Dyplomacja XXI w. Wyzwania i praktyka

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Współczesna dyplomacja staje w obliczu nowych wyzwań, narzucanych zarówno rozwojem form komunikacji, jak też rosnącą presją opinii publicznej, domagającej się udziału w kształtowaniu stosunków międzynarodowych oraz ich większej przejrzystości. W związku z ciągłym rozwojem nowych mediów przed dyplomacją stoją wyzwania, wymagające odmiennego od tradycyjnego, podejścia do relacji z zagranicznymi partnerami.

Na specjalności Dyplomacja XXI wieku. Wyzwania i praktyka będziesz mieć okazję do wielowymiarowego spojrzenia na współczesną praktykę dyplomatyczną, zapoznasz się również z jej realiami. Zdobędziesz wiedzę o interakcjach między odmiennymi rodzajami dyplomacji, z odniesieniem do tradycji i różnych kultur.

Podczas zajęć będziesz mieć kontakt z wybitnymi specjalistami, praktykami i uznanymi autorytetami w dziedzinie dyplomacji.

Opiekę naukową nad specjalnością sprawuje amb. Grzegorz Dziemidowicz – zastępca kierownika Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji CC, były dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ i wicedyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Egipcie (1994-1999) oraz Grecji (2001-2005).

 

Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:

 • wykorzystywania technik negocjacyjnych;
 • analizowania i stawiania wniosków opartych na dogłębnym rozumieniu kluczowych wydarzeń w polityce międzynarodowej;
 • stosowania technik lobbystycznych.

 

Perspektywy zawodowe:

 • ambasady i placówki dyplomatyczne,
 • międzynarodowe organizacje i korporacje,
 • administracja publiczna,
 • organizacje pozarządowe.

 

Atuty:

 • zajęcia prowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie dyplomacji i stosunków międzynarodowych, m. in. amb. prof. Paweł Dobrowolski, amb. dr Zdzisław Rapacki , amb. dr Sławomir Klimkiewicz, amb. Grzegorz Dziemidowicz, amb. Henryk Lipszyc;
 • studia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych tendencji w dziedzinie dyplomacji i relacji międzykulturowych;
 • program oparty jest na wzorcach międzynarodowych;
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji;
 • bogaty wachlarz zajęć praktycznych da Ci konkretne umiejętności przydatne w karierze zawodowej;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl