Kurs Profesjonalny coaching i mentoring - 67 godzin ACTP ICF (kurs dla absolwentów spec. Coaching i psychologia społeczna)

Udostępnij strone

Rekrutacja Online  

 1. Rodzaj programu:
  kurs wyłącznie dla absolwentów specjalności Coaching i psychologia społeczna w Collegium Civitas
 2. Tryb zajęć:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania programu:
  4 zjazdy weekendowe w ciągu 4 miesięcy

Kurs Profesjonalny coaching i mentoring jest przeznaczony dla absolwentów specjalizacji Coaching i psychologia społeczna w Collegium Civitas, którzy ukończyli  minimum 60 godzin  programu coachingowego ACSTH ICF.

Program jest kontynuacją i uzupełnieniem edukacji coachingowej na poziomie ACTP (Accredited Coaching Training Program)  –   istotnej na drodze rozwoju w zawodzie coacha i mentora.                                                                                                                                                                                                 
Uczestnictwo w kursie umożliwia uzyskanie międzynarodowej akredytacji na poziomie PCC IFC (Professional Certified Coach International Coach Federation). Program objęty jest akredytacją Accredited Coaching Training Program (ACTP) w International Coach Federation, co oznacza, że studenci mogą przystąpić do egzaminu akredytacyjnego na PCC ICF w języku polskim w ramach kursu (prowadzący mają uprawnienia egzaminatorów ICF).

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa