Historia sztuki. Interpretacje

Udostępnij strone

 

REKRUTACJA ONLINE

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2018 r.

Dwusemestralne studia podyplomowe Historia sztuki. Interpretacje adresowane są do osób, których ambicją jest rozwinięcie umiejętności wszechstronnego spojrzenia na problematykę historii sztuki w szerokim kontekście kultury wizualnej oraz utrwalenie kompetencji interpretacyjnych.

Adresaci studiów:

 • absolwentów studiów humanistycznych (i nie tylko), którzy chcą zdobyć dodatkowe kompetencje i wiedzę z historii sztuki,
 • nauczycieli przedmiotu „Wiedza o kulturze”,
 • pracowników instytucji kultury,
 • osób zawodowo nie związanych z kulturą, lecz myślących o sztuce jako podstawowym składniku rozwoju kulturowego każdego reprezentanta nowoczesnego społeczeństwa,
 • wszystkich, którzy z różnych perspektyw interesują się sztuką, są jej miłośnikami lub kolekcjonerami.

Studia umożliwiają:

 • przygotowanie do świadomej obserwacji współczesnego życia artystycznego oraz uczestnictwa w nim;
 • zdobycie dodatkowych, udokumentowanych kompetencji w zakresie wiedzy o kulturze i historii sztuki;
 • uzyskanie kwalifikacji wymaganych w postępowaniu awansowym lub w procedurach konkursowych i grantowych.

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne kompetencje z zakresu:

 • interpretacji dzieła sztuki;
 • stosowania nowych metod analizy kontekstualnej;
 • zasad funkcjonowania wybranych instytucji kultury;
 •  interpretacji i oceny różnorodnych zjawisk świata współczesnego.

Atuty studiów:

 • program studiów uwzględnia najnowsze perspektywy teoretyczne w badaniach nad dziejami sztuki i dziedzictwem kulturowym;
 • słuchacze zdobywają pogłębioną wiedzę o procesach historycznych oraz wybitnych twórcach i ich dziełach;
 • słuchacze mają możliwość udziału w krytycznej dyskusji w miejscach ekspozycji dzieł sztuki (np. podczas wyjazdu studyjnego do Rzymu czy w trakcie inauguracyjnego studium terenowego w Pałacu Radziwiłłowskim w Nieborowie).

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa