Manager CSR

Udostępnij strone

KIEROWNIK STUDIÓW

Liliana Anam – doświadczony doradca ds. CSR, założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000.  Od 2010 roku Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspert w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na język polski. Chairman of GRI Peer Review Committee zajmującego się przekładem GRI G4 na język polski.
Członek powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2013). Członek powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2014-2016), koordynator grupy roboczej zajmującej się analizami i oceną instrumentów i trendów CSR. Członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu przy Zespole ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, powołanym przez Ministra Rozwoju (2017). Członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i jednocześnie koordynator grupy roboczej ds. administracji (od 2018) .Od 2005 pracuje w obszarze CSR. Od 2007 roku realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z  interesariuszami.
Wspólnie z partnerami społecznymi, biznesowymi i instytucjami publicznymi realizuje projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, wykłada na studiach podyplomowych CSR i jest autorką artykułów i publikacji z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.
Od 2009 roku certyfikowany konsultant United Nations Industrial Development Organizations. W 2009 roku wprowadziła CSRinfo, jako pierwszą polską organizację, do sieci partnerów Global Reporting Initiative – międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania CSR. W 2013 roku CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie. Członek jury konkursów, autorka licznych publikacji, artykułów dotyczących CSR w publikacjach polskich i zagranicznych. Wyróżniona przez Think Tank Magazine jako jeden z liderów rozwoju CSR w Polsce. Stypendystka Uniwersytetu w Nottingham, gdzie w szkole biznesowej ukończyła podyplomowe studia CSR w prestiżowym International Centre for Corporate Social Responsibility. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na dwóch kierunkach: politologii i prawa.  Absolwentka międzynarodowych kursów na temat zrównoważonego rozwoju organizowanego w Kenii przez United Nations Environment Programme (UNEP) i ETH Sustainability Centre, oraz kursu Introduction to Strategic Sustainable Development w szwedzkim Blekinge Institute of Technology, absolwentka podyplomowych studiów SGH w zakresie Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej. Doktorantka SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów.
Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. ładu organizacyjnego, strategii, związane z raportowaniem CSR, wykłady dotyczące wybranych obszarów CSR. Zajęcia prowadzone przez Lilianę Anam jak i Ewę Zamościńska (CSRinfo) spinają i uzupełniają zajęcia poszczególnych prowadzących. Dzięki temu studia są spójne, a słuchacze prowadzeni przez program nauczania krok po kroku.

 

ZAJĘCIA PROWADZĄ M.IN.:

Dariusz Bugalski – jeden z najbardziej rozpoznawanych głosów Polskiego Radia. Od 2001 w programie 3 Polskiego Radia prowadzi autorskie audycje, w tym Klub Trójki. Dzięki niemu temat odpowiedzialnego biznesu znalazł się na falach Trójki. Doświadczony dziennikarz, prelegent i prowadzący konferencji, paneli, gal czy seminariów o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturalny. W tematyce szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu prowadził jubileuszową Galę Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Galę Wolontariatu 100%, Galę Konkursu na Najlepszą Kampanię Społeczną. Prowadził szereg wydarzeń o tematyce gospodarczej np. unijne konsultacje społeczne w Belwederze, sesję „Ile w nas obywatela – zderzenie perspektyw” podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, którego panelistami byli: Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Tadeusz Chwałka, Forum Związków Zawodowych, Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni i Jarosław Gowin, Poseł na Sejm RP. Na studiach Manager CSR prowadzi warsztaty dziennikarskie, które jak powtarzają studenci, są niezwykłe.
http://dariuszbugalski.pl/biografia/

 

Angelika Chimkowska – strateg social sellingu i silnych marek. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu zmian na styku marketing-sprzedaż. Autorka dwóch książek: „Psychologia zmiany w życiu i biznesie” oraz „Silna Maraka na Linkedin, czyli social selling w praktyce”. Posiada unikalne managerskie doświadczenie ponad 16 lat w branży B2B (6 lat brand marketing, 10 lat sprzedaż) dla wielu znanych marek i firm (m.in. Henkel, Lyreco, L’Oreal). Wśród jej klientów znaleźli się m.in.: Brother, Ericsson, Hestia, Nokia, PwC, Colliers Int., LGK, BDI, Xerox, Beck, Santander, Microsoft i wielu, wielu innych. Absolwentka Executive MBA, SGH oraz UW. Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Prelegentka prestiżowych konferencji m.in. Pulsu Biznesu czy Europejskie Forum Gospodarcze, Social Media Week czy I Love Marketing, Festiwal Innowacji Małopolska. Wywiady i publikacje jej autorstwa do tej pory ukazały się w m.in. magazynach i gazetach: Wysokie Obcasy, Coaching, Benefit, Biznesmen, Marketer Plus, Puls Biznesu, Rzeczpospolita. Więcej informacji na: chimkowska.com

 

Zbigniew Gajewski – z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i jego były pracownik naukowy. Z praktyki zawodowej dziennikarz, redaktor, menedżer i konsultant biznesowy. W latach 2006-2017 pracował w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor departamentu komunikacji i z-ca dyrektora generalnego. W 2011 r. zainicjował Europejskie Forum Nowych Idei i przez 6 pierwszych edycji był jego organizatorem. Aktywny promotor społecznej odpowiedzialności biznesu, wieloletni członek zespołu rządowego ds. SOP. Laureat nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton oraz członek jury w tych i kilku innych konkursach. Współpracuje z uczelniami wyższymi jako ekspert specjalizujący się w komunikacji społecznej, wpływie rewolucji cyfrowej na gospodarkę, przemianach współczesnego kapitalizmu. Na co dzień Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia z przywództwa. Prowadzi również wykład dotyczący uwarunkowań gospodarczych a CSR.

 

Tomasz Gasiński – od wielu lat angażuje się w propagowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim poprzez wdrażanie systemów zarządzania oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym środowiskowym, społecznym i z obszaru ładu korporacyjnego. W pracy zawodowej audytorskiej i konsultingowej prowadził m.in. audyty zgodności z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001/EMAS, OHSAS18001, audyty CSR w łańcuchu dostaw, a także zajmował się wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz zarządzaniem procesowym i zarządzaniem ryzykiem. Odpowiadał za zarządzanie i rozwój polskiego oddziału Det Norskie Veritas Business Assurance, w szczególności za projekty z zakresu certyfikacji międzynarodowych standardów wspomagających procesy zarządzania, a także weryfikacji CO2. Zaangażowany w promowanie w Polsce podejścia do biznesu opartego na zasadach zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju, współpracuje m.in. z Harvard Business Review Polska, grupami roboczymi powołanymi w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Autor podręczników „Zrównoważony biznes” i „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu”. Na co dzień Dyrektor w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte, odpowiedzialny za wsparcie klientów w dostosowaniu biznesu do nowych wymogów z zakresu zmian klimatu i zarządzania ryzykiem ESG w Polsce i Europie Środkowej. Wcześniej Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A. Członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Rady Fundacji CentrumCSR.PL, Komitetu Technicznego PKN nr 305. Ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz specjalizację „Environmental Protection and Management” na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest także absolwentem Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i ERASMUS University Rotterdam. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dotyczące zarządzania ryzykami zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania projektami.

 

Dr Marta Godlewska-Goska – doktor nauk humanistycznych, autorka licznych publikacji naukowych. Ekspertka ds. komunikacji, mająca doświadczenie w opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Pracowała między innymi w agencjach Public Relations, organizacjach pozarządowych oraz firmach z branży edukacyjnej i marketingowej.
Autorka raportów społecznych, przeglądu CSR oraz strategii CSR. Przygotowana przez nią publikacja skierowana do pracowników i klientów firmy ICP Group została nagrodzona w konkursach Power of Content Marketing Szpalty Roku 2017 oraz w Konkursie Biuletynów Firmowych.
Konsultantka ds. CSR, ESG i zrównoważonego biznesu w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo. Autorka artykułów na temat CSR oraz prelegentka podczas wydarzeń poświęconych CSR, takich jak Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu (organizowany przez CSRinfo) czy konferencji Biznes prekursorem innowacji społeczno-środowiskowych. Social Carbon Offset.
Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. wolontariatu pracowniczego.

 

Jacqueline Kacprzak – radca Ministra w Biurze Ministra Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (corporate social responsibility CSR), odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (responsible business conduct, RBC) i współpracą z interesariuszami. Z perspektywy administracji publicznej wyjaśnia różne podejścia do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Była dziennikarką radiową i telewizyjną oraz posiada także doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Członek jury Konkursy „Raporty Społeczne”, członek jury Konkursu „Green Frog”, członek Komitetu nadzorującego tłumaczenie polskiej wersji językowej standardu raportowania GRI G4. Na studiach Manager CSR prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące CSR w administracji publicznej oraz praw człowieka.

 

Danuta Kędzierska audytuje przedsiębiorstwa wg kryteriów zawartych w międzynarodowych standardach odpowiedzialności społecznej, m.in. kodeksie etycznego handlu ETI , kodeksie postępowania amfori BSCI. Standardy te dotyczą przestrzegania praw człowieka, w tym dbania o bezpieczne warunki pracy, poszanowania prawa do wolności zrzeszania się i wykluczania dyskryminacji. Jej uwaga skupia się na mechanizmach oceny ryzyk, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wystąpienia pracy przymusowej. Reprezentuje TÜV Rheinland Polska w pracach grup roboczych, m.in. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności. Recenzentka polskich tłumaczeń standardów międzynarodowych, w tym SA8000.

 

Julia Kluczyńska – prawnik i menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu projektami społecznymi. Zajmuje się doradztwem w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych i fundacji korporacyjnych; współpracowała z ponad 300 organizacjami. Na co dzień specjalista w Forum Darczyńców, organizacji wyznaczającej standardy dla fundacji korporacyjnych. Na studiach podyplomowych Manager CSR prowadzi zajęcia dot. fundacji korporacyjnych.

 

Marek Kosycarz – ekspert w zakresie komunikacji korporacyjnej i CSR,  absolwent wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA) oraz podyplomowego studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w agencji Public Relations Burson-Marsteller (członek zarządu, dyrektor działu „Brand Practice”), agencji reklamowej Wunderman / Young&Rubicam (członek zarządu), British-American Tobacco (członek zarządu, dyrektor działu Corporate, Regulatory & Scientific Affairs) oraz Microsoft (członek zarządu, dyrektor Działu Public Affairs i Zrównoważonego Rozwoju). Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. komunikacji korporacyjnej i kryzysowej.

 

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH – prodziekan ds współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach).
Uczestnik i członek licznych komisji i rad w UE i kraju, m.in.: UNEP Resource Panel; Grupa Doradców Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców (2014-2018); Grupa Operacyjna EIP Raw Materials Komisji Europejskiej od 2017 r.; Europejska Platforma gospodarki o obiegu zamkniętym od 2017 r.; Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (2016 -2020 i 2020-2024); Komisji ds. Technologii i Analityki w Działalności Geologiczno-Górniczej, Ministerstwo Środowiska od 2017 r.
Organizator wielu konferencji i warsztatów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania metody oceny cyklu życia do analiz wpływu na środowisko procesów i produktów. W 2009 r. otrzymała nagrodę III stopnia za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne za rok 2009 – Prezes Rady Ministrów. Ma też dyplom – Dyrektora Górniczego I stopnia (2006), nadanego przez Minister Gospodarki, odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nr 1761 (2011) – Minister Środowiska raz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017), a także odznakę Honoris Gratia od Prezydenta Miasta Krakowa.
Społecznie pełni funkcję prezesa zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz jest dyrektorem biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji – największego w Polsce wirtualnego instytutu.

 

Monika Kulik – ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiada za raportowanie pozafinansowe i przygotowanie corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska, proces dialogu z interesariuszami, przygotowanie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności oraz realizację programów z zakresu integracji i edukacji cyfrowej. Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach Manager CSR Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia  dot. dialogu z interesariuszami oraz komunikacji korporacyjnej.

 

Norbert Kusiak – ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), reprezentatywnej centrali związkowej wchodzącej w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS) – forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Jako dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszu Strukturalnych koordynuje w OPZZ m.in. problematykę polityki ekonomicznej i funduszy europejskich, wynagrodzeń, statystyki publicznej, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz zarządzania organizacjami i mieniem Skarbu Państwa.
Absolwent politologii i nauk społecznych ze specjalizacją ekonomiczno-administracyjną. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania a następnie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Doskonalił również swoją wiedzę na kursach dotyczących raportowania społecznego, zarządzania różnorodnością w miejscu pracy i mediacji. Złożył przed komisją powołaną przez ministra Skarbu Państwa egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarb Państwa a następnie reprezentował jego interesy jako członek rad nadzorczych przedsiębiorstw.
Od wielu lat członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu doradczego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz współprzewodniczący Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, działającej w ramach tego Zespołu. Przez większość pracy zawodowej zaangażowany w budowanie i prowadzenie instytucjonalnego dialogu społecznego w Polsce oraz rozwiązywanie konfliktów społecznych na szczeblu krajowym, branżowym i przedsiębiorstw. W pracy związkowej uczestniczył w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, obecnie jest członkiem i ekspertem Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy działających w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wspiera członków związków zawodowych w działaniach na rzecz godnej pracy i uczciwej globalizacji, w tym m.in. propaguje wiedzę ze zrównoważonego rozwoju, zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, raportowania danych niefinansowych ESG, partycypacji pracowniczej oraz praw człowieka w miejscu pracy. W szczególności koncentruje się na roli związków zawodowych w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego państwa prawnego. Propaguje znaczenie organizacji związkowych we wcielaniu w życie idei zrównoważanego rozwoju i demokracji pracowniczej, przeciwstawiając się jednocześnie negatywnym stereotypom na ich temat w opinii publicznej. Autor wielu publikacji, raportów, opinii i artykułów.
Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. roli związków zawodowych w miejscu pracy.

 

Michał Leksiński – dyrektor ds. PR związany z firmą CEC Government Relations. Z wykształcenia politolog, absolwent 5 kierunków studiów podyplomowych: psychologii społecznej (SWPS), psychologii motywacji (SWPS), Szkoły mistrzów pióra (Collegium Civitas), Strategicznego Wywiadu Biznesowego (Akademia Koźmińskiego), London School of PR (ZFRP). Zwiedził prawie 50 krajów świata. Wspinał się na 6 kontynentach. Kolekcjoner najwyższych skoków świata na bungee. Twórca charytatywnego projektu „7 Happy Summits” – Korony Ziemi dla Fundacji Happy Kids. Prywatnie miłośnik alpinizmu. Były iluzjonista. Manager projektu i rzecznik prasowy Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 17/18. Opowiada o podróżach. Snuje historie o wyprawach. Mówi o roli metafor w sporcie i edukacji. Pomaga i współtworzy serwisy dla twórców (Patronite.pl – największa platformy e-mecenatu w kraju) i podróżników (ShareMap.org — serwisu mapowego do planowania i prezentowania podróży. Autor książki Projekt: Wyprawa o łączeniu świata ekstremalnych wypraw z biznesem.

 

Mirella Panek-Owsiańska – wieloletnia Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Od 2016 roku członkini Zarządu CSR Europe. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny; Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Na studiach Manager CSR prowadzi wykłady dotyczące różnorodności.

 

Olga Petelczyc – doświadczony audytor specjalizujący się w ocenie ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z etyką i antykorupcją zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Posiada doświadczenie we współpracy ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR, itp.  Współuczestniczyła w audytach prowadzonych przez OLAF (Urząd ds. zwalczania nadużyć na szkodę. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach, w tym ekspert na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w ramach Światowego Forum Antykorupcyjnego w marcu 2018 r. w Paryżu; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników administracji; autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej; ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich. W latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR; członek grupy ds. raportowania niefinansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (dyrektor Biura Audytu w PARP), nadzór nad prowadzeniem zadań audytowych; dostarczanie zapewnienia co do funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli; dostarczanie rezultatów odpowiadających na oczekiwania klientów w tym zadań doradczych. Autorka publikacji dotyczących audytu oraz zarządzania ryzykiem. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. przeciwdziałania korupcji.

 

Marcin Popkiewicz – analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. wyzwań klimatycznych.

 

Dr Justyna Szumniak-Samolej – adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, Członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów. Wykładowca i trener specjalizujący się w obszarze CSR, etyki, w kontekście nowej gospodarki i nowych mediów. Autorka wielu publikacji naukowych w tym zakresie. https://bit.ly/2CyadPQ. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. social mediów w kontekście komunikacji i działań CSR.

 

Dr Tomasz Wiśniewski – dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pracownik naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Współtwórca i koordynator pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. Skupia się na działaniach promujących ład korporacyjny i CSR wśród spółek publicznych pod kątem ich wykorzystania w relacjach z interesariuszami oraz ich znaczeniem z punktu widzenia inwestycji na rynku kapitałowym. Prowadzi wykłady z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w ramach Szkoły Giełdowej oraz studiów podyplomowych przy Krakowskiej Szkole Biznesu. W latach 2012-2013 prowadził szkolenia z zakresu biznesu odpowiedzialnego społecznie jako wykładowca Akademii CSR organizowanej pod Patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa. Ponadto autor i współautor komentarzy, felietonów, artykułów, raportów i opracowań naukowych na temat znaczenia biznesu odpowiedzialnego społecznie na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia związane z relacjami inwestorskimi, odpowiedzialnymi indeksami giełdowymi i funduszami.

