Life Coaching

Udostępnij strone

Dwusemestralny program kierunku Life Coaching został stworzony z myślą o osobach, zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu life coachingu, które w przyszłości chciałyby nauczyć się pracować jako coach, dla specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego, a także dla psychologów, terapeutów, nauczycieli pragnących poszerzyć swoje kompetencje.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, podczas których omawiane są studia przypadków.

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych, realizowanych przez dwa semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.

Język wykładowy: polski
 

Ramowy program studiów:*

Forma zajęć: prezentacje, demo, dyskusje, sesje na forum, ćwiczenia w parach i dwójkach, ćwiczenia w podgrupach, zadania rozwojowe, feedback grupowy i indywidualny, nagrywanie i odsłuchiwanie sesji, superwizje.

1. Specyfika pracy coacha:

 • co to jest life coaching, specjalizacje, różnice w podejściach, postawa i etyka coacha – 18 godz.,
 • budowanie kontaktu podczas sesji coachingowej – 18 godz.,
 • kiedy do coacha a kiedy do terapeuty – 5 godz.

2. Warsztat umiejętności life coacha:

 • model sesji coachingowej – 10 godz.,
 • kompetencje coacha ICF – 8 godz.,
 • coaching zmiany – 9 godz.

3. Coaching w zastosowaniu:

 • coaching dla rodziców – 15 godz.,
 • coaching dla par, związków, relacji – 18 godz.,
 • coaching wellness – zdrowie i równowaga życiowa – 18 godz.,
 • Zen coaching i coach oddechu – 12 godz.,
 • coaching zespołów w ujęciu systemowym – 8 godz.,
 • coaching grupowy – gra „Podróż bohatera” – 8 godz.,
 • coaching międzykulturowy – 5 godz.,
 • przygotowania do praktyki coacha i zagadnienia etyczne – 18 godz.

4. Obrony i superwizje:

 • prezentacje na zakończenie studiów – 8 godz.,
 • superwizje – 10 godz.

*Program może ulec niewielkim zmianom.
 

Zasady realizacji studiów:

 • ​Program studiów skonstruowany jest jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń i superwizji, czyli wcielenia się w rolę coacha i przeprowadzenia profesjonalnej sesji pod okiem trenera.
 • Duży nacisk na integrację grupy i stworzenie przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń
 • Spójne prowadzenie przez cały czas studiów – słuchacze mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć przez coachów praktyków o bardzo indywidualnym stylu pozwala poznać różne sposoby podejścia do coachingu
 • Minimalna ilość wykładów – maksymalna ilość praktyki.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach (coach – coachee),
 • Dyskusje, case study, scenki, ćwiczenia praktyczne,
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości
 • Sesje na forum, nagrywanie i odsłuchiwanie sesji,
 • Feedback grupowy i indywidualny od prowadzących zajęcia, superwizja
 • 13,5 godzin samodzielnej praktyki coachingowej z innymi uczestnikami oraz z klientem zewnętrznym
 • Spotkania raz w miesiącu w ramach bezpłatnego Forum Inspiracji – spotkanie z ciekawymi wykładowcami z całego świata

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • 13,5 godzin praktyki w postaci prac domowych;
 • prezentacja i superwizja;
 • test na zakończenie semestrów.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Czas trwania- 2 semestry
 

Terminy zjazdów w roku 2019/2020:

Semestr zimowy:

 • październik: 26-27
 • listopad: 16-17; 30-01
 • grudzień: 14-15
 • styczeń: 18-19
 • luty: 15-16; 29-01

Semestr letni:

 • marzec: 28-29
 • maj: 16-17
 • czerwiec: 27-28

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa