Dyplomacja i negocjacje w erze informacji

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe

Współczesna dyplomacja staje w obliczu nowych wyzwań, narzucanych zarówno rozwojem form komunikacji, jak też rosnącą presją opinii publicznej, domagającej się udziału w kształtowaniu stosunków międzynarodowych oraz ich większej przejrzystości. W związku z ciągłym rozwojem nowych mediów przed dyplomacją stoją wyzwania, wymagające odmiennego od tradycyjnego, podejścia do relacji z zagranicznymi partnerami.

Na specjalności Dyplomacja i negocjacje w erze informacji będziesz mieć okazję do wielowymiarowego spojrzenia na współczesną praktykę dyplomatyczną, zapoznasz się również z jej realiami. Zdobędziesz wiedzę o interakcjach między odmiennymi rodzajami dyplomacji, z odniesieniem do tradycji i różnych kultur.

Podczas zajęć będziesz mieć kontakt z wybitnymi specjalistami, praktykami i uznanymi autorytetami w dziedzinie dyplomacji.

Opiekę naukową nad specjalnością sprawuje amb. Grzegorz Dziemidowicz – zastępca kierownika Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji CC, były dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ i wicedyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Egipcie (1994-1999) oraz Grecji (2001-2005).

 

Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:

 • wykorzystywania technik negocjacyjnych;
 • analizowania i stawiania wniosków opartych na dogłębnym rozumieniu kluczowych wydarzeń w polityce międzynarodowej;
 • stosowania technik lobbystycznych.

 

Perspektywy zawodowe:

 • ambasady i placówki dyplomatyczne,
 • międzynarodowe organizacje i korporacje,
 • administracja publiczna,
 • organizacje pozarządowe.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl