Kierunki i specjalności

Udostępnij strone

Na studiach licencjackich (prowadzonych w języku polskim) oferujemy ponad 16 specjalności przygotowanych i prowadzonych według światowych standardów. Studia licencjackie przygotowują do wejścia na rynek pracy  oraz dają rzetelną podstawę do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich​.​

Zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Zarządzanie

Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Biznes i marketing międzynarodowy - na Zarządzaniu

Nowość! Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Marketing, reklama i nowe media - na Stosunkach międzynarodowych

Nowość! Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa

Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Biznes i marketing międzynarodowy

Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu

Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Socjologia

Socjologia

Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Marketing, reklama i nowe media

Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Kryminologia

Rekrutacja na r. ak. 2017/2018!

Psychologia społeczna

Rekrutacja zamknięta