 

Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, ONZ pracuje od 2002 r., w latach 2002-2009 w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w takich krajach jak: Słowacja, Rumunia, Irak, Tajlandia, USA. W latach 2009-2014 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2009 do 2012 koordynował Program współpracy Polska-Irak w ramach Private Sector Development Programme for Iraq. Od 2004 roku krajowy przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, tworzącej programy z udziałem administracji państwowej, biznesu, samorządów lokalnych i ośrodków eksperckich. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, zajmuje się działaniami na styku biznesu i administracji, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną, projektowaniem i finansowanie przeskoków rozwojowych także poprzez fundusze powiernicze ONZ i system zamówień publicznych ONZ. Wykładał między innymi na takich uczelniach jak: Columbia University, Central European University, Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Szkoła Główna Handlowa, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. zrównoważonego rozwoju i ONZ-towskich Celów w tym zakresie.

 

Ewa Zamościńska – dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, doświadczony koordynator projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Prowadzi projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksów postępowania. Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Ma doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego związanego ściśle z CSR i zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się CSR. Doświadczenie we wdrażaniu zasad i narzędzi CSR w praktyce łączy z kompetencjami trenerskimi. Ukończyła szkołę trenerów Grupy TROP. Jest głównym trenerem firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Doświadczonym prelegentem i osobą prowadzącą wydarzenia. Ewa ma również doświadczenie w pracy redakcyjnej – pracowała w redakcji serwisu internetowego, była pomysłodawczynią i współautorem publikacji dotyczących CSR, jest autorką artykułów w prasie, promuje CSR poprzez wypowiedzi w mediach. Prowadzi liczne szkolenia otwarte i zamknięte oraz warsztaty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zaangażowania społecznego, dla kadry menedżerskiej. Wspiera firmy w procesach motywowania i edukacji pracowników i kadry menedżerskiej z zakresu wdrażania CSR w praktyce. Prowadziła również zajęcia na uczelniach wyższych, m.in. w ramach studiów podyplomowych dotyczących CSR na WSE im. Ks. J. Tischnera w Krakowie oraz na SGGW. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiowała biologię i socjologię. Absolwentka międzynarodowego kursu zrównoważonego rozwoju organizowanego przez Fundację Sendzimira, AGH oraz University of Florida. Zainteresowana głównie psychologią społeczną, rozwojem kapitału społecznego i rozwojem zrównoważonym. Na studiach Manager CSR prowadzi warsztaty strategiczne, wykłady dot. wybranych obszarów CSR, zawodu menedżer CSR. Zajęcia prowadzone przez Lilianę Anam i Ewę Zamościńska (CSRinfo) spinają i uzupełniają zajęcia poszczególnych prowadzących. Dzięki temu studia są spójne, a słuchacze prowadzeni przez program nauczania krok po kroku.

 

Dr Barbara Zych – CEO Employer Branding Institute &EBnavi.com. Na co dzień zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem strategii pozyskiwania oraz retencji pracowników dla największych pracodawców. Startuperka oraz propagatorka podejścia analitycznego w zarządzaniu. Autorka książek i narzędzi z obszaru analityki talentów, wykładowca akademicki, jurorka i prelegent konferencji HR na świecie. Na co dzień przekonuje do tego, że warto zarządzać w oparciu o dane i nie bać się technologii. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. miejsca pracy. Więcej na www.barbarazych.com

 

W ostatnich edycjach zajęcia prowadzili również: prof. Colin Carlile (Lund University), Krzysztof Kaczmar (Citi Handlowy), Magdalena Obłoza (CSRinfo), Piotr Biernacki (Fundacja Standardów Raportowania, SEG), Teresa Wierzbowska (Grupa Polsat, IAB, Collegium Civitas), dr Magdalena Łużniak-Piecha (Collegium Civitas), Paweł Rokicki (Fundacja Konsumentów), Marlena Kowalska (Arcelormittal), Katarzyna Gajus-Wyrwicz (Kraków Airport).

Zajęcia są urozmaicane wykładami gościnnymi, praktyków w organizacjach i dziedzinach, co pozwala słuchaczom na poznanie różnych perspektyw i osób zajmujących się profesjonalnie tą tematyką w firmach i organizacjach. O swoich doświadczeniach opowiadali goście z takich firm jak AmRest, Jeronimo Martins Polska, UBS, Grupa Energa, LPP, GOPR, Grupa Raben, Ergo Hestia, S&P Global Ratings.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa