Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

Studia podyplomowe Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza są adresowane do wszystkich, którzy – bez względu na kierunek swego dotychczasowego wykształcenia – chcą zrozumieć współczesny świat i pogłębić wiedzę na temat głównych problemów myśli i kultury XX wieku. Program studiów adresujemy do nauczycieli, absolwentów i doktorantów nauk społecznych i humanistycznych, przedstawicieli mediów i pracowników szeroko pojętej sfery kultury oraz wszystkich, którzy zarówno w swej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym poszukują odniesień do fundamentalnych zagadnień natury filozoficznej.

 

Studia umożliwiają:

 • zapoznanie się z bogactwem nurtów, kierunków i szkół obejmujących zarówno problematykę filozofii człowieka, myśl polityczną, psychoanalizę i kulturę ponowoczesną oraz filozofię analityczną;
 • zdobycie wiedzy, w tym przede wszystkim zapoznanie się ze współczesną transformacją takich idei, jak człowiek, świadomość, umysł, podmiot, dialog, prawda, wartości, sprawiedliwość, etyka, państwo, wspólnota społeczna, metafizyka, kultura, nauka, język, logika;
 • lepsze zrozumienie świata współczesnego i zachodzących w nim procesów zmian;
 • zrozumienie sensu własnych zawodowych i życiowych dążeń.

 

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu:

 • filozofii życia, pragmatyzmu, filozofii ducha, filozofii egzystencji, filozofii dialogu, fenomenologii, myśli chrześcijańskiej, myśli marksistowskiej;
 • filozofii hermeneutycznej, poststrukturalistycznej i postmodernistycznej;
 • filozofii analitycznej;
 • filozofii politycznej.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa