Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa

Udostępnij strone

UWAGA! Rekrutacja na tę specjalność została zakończona.

 

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe

Studia na specjalności Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa wyposażą Cię nie tylko w wiedzę merytoryczną, ale również w cenne umiejętności komunikowania się z międzynarodowymi partnerami. Poznasz relacje pomiędzy dyplomacją i mediami i jednocześnie dowiesz się, w jaki sposób wykorzystywać media w dyplomacji, kreowaniu korzystnego wizerunku kraju oraz jego polityki wewnętrznej i zagranicznej. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, finansów publicznych i międzynarodowych, organizacji i prowadzenia mediacji, negocjacji oraz arbitrażu.
 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych,
 • międzynarodowych stosunków ekonomicznych i finansowych,
 • dyplomacji ekonomicznej,
 • polskiej polityki zagranicznej,
 • protokołu dyplomatycznego oraz zasad savoir vivre i stosowania go w dyplomacji i biznesie,
 • dyplomacji publicznej i jej instrumentów, takich jak marka narodowa czy branding,
 • skutecznego komunikowania się w środowisku międzynarodowym oraz wielokulturowym,
 • polskiego rynku medialnego oraz państw głównych aktorów stosunków międzynarodowych,
 • poznasz główne instytucje takie, jak Unia Europejska, ONZ czy Rada Europy i ich udział w stosunkach międzynarodowych,
 • zasady i reguły prowadzenia negocjacji i mediacji dotyczących spraw międzynarodowych i wielokulturowych, w tym dotyczących migracji i uchodźstwa,
 • roli odgrywanej przez służby specjalne w stosunkach międzynarodowych oraz prowadzenia kampanii dezinformacyjnych (fake news),
 • organizacji i prowadzenia negocjacji dotyczących spraw międzynarodowych i wielokulturowości.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • analizowania i opisu istotnych wydarzeń z zakresu polityki międzynarodowej;
 • analizowania sytuacji gospodarczej i finansowej w kraju i na świecie oraz formułowania ocen i wyciągania trafnych wniosków;
 • stosowania reguł protokołu dyplomatycznego i savoir vivre zarówno w dyplomacji, jak i działalności biznesowej;
 • trafnego stosowania instrumentów korespondencji dyplomatycznej i biznesowej;
 • skutecznej współpracy z mediami i umiejętności występowania w mediach;
 • skutecznego stosowania instrumentów dyplomacji publicznej oraz organizowania i prowadzenia działań promocyjnych;
 • organizacji i prowadzenia negocjacji, osiągania kompromisu i porozumienia;
 • oceny wpływu mediów na życie polityczne w kraju oraz na stosunki międzynarodowe;
 • organizacji i prowadzenia mediacji dot. sporów i konfliktów międzynarodowych.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • centralna i samorządowa administracja publiczna, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • publiczne jednostki zajmujące się promocją Polski i wybranych gałęzi gospodarki, np. Instytut Adama Mickiewicza;
 • organizacje międzynarodowe: Organizacja Współpracy i Bezpieczeństwa w Europie (OBWE), instytucje Unii Europejskiej, Rada Europy;
 • instytucje promujące Polskę i jej gospodarkę: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Organizacja Turystyczna;
 • think thanki;
 • publiczne i prywatne ośrodki analityczno-badawcze;
 • media;
 • fundacje oraz organizacje pozarządowe;
 • firmy zajmujące się HR oraz firmy konsultingowe;
 • jednostki zajmujące się mediacjami.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa