Kryminologia z elementami detektywistyki

Udostępnij strone

Rekrutacja Online  

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2017 r.

 Logo PSP    Studia realizowane we współpracy z partnerem – Polskim Stowarzyszeniem Poligraferów

 

Podyplomowe studia Kryminologia z elementami detektywistyki przeznaczone są dla osób, których zainteresowania, bądź wykonywany zawód związane są z utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniem przestępczości.

W szczególności studia są dedykowane:

 • funkcjonariuszom Służby Więziennej;
 • osobom chcącym związać swoją przyszłość z pracą detektywa;
 • przedstawicielom administracji państwowej i samorządowej zajmującym się bezpieczeństwem;
 • kuratorom, członkom organizacji zajmujących się obroną praw człowieka;
 • dziennikarzom i nauczycielom zajmującym się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

Cel studiów:

Studia umożliwiają zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami kryminologii, szczególnie w jej praktycznych aspektach wykorzystywanych w pracy detektywa. Słuchacze otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa”.

Zdobędziesz wiedzę i kluczowe kompetencje z zakresu:

 • identyfikowania najpoważniejszych problemów związanych z psychologią kryminalną;
 • analizy informacji;
 • pogłębionej analizy obszarów i czynników kryminogennych;
 • praktycznych aspektów pracy detektywa.

Atuty kierunku:

 • uporządkujesz i poszerzysz swoją wiedzę z dziedziny kryminologii i detektywistyki;
 •  program studiów wyczerpuje wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;
 • słuchacze oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa