Kierunki i specjalności

Udostępnij strone

Na niestacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) prowadzonych w języku polskim oferujemy 20 specjalności przygotowanych i prowadzonych według światowych standardów.
Studia licencjackie przygotowują do wejścia na rynek pracy oraz dają rzetelną podstawę do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich​.​

Zarządzanie

Biznes międzynarodowy

Rekrutacja zamknięta

Digital Marketing

Rekrutacja zamknięta

Manager HR

Rekrutacja zamknięta

Zarządzanie

Rekrutacja zamknięta

Socjologia

Socjologia

Rekrutacja zamknięta

Marketing, reklama i nowe media

Rekrutacja zamknięta

Kryminologia

Rekrutacja zamknięta

Psychologia społeczna

Rekrutacja zamknięta

Analityka i design internetowy

Rekrutacja zamknięta