Kierunki i specjalności

Udostępnij strone

Na studiach licencjackich (prowadzonych w języku polskim) oferujemy ponad 16 specjalności przygotowanych i prowadzonych według światowych standardów.
Studia licencjackie przygotowują do wejścia na rynek pracy  oraz dają rzetelną podstawę do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich​.​