Kryminologia

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Twoją pasją jest kryminologia? Interesujesz się zjawiskami społecznymi, które są związane z przestępczością? Jeśli na oba pytania odpowiedziałeś twierdząco, wybierz specjalność Kryminologia i zwiąż swoją przyszłość z utrzymywaniem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Poznaj najnowszą metodologię badań kryminologicznych oraz nowoczesne technologie IT w zakresie cyberprzestępczości, dowiedz się, co kieruje przestępcami i spróbuj samodzielnie rozwiązać niewyjaśnione tajemnice kryminalne sprzed lat.

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • zjawisk społecznych związanych z przestępczością (jej źródłami i przejawami),
 • prawa karnego,
 • teorii kryminologicznej,
 • metodologii badań kryminologicznych,
 • mechanizmów zachowań jednostki i grupy społecznej w kontekście zjawisk kryminogennych,
 • zagrożeń w obszarze przestępczości zorganizowanej,
 • terroru kryminalnego i terroru bombowego oraz taktyk przeciwdziałania im,
 • psychologii ogólnej i socjopsychologii.

 

Zdobędziesz praktyczne kompetencje z zakresu:

 • analizy ryzyk i zagrożeń w otoczeniu organizacji,
 • identyfikowania i prognozowania zagrożeń,
 • projektowania i planowania implementacji programów profilaktycznych,
 • przeciwdziałania terrorowi kryminalnemu i bombowemu.

 

Perspektywy zawodowe:

 • organy ścigania (np. Policja),
 • organy wymiaru sprawiedliwości,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • służba więzienna,
 • Straż Graniczna,
 • inne organy administracji publicznej i samorządowej zajmujące się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

 

Atuty:

 • zajęcia są prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w służbach policyjnych i innych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa,
 • zapewniamy Ci możliwość studiowania zagadnień związanych z zagrożeniem przestępczością w szerokim kontekście społecznym i psychologicznym,
 • program studiów powstał w oparciu o analizę umiejętności przydatnych na rynku pracy,
 • znaczną część zajęć stanowią warsztaty, podczas których analizowane są przypadki realnych spraw kryminalnych,
 • rozwiniesz umiejętności interpersonalne oraz osobiste kompetencje społeczne,
 • nauczysz się rozwiązywać konflikty, również w środowisku międzykulturowym,
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów,
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce,
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa,
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców,
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi,
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość,
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa