Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Planujesz pracować w wielokulturowym zespole: w globalnej korporacji, międzynarodowej organizacji, w start-upach i przy projektach, w które zaangażowani są ludzie z różnych zakątków świata?
Dostrzegasz, że globalizacja i współczesne procesy migracyjne czynią dzisiejsze społeczeństwa coraz bardziej wielokulturowymi, a życie codzienne, prywatne i zawodowe, w coraz większym stopniu toczy się w wielokulturowych środowiskach, zespołach, organizacjach i firmach?
Specjalność Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym pozwala zrozumieć genezę i istotę wielokulturowości oraz związane z nią wyzwania, a także zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w środowiskach wielokulturowych i w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami.

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • globalnych trendów migracyjnych,
 • ekonomicznych, kulturowych i społecznych aspektów migracji,
 • komunikacji międzykulturowej,
 • marketingu realizowanego w różnych kulturach,
 • zjawisk migracyjnych i kulturowych, zachodzących w społeczeństwach.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • skutecznego komunikowania się w środowiskach wielokulturowych,
 • rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji,
 • zarządzania kompetencjami w globalizującym się biznesie i wielokulturowych zespołach zadaniowych, projektowych i pracowniczych.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • działy HR międzynarodowych korporacji,
 • działy sprzedaży międzynarodowej i marketingu,
 • regionalne działy PR globalnych firm,
 • domy mediowe i agencje reklamowe,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe,
 • polskie i międzynarodowe ośrodki analityczne i think-tanki,
 • organizacje międzynarodowe (w tym OBWE i OECD),
 • administracja rządowa i samorządowa,
 • konsulaty i ambasady RP.

 

Atuty:

 • program specjalności opracowany przez wybitnych ekspertów:
  • dr Wiolettę Małotę – badaczkę stylów zarządzania w różnych kulturach, wieloletniego menedżera w globalnych organizacjach;
  • dra Sławomira Klimkiewicza – dyplomatę, specjalistę w zakresie komunikacji wielokulturowej;
  • dr Monikę Nowicką – koordynatorkę i badaczkę projektów o tematyce migracyjnej;
 • studia nauczą Cię myśleć globalnie, rozumieć zjawiska migracyjne i kulturowe zachodzące w społeczeństwach;
 • będziesz przygotowany do rozwijania zespołów i organizacji kulturowo inteligentnych;
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w środowiskach wielokulturowych i w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa