Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Udostępnij strone

Program i harmonogram

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Ramowy program Studiów:*

Główne bloki tematyczne:
1. Specyfika, regulacje prawne, etyka i wyzwania w pracy doradcy zawodowego. Warsztat pracy, podnoszenie kompetencji doradcy zawodowego.
2. Najskuteczniejsze techniki i narzędzia wykorzystywane w doradztwie zawodowym i coachingu kariery. Budowanie relacji i współpracy z klientami.
3. Metody rekrutacji i selekcji. Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy, zmiany profesji/ścieżki kariery, w powrocie na rynek pracy.
4. Zintegrowany System Kwalifikacji. Podstawy zawodoznawstwa.
5. Ścieżki kariery dla doradcy zawodowego – wady, zalety, wymagane kompetencje i predyspozycje: prowadzenie własnej firmy/freelancer, praca po stronie Urzędu Pracy, NGO (organizacji pozarządowych), Biura Karier uczelni wyższych, szkolny doradca zawodowy/doradca zawodowy pracujący z młodzieżą, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i defaworyzowanych (wykluczonych).
6. Personal Branding – jak zbudować swoją markę jako doradcy zawodowego/coacha kariery i pozyskać i utrzymać klientów? Wykorzystanie narzędzi marketingu i PR.
7. Praktyka – doradztwo zawodowe i tworzenie indywidualnego Planu Działania.
8. Coaching Kariery – rola, zadania i narzędzia. Metody coachingu, motywacja i zarządzanie zmianą.
9. Praktyka – job coaching i tworzenie Strategii Realizacji Celów oraz Planu Kariery.
10. Dobre praktyki: zapobieganie wypaleniu zawodowemu, pracoholizmowi, zaburzeniu równowagi w życiu osobistym i zawodowym w pracy doradcy zawodowego/ coacha kariery.

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

Studia mają charakter praktyczny, gdzie wykłady i prezentacje są uzupełniane o debaty i dyskusje, ćwiczenia, zadania indywidualne i case studies.
 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
  • projekt określony na początku trwania studiów.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Organizacja zajęć*

W związku z sytuacją pandemiczną w r. ak. 2021/22 zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni (z transmisją) oraz online.

Terminy* zjazdów w roku 2021/2022
 
semestr letni:

  • Marzec: 19-20 – w siedzibie;
  • Kwiecień: 02-03 – online;
  • Maj: 14-15 – w siedzibie; 28-29 – online
  • Czerwiec: 18-19 – w siedzibie;

 
semestr letni

    wkrótce więcej informacji

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

  • Sobota: 9:00-18:00
  • Niedziela 9:00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa