiwań oraz wyzwań gospodarczych program nauczania. Oferta Collegium Civitas idealnie odpowiada na potrzeby menedżerów i specjalistów z przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji społecznych zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania odpowiedzialnego stylu zarządzania w organizacji.

Kierunek ma wymiar praktyczny, a zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów z udziałem przedstawicieli największych firm międzynarodowych, władz krajowych, organizacji społecznych, naukowych i mediów. Dzięki wykładom gościnnym praktyków słuchacze mają możliwość poznania różnych perspektyw i osób zajmujących się profesjonalnie tematyką CSR w firmach i organizacjach.

Studia Manager CSR adresujemy do wszystkich osób, które chcą budując swoją karierę łączyć aspekt wdrażania wartości i wysokich standardów etycznych ze skutecznym zarządzaniem procesami i projektami w organizacjach oraz chciałyby w przyszłości stać się liderami CSR – osobami łączącymi umiejętności interpersonalne z ugruntowaną wiedzą na temat zarządzania organizacją i zespołami. Absolwenci kierunku będą przygotowani do budowania kapitału społecznego, promowania i wdrażania społecznej odpowiedzialności organizacji.
 

 
Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie kadry menedżerów i specjalistów z przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji społecznych w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania procesami CSR w organizacjach.
 

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Manager CSR  są dedykowane osobom, które:

 • chcą zdobyć nowy, coraz częściej poszukiwany na polskim i międzynarodowym rynku zawód managera CSR; dobrze pełnić funkcję związaną z CSR w obecnej organizacji lub nowej
 • poznać standardy i praktyczne ich zastosowanie
 • szukają ciekawych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego; chcą poznać osoby zajmujące się CSR
 • chcą budując swoją karierę łączyć aspekt wdrażania wartości i wysokich standardów etycznych ze skutecznym zarządzaniem procesami i projektami w organizacjach;
 • chcą stać się liderami CSR – osobami łączącymi umiejętności interpersonalne z ugruntowaną wiedzą na temat zarządzania organizacją i zespołami.
 • chcą zdobyć formalne wykształcenie

 

 

Zdobędziesz wiedzę i kluczowe kompetencje z zakresu:

 • CSR, zrównoważonego rozwoju i zarządzania organizacją;
 • praktyk wdrażania CSR w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji, w szczególności firmy i jednostki administracji publicznej;
 • komunikacji menedżerskiej niezbędnej do efektywnego angażowania interesariuszy i zarządzania zespołem.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa