Kierunki i specjalności

Udostępnij strone

Na studiach licencjackich (prowadzonych w języku polskim) oferujemy ponad 16 specjalności przygotowanych i prowadzonych według światowych standardów.
Studia licencjackie przygotowują do wejścia na rynek pracy  oraz dają rzetelną podstawę do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich​.​

Zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Zarządzanie

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Biznes i marketing międzynarodowy - na Zarządzaniu

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Marketing, reklama i nowe media - na Stosunkach międzynarodowych

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Biznes i marketing międzynarodowy

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Dziennikarstwo i nowe media

Nowe media i dziennikarstwo

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Komunikacja multimedialna. Digital Influencers, YouTube i social media

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Socjologia

Socjologia

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Marketing, reklama i nowe media

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Kryminologia

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!

Psychologia społeczna

Rekrutacja na semestr letni - zajęcia od marca 2018!