Kierunki i specjalności

Udostępnij strone

Na studiach magisterskich (prowadzonych w języku polskim) oferujemy ponad 16 specjalności przygotowanych i prowadzonych według światowych standardów.

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Cyberbezpieczeństwo i studia strategiczne - na Stosunkach międzynarodowych

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Biznes międzynarodowy i negocjacje

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Bezpieczeństwo ruchów migracyjnych

Rekrutacja zamknięta

Biznes i gospodarka w Azji

Rekrutacja zamknięta

Socjologia

Socjologia

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Nowe media

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Coaching i psychologia społeczna

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Komunikacja zintegrowana - reklama, Public Relations, branding

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Socjologia biznesu i zarządzania

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Cyberbezpieczeństwo i studia strategiczne - na Socjologii

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!