Kurs: Podróż bohatera

Udostępnij strone

REKRUTACJA ONLINE

 

Dwudniowe szkolenie metodyczne dotyczące wykorzystania gry coachingowej „Podróż bohatera”®.
 

Jest to praktyczny program obejmujący zagadnienia związane z możliwościami wykorzystywania gry w pracy rozwojowej z klientem, zastosowania narzędzia w pracy terapeutycznej, procesie coachingowym, czy doradztwie kariery, a także w pracy warsztatowej. Szkolenie zawiera szczegółowy przewodnik wykorzystania wszystkich elementów wchodzących w skład gry, przećwiczenie aktywności zawartych w scenariuszu gry oraz dodatkowych ćwiczeń pogłębiających pracę gracza na poszczególnych etapach gry.

„Podróż Bohatera” to kompleksowy pakiet narzędzi, zebranych w przemyślaną koncepcję gry planszowej, służącej do grupowej lub indywidualnej pracy rozwojowej w dowolnie wybranym obszarze życia i pracy. Jej głównym założeniem jest wsparcie graczy w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich celów/ przechodzeniu transformacji/ zmiany. Ideą gry jest też wzmocnienie w graczu  poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania. To idealne narzędzie, które sprawdzi się  w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą, wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z ważną  zmianą życiową, zawodową oraz tam gdzie przyda się wsparcie w osiąganiu celów życiowych, rozwojowych i biznesowych.
 

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość:

  • doświadczyć pracy na narzędziu;
  • przejść poszczególne etapy gry;
  • wykonać zawarte w niej ćwiczenia i aktywności;
  • poznać i samodzielnie wykonać test na archetypy;
  • uzyskać wskazówki dotyczące możliwości wykorzystania gry w kontekście grupy klientów i obszarów zainteresowania, z którymi na co dzień pracują.

 

Szkolenie prowadzi Katarzyna Karska – autorka gry coachingowej „Podróż bohatera” ®
 

Katarzyna Karska

Doktor nauk społecznych, właścicielka firmy: Duża Rzecz, coach PCD – Noble Manhattan Coaching, trenerka, doradca kariery. Stypendystka programu „Innowacyjny Naukowiec Mazowsza”. Swoją jedenastoletnią karierę zawodową zaczęła jako kierownik biura karier, doradca zawodowy. Potem, pełniła funkcję eksperta merytorycznego w projektach, skierowanych na tworzenie narzędzi rozwojowych, wspierających w karierze zawodowej.
W 2017 roku, czterokrotnie wygrywała w konkursach na innowacje społeczne. Była również członkiem komisji oceny projektów innowacyjnych w projekcie Akcja Inkubacja. Jest autorką założeń metodologicznych do ogólnopolskiej metody badania predyspozycji zawodowych „Vademecum Talentu” oraz licznych publikacji o tematyce poradnictwa zawodowego i rynku pracy. Autorka gry coachingowej Podróż Bohatera®. Posiada kompetencje w zakresie diagnozowania i zarządzania talentami (Certificate in Talent and Career Management) IBD Business School oraz asesora w projektach rozwojowych i rekrutacyjnych Assessment Centre oraz Development Centre.
 

 

Termin kursu:

2 i 16 marca 2019 r.

 

Godziny zajęć: 10.00-16.00

 

Cena za całość (dwa spotkania): 750 PLN – uwaga w tej cenie uczestnik otrzymuje voucher o wartości 200 PLN do wykorzystania przy zakupie gry.
 

 

Zasady rejestracji na kurs:
Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć

  • osobiście lub przez osoby trzecie na adres:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro, pokój 1210
Warszawa

  • lub pocztą na adres:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

REKRUTACJA ONLINE