Manager CSR

Udostępnij strone

KIEROWNIK STUDIÓW

Liliana Anam – doświadczony doradca ds. CSR, założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000.  Od 2010 roku Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspert w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na język polski. Chairman of GRI Peer Review Committee zajmującego się przekładem GRI G4 na język polski.
Członek powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2013). Członek powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2014-2016), koordynator grupy roboczej zajmującej się analizami i oceną instrumentów i trendów CSR. Członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu przy Zespole ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, powołanym przez Ministra Rozwoju (2017). Członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i jednocześnie koordynator grupy roboczej ds. administracji (od 2018) .Od 2005 pracuje w obszarze CSR. Od 2007 roku realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z  interesariuszami.
Wspólnie z partnerami społecznymi, biznesowymi i instytucjami publicznymi realizuje projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, wykłada na studiach podyplomowych CSR i jest autorką artykułów i publikacji z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.
Od 2009 roku certyfikowany konsultant United Nations Industrial Development Organizations. W 2009 roku wprowadziła CSRinfo, jako pierwszą polską organizację, do sieci partnerów Global Reporting Initiative – międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania CSR. W 2013 roku CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie. Członek jury konkursów, autorka licznych publikacji, artykułów dotyczących CSR w publikacjach polskich i zagranicznych. Wyróżniona przez Think Tank Magazine jako jeden z liderów rozwoju CSR w Polsce. Stypendystka Uniwersytetu w Nottingham, gdzie w szkole biznesowej ukończyła podyplomowe studia CSR w prestiżowym International Centre for Corporate Social Responsibility. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na dwóch kierunkach: politologii i prawa.  Absolwentka międzynarodowych kursów na temat zrównoważonego rozwoju organizowanego w Kenii przez United Nations Environment Programme (UNEP) i ETH Sustainability Centre, oraz kursu Introduction to Strategic Sustainable Development w szwedzkim Blekinge Institute of Technology, absolwentka podyplomowych studiów SGH w zakresie Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej. Doktorantka SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów.
Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. ładu organizacyjnego, strategii, związane z raportowaniem CSR, wykłady dotyczące wybranych obszarów CSR. Zajęcia prowadzone przez Lilianę Anam jak i Ewę Zamościńska (CSRinfo) spinają i uzupełniają zajęcia poszczególnych prowadzących. Dzięki temu studia są spójne, a słuchacze prowadzeni przez program nauczania krok po kroku.

 

ZAJĘCIA PROWADZĄ M.IN.:

Dariusz Bugalski – jeden z najbardziej rozpoznawanych głosów Polskiego Radia. Od 2001 w programie 3 Polskiego Radia prowadzi autorskie audycje, w tym Klub Trójki. Dzięki niemu temat odpowiedzialnego biznesu znalazł się na falach Trójki. Doświadczony dziennikarz, prelegent i prowadzący konferencji, paneli, gal czy seminariów o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturalny. W tematyce szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu prowadził jubileuszową Galę Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Galę Wolontariatu 100%, Galę Konkursu na Najlepszą Kampanię Społeczną. Prowadził szereg wydarzeń o tematyce gospodarczej np. unijne konsultacje społeczne w Belwederze, sesję „Ile w nas obywatela – zderzenie perspektyw” podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, którego panelistami byli: Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Tadeusz Chwałka, Forum Związków Zawodowych, Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni i Jarosław Gowin, Poseł na Sejm RP. Na studiach Manager CSR prowadzi warsztaty dziennikarskie, które jak powtarzają studenci, są niezwykłe.
http://dariuszbugalski.pl/biografia/

 

Katarzyna Dobraszkiewicz – ekspertka w zakresie zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw i etycznego handlu.  Ponad 10-letnie doświadczenie w CSR, ochronie środowiska, praw człowieka oraz łańcucha dostaw. Skutecznie koordynuje podległe jednostki i zespoły odpowiedzialne za koordynację i przeprowadzanie audytów w regionie EMEA. Doświadczenie zawodowe zdobywała rozwijając swoją karierę w Londynie u globalnego lidera branży TIC. Rozpoczynała jako koordynator/audytor w 2006 r. w Londynie, gdzie sukcesywnie rozwijała karierę w strukturach Bureau Veritas współpracując z największymi światowymi markami. Od 2014 r. w Polsce, gdzie otworzyła HUB odpowiedzialny za koordynację audytów w regionie. Dodatkowo zarządza jednostkami operacyjnymi w UK, Włoszech, Rosji, Turcji odpowiedzialnymi za egzekucję audytów socjalnych w EMEA oraz zajmuje się rozwojem działu Consumer Product Services w Polsce i pozostałych linii biznesowych (Testing, Inspection, Audits). Absolwent programu Executive MBA. Biegle włada językiem angielskim i porusza się z środowisku międzynarodowym. Na co dzień Dyrektor Regionalny CSR, EMEA (Europe Middle East & Africa) w Bureau Veritas. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. łańcucha dostaw.

 

Zbigniew Gajewski – z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i jego były pracownik naukowy. Z praktyki zawodowej dziennikarz, redaktor, menedżer i konsultant biznesowy. W latach 2006-2017 pracował w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor departamentu komunikacji i z-ca dyrektora generalnego. W 2011 r. zainicjował Europejskie Forum Nowych Idei i przez 6 pierwszych edycji był jego organizatorem. Aktywny promotor społecznej odpowiedzialności biznesu, wieloletni członek zespołu rządowego ds. SOP. Laureat nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton oraz członek jury w tych i kilku innych konkursach. Współpracuje z uczelniami wyższymi jako ekspert specjalizujący się w komunikacji społecznej, wpływie rewolucji cyfrowej na gospodarkę, przemianach współczesnego kapitalizmu. Na co dzień Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia z przywództwa. Prowadzi również wykład dotyczący uwarunkowań gospodarczych a CSR.

 

Tomasz Gasiński – od wielu lat angażuje się w propagowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim poprzez wdrażanie systemów zarządzania oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym środowiskowym, społecznym i z obszaru ładu korporacyjnego. W pracy zawodowej audytorskiej i konsultingowej prowadził m.in. audyty zgodności z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001/EMAS, OHSAS18001, audyty CSR w łańcuchu dostaw, a także zajmował się wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz zarządzaniem procesowym i zarządzaniem ryzykiem. Odpowiadał za zarządzanie i rozwój polskiego oddziału Det Norskie Veritas Business Assurance, w szczególności za projekty z zakresu certyfikacji międzynarodowych standardów wspomagających procesy zarządzania, a także weryfikacji CO2. Zaangażowany w promowanie w Polsce podejścia do biznesu opartego na zasadach zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju, współpracuje m.in. z Harvard Business Review Polska, grupami roboczymi powołanymi w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Autor podręczników „Zrównoważony biznes” i „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu. Na co dzień Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A. Członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Rady Fundacji CentrumCSR.PL, Komitetu Technicznego PKN nr 305. Ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz specjalizację „Environmental Protection and Management” na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest także absolwentem Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i ERASMUS University Rotterdam. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dotyczące zarządzania ryzykami zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania projektami.

 

Jacqueline Kacprzak – radca Ministra w Biurze Ministra Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (corporate social responsibility CSR), odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (responsible business conduct, RBC) i współpracą z interesariuszami. Z perspektywy administracji publicznej wyjaśnia różne podejścia do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Była dziennikarką radiową i telewizyjną oraz posiada także doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Członek jury Konkursy „Raporty Społeczne”, członek jury Konkursu „Green Frog”, członek Komitetu nadzorującego tłumaczenie polskiej wersji językowej standardu raportowania GRI G4. Na studiach Manager CSR prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące CSR w administracji publicznej oraz praw człowieka.

 

Julia Kluczyńska – prawnik i menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu projektami społecznymi. Zajmuje się doradztwem w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych i fundacji korporacyjnych; współpracowała z ponad 300 organizacjami. Na co dzień specjalista w Forum Darczyńców, organizacji wyznaczającej standardy dla fundacji korporacyjnych. Na studiach podyplomowych Manager CSR prowadzi zajęcia dot. fundacji korporacyjnych.

 

Marek Kosycarz – ekspert w zakresie komunikacji korporacyjnej i CSR,  absolwent wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA) oraz podyplomowego studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w agencji Public Relations Burson-Marsteller (członek zarządu, dyrektor działu „Brand Practice”), agencji reklamowej Wunderman / Young&Rubicam (członek zarządu), British-American Tobacco (członek zarządu, dyrektor działu Corporate, Regulatory & Scientific Affairs) oraz Microsoft (członek zarządu, dyrektor Działu Public Affairs i Zrównoważonego Rozwoju). Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. komunikacji korporacyjnej i kryzysowej.

 

Monika Kulik – ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiada za raportowanie pozafinansowe i przygotowanie corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska, proces dialogu z interesariuszami, przygotowanie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności oraz realizację programów z zakresu integracji i edukacji cyfrowej. Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach Manager CSR Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia  dot. dialogu z interesariuszami oraz komunikacji korporacyjnej.

 

Michał Leksiński – dyrektor ds. PR związany z firmą CEC Government Relations. Z wykształcenia politolog, absolwent 5 kierunków studiów podyplomowych: psychologii społecznej (SWPS), psychologii motywacji (SWPS), Szkoły mistrzów pióra (Collegium Civitas), Strategicznego Wywiadu Biznesowego (Akademia Koźmińskiego), London School of PR (ZFRP). Zwiedził prawie 50 krajów świata. Wspinał się na 6 kontynentach. Kolekcjoner najwyższych skoków świata na bungee. Twórca charytatywnego projektu „7 Happy Summits” – Korony Ziemi dla Fundacji Happy Kids. Prywatnie miłośnik alpinizmu. Były iluzjonista. Manager projektu i rzecznik prasowy Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 17/18. Opowiada o podróżach. Snuje historie o wyprawach. Mówi o roli metafor w sporcie i edukacji. Pomaga i współtworzy serwisy dla twórców (Patronite.pl – największa platformy e-mecenatu w kraju) i podróżników (ShareMap.org — serwisu mapowego do planowania i prezentowania podróży. Autor książki Projekt: Wyprawa o łączeniu świata ekstremalnych wypraw z biznesem.

 

Mirella Panek-Owsiańska – wieloletnia Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Od 2016 roku członkini Zarządu CSR Europe. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny; Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Na studiach Manager CSR prowadzi wykłady dotyczące różnorodności.

 

Olga Petelczyc – doświadczony audytor specjalizujący się w ocenie ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z etyką i antykorupcją zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Posiada doświadczenie we współpracy ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR, itp.  Współuczestniczyła w audytach prowadzonych przez OLAF (Urząd ds. zwalczania nadużyć na szkodę. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach, w tym ekspert na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w ramach Światowego Forum Antykorupcyjnego w marcu 2018 r. w Paryżu; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników administracji; autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej; ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich. W latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR; członek grupy ds. raportowania niefinansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (dyrektor Biura Audytu w PARP), nadzór nad prowadzeniem zadań audytowych; dostarczanie zapewnienia co do funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli; dostarczanie rezultatów odpowiadających na oczekiwania klientów w tym zadań doradczych. Autorka publikacji dotyczących audytu oraz zarządzania ryzykiem. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. przeciwdziałania korupcji.

 

Dr Justyna Szumniak-Samolej – adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, Członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów. Wykładowca i trener specjalizujący się w obszarze CSR, etyki, w kontekście nowej gospodarki i nowych mediów. Autorka wielu publikacji naukowych w tym zakresie. https://bit.ly/2CyadPQ. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. social mediów w kontekście komunikacji i działań CSR.

 

Dr Tomasz Wiśniewski – dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pracownik naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Współtwórca i koordynator pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. Skupia się na działaniach promujących ład korporacyjny i CSR wśród spółek publicznych pod kątem ich wykorzystania w relacjach z interesariuszami oraz ich znaczeniem z punktu widzenia inwestycji na rynku kapitałowym. Prowadzi wykłady z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w ramach Szkoły Giełdowej oraz studiów podyplomowych przy Krakowskiej Szkole Biznesu. W latach 2012-2013 prowadził szkolenia z zakresu biznesu odpowiedzialnego społecznie jako wykładowca Akademii CSR organizowanej pod Patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa. Ponadto autor i współautor komentarzy, felietonów, artykułów, raportów i opracowań naukowych na temat znaczenia biznesu odpowiedzialnego społecznie na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia związane z relacjami inwestorskimi, odpowiedzialnymi indeksami giełdowymi i funduszami.

 

Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, ONZ pracuje od 2002 r., w latach 2002-2009 w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w takich krajach jak: Słowacja, Rumunia, Irak, Tajlandia, USA. W latach 2009-2014 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2009 do 2012 koordynował Program współpracy Polska-Irak w ramach Private Sector Development Programme for Iraq. Od 2004 roku krajowy przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, tworzącej programy z udziałem administracji państwowej, biznesu, samorządów lokalnych i ośrodków eksperckich. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, zajmuje się działaniami na styku biznesu i administracji, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną, projektowaniem i finansowanie przeskoków rozwojowych także poprzez fundusze powiernicze ONZ i system zamówień publicznych ONZ. Wykładał między innymi na takich uczelniach jak: Columbia University, Central European University, Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Szkoła Główna Handlowa, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski. Na studiach Manager CSR prowadzi zajęcia dot. zrównoważonego rozwoju i ONZ-towskich Celów w tym zakresie.

 

Ewa Zamościńska – menedżer projektów CSR w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, doświadczony koordynator projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Prowadzi projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksów postępowania. Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Ma doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego związanego ściśle z CSR i zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się CSR. Doświadczenie we wdrażaniu zasad i narzędzi CSR w praktyce łączy z kompetencjami trenerskimi. Ukończyła szkołę trenerów Grupy TROP. Jest głównym trenerem firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Doświadczonym prelegentem i osobą prowadzącą wydarzenia. Ewa ma również doświadczenie w pracy redakcyjnej – pracowała w redakcji serwisu internetowego, była pomysłodawczynią i współautorem publikacji dotyczących CSR, jest autorką artykułów w prasie, promuje CSR poprzez wypowiedzi w mediach. Prowadzi liczne szkolenia otwarte i zamknięte oraz warsztaty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zaangażowania społecznego, dla kadry menedżerskiej. Wspiera firmy w procesach motywowania i edukacji pracowników i kadry menedżerskiej z zakresu wdrażania CSR w praktyce. Prowadziła również zajęcia na uczelniach wyższych, m.in. w ramach studiów podyplomowych dotyczących CSR na WSE im. Ks. J. Tischnera w Krakowie oraz na SGGW. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiowała biologię i socjologię. Absolwentka międzynarodowego kursu zrównoważonego rozwoju organizowanego przez Fundację Sendzimira, AGH oraz University of Florida. Zainteresowana głównie psychologią społeczną, rozwojem kapitału społecznego i rozwojem zrównoważonym. Na studiach Manager CSR prowadzi warsztaty strategiczne, wykłady dot. wybranych obszarów CSR, zawodu menedżer CSR. Zajęcia prowadzone przez Lilianę Anam i Ewę Zamościńska (CSRinfo) spinają i uzupełniają zajęcia poszczególnych prowadzących. Dzięki temu studia są spójne, a słuchacze prowadzeni przez program nauczania krok po kroku.

 

 

W ostatnich edycjach zajęcia prowadzili również: prof. Colin Carlile (Lund University), Krzysztof Kaczmar (Citi Handlowy), Magdalena Obłoza (CSRinfo), Piotr Biernacki (Fundacja Standardów Raportowania, SEG), Teresa Wierzbowska (Grupa Polsat, IAB, Collegium Civitas), dr Magdalena Łużniak-Piecha (Collegium Civitas), Paweł Rokicki (Fundacja Konsumentów), Marlena Kowalska (Arcelormittal), Katarzyna Gajus-Wyrwicz (Kraków Airport).

Zajęcia są urozmaicane wykładami gościnnymi, praktyków w organizacjach i dziedzinach, co pozwala słuchaczom na poznanie różnych perspektyw i osób zajmujących się profesjonalnie tą tematyką w firmach i organizacjach.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa