Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza

Udostępnij strone

  1. Rodzaj studiów:
    studia podyplomowe
  2. Tryb studiów:
    niestacjonarne
  3. Język wykładowy:
    polski
  4. Czas trwania studiów:
    1 rok (2 semestry)
  5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
    jesień 2021 r.

Jak odnaleźć się w społeczeństwie ponowoczesnym? Studia podyplomowe Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza są adresowane do wszystkich, którzy – bez względu na kierunek swego dotychczasowego wykształcenia – chcą zrozumieć współczesny świat i pogłębić wiedzę na temat głównych problemów myśli i kultury XX wieku.

Szkoła została stworzona według autorskiej koncepcji przez prof. dr hab. Tadeusza Gadacza – wybitnego filozofa i religioznawcę.

Twoje 4 kroki do poznania filozofii
1
Poznaj różne kierunki myśli filozoficznej
Poznasz zagadnienia filozofii życia, pragmatyzmu, filozofii ducha, filozofii egzystencji, filozofii dialogu, fenomenologii, myśli chrześcijańskiej, myśli marksistowskiej, filozofii hermeneutycznej, poststrukturalistycznej i postmodernistycznej, filozofii analitycznej, filozofii politycznej.
2
Poznaj tendencje we współczesnym myśleniu
Pogłębisz wiedzę na temat najnowszego podejścia do filozofii. Zapoznasz się ze współczesną transformacją takich idei, jak: człowiek, świadomość, umysł, podmiot, dialog, prawda, wartości, sprawiedliwość, etyka, państwo, wspólnota społeczna, metafizyka, kultura, nauka, język, logika.
2
Ucz się od filozofów
W meandry filozoficznych rozważań wprowadzą Cię wybitni eksperci. Pod ich kierunkiem przeanalizujesz pisma oraz tendencje myślenia najważniejszych szkół, nurtów i filozofów, a także ich przełożenie na współczesne idee.
4
Ucz się w praktyce
Zajęcia mają charakter zarówno wykładów – gdy niezbędne jest wprowadzenie i wyjaśnienie, jak również dyskusji na temat przeczytanych lektur. Wymiana poglądów, zadawanie pytań, pogłębione rozważania, otwartość – to podstawy tych spotkań.

 

Atuty:

  • zdobędziesz szeroką wiedzę filozoficzną – zapoznasz się z bogactwem nurtów, kierunków i szkół obejmujących zarówno problematykę filozofii człowieka, myśl polityczną, psychoanalizę i kulturę ponowoczesną, jak i filozofię analityczną;
  • poznasz kanoniczne lektury filozoficzne – przeanalizujesz je w trakcie zajęć i dyskusji pod kierunkiem prowadzącego;
  • poznasz i zrozumiesz myśl najważniejszych filozofów – tj. Kant, Locke, Ricoeur, de Saussure, Derrida, Lyotard, Wittgenstein, Baudrillard, Bauman, Twardowski, Žižek, Adorno, Arendt, Fukuyama i wielu innych;
  • nauczysz się krytycznie patrzeć na współczesny świat i własną w nim rolę – lepiej zrozumiesz współczesny świat i zachodzące w nim procesy zmian, zrozumiesz sens własnych zawodowych i życiowych dążeń.

 

 

Studia są przeznaczone dla:

  • nauczycieli;
  • absolwentów i doktorantów nauk społecznych i humanistycznych;
  • przedstawicieli mediów;
  • pracowników szeroko pojętej sfery kultury;
  • osób, które zarówno w swej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym poszukują odniesień do fundamentalnych zagadnień natury filozoficznej.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa