Kreatywne metody w pracy coacha i trenera

Udostępnij strone

REKRUTACJA NA TEN KIERUNEK ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków, na które trwa rekrutacja.

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Centrum Life Coaching Polska
 

Praca w zawodach takich jak trener lub coach to nieustanne rozwijanie umiejętności i technik pracy, tak aby to, co jest oferowane klientom było atrakcyjne i różnorodne. Dlatego tak ważne jest, aby umieć wykorzystywać techniki aktywujące różne zmysły i odpowiadające na różne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne klientów, a także poszukiwać kreatywnych rozwiązań np. z obszaru sztuk wizualnych czy scenicznych, które będą możliwe łatwe do wykorzystania w różnych kontekstach.

Program studiów został stworzony wokół trzech aspektów najbardziej odpowiadających praktycznemu wymiarowi pracy coacha i trenera: obrazu – poprzez fotografię, kinestetyki – poprzez ruch i przestrzeń oraz teatru – poprzez dramę i techniki aktorskie.

Fotografia jest uniwersalnym sposobem komunikowania się. Mamy proste i dostępne narzędzia – aparat w telefonie, osobiste galerie w internecie czy w mediach społecznościowych, które możemy wykorzystać do pracy nad zmianą, rozwojem a także zdrowieniem. Obraz dostarcza nam informacji na wielu poziomach: faktów, estetyki, relacji, emocji, opowieści, projekcji, osobistego znaczenia. Praca z obrazem podczas sesji terapeutycznych, coachingowych czy warsztatów rozwojowych jest okazją do budowania otwartości, zaangażowania, kreatywności, wglądu, nadawania osobistych znaczeń, inspiracji i budowania motywacji do zmiany. Użycie fotografii w pracy terapeuty, coacha i trenera może być bardzo inspirującą przygodą, a korzystanie z gotowych fotografii, albumów klienta czy samo fotografowanie zadanych tematów może być okazją do pogłębienia tej pracy.

Podczas zajęć eksperci przedstawiają narzędzia i metody pracy, które pomagają nawiązać kontakt ze sobą i innymi poprzez ciało oraz ruch. W ten sposób możemy zapraszać do odkrywania tego, do czego trudno dotrzeć w inny sposób. Doświadczenia zdobyte poprzez ciało zostawiają ślad w naszym systemie nerwowym, dzięki czemu znacznie łatwiej jest je przenieść później do codziennego życia. Ruch zaczyna się w naszym ciele od tego najbardziej podstawowego, jakim jest oddech i ten również możemy włączyć w pracę z klientem. Przestrzeń naszych gabinetów czy sal szkoleniowych to najbardziej oczywiste narzędzie, które możemy świadomie wykorzystywać w pracy rozwojowej.

Metoda dramy daje wiele okazji, by być w różnych sytuacjach i rolach oraz improwizować w bezpiecznych warunkach z prawdziwymi przeżyciami i głębokimi refleksjami. Drama angażuje wielopoziomowo i przez to zapada w pamięć i ułatwia zastosowanie kompetencji ćwiczonych na warsztacie w rzeczywistości. W programie studiów skupimy się na tym jak rozwijać, z zastosowaniem dramy, umiejętności społeczne, np. nawiązywania więzi, komunikacji i inne. Przekonamy się w praktyce, że choć drama wykorzystuje narzędzia teatralne, to nie wymaga zdolności aktorskich.
 


 

Adresaci studiów

Studia są adresowane do praktyków, osób które potrzebują zrobić kolejny krok na swojej ścieżce rozwoju zawodowego w roli coacha, trenera, facylitatora. Program jest dostosowany zarówno dla osób pracujących w kontakcie indywidualnym, jak i grupowym.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

Wykorzystywania kreatywnych metod pracy w codziennej pracy coacha lub trenera.

 

Atuty studiów

Program tworzą praktycy z bogatym doświadczeniem trenerskim i coachingowym.
 

Partner

kierunku

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa