Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  w r. ak. 2021/22 zajęcia online oraz w siedzibie uczelni (z transmisją) – harmonogram

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  marzec 2022 r.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do bycia profesjonalnym doradcą zawodowym oraz coachem kariery lub wzmocnienie osób pracujących w tym obszarze i wyposażenie ich w praktyczne narzędzia i niezbędne kompetencje. Dzięki tym unikatowym studiom uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne przy kierowaniu karierą, a także poznają skuteczne narzędzia wspierające ich pracę oraz podnoszące efektywność zawodową. Zajęcia umożliwiają zaplanowanie swojej własnej ścieżki kariery w ramach tych profesji, pod okiem doświadczonych ekspertów.
Studia mają charakter warsztatowy, dzięki wykorzystaniu interaktywnych metod szkolenia prowadzonych przez doświadczonych i odnoszących sukcesy praktyków.
Kierunek objęty patronatem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.
 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • stosowania technik i narzędzi wykorzystywanych w doradztwie zawodowym i coachingu kariery;
 • doboru metod rekrutacji i selekcji, wsparcia doradczego w procesie poszukiwania pracy, zmiany profesji/ścieżki kariery, w powrocie na rynek pracy;
 • stosowania przepisów prawnych, etyki, zintegrowanego systemu kwalifikacji i podstaw zawodoznawstwa;
 • budowania relacji i zasad współpracy z klientami;
 • przygotowania ścieżki kariery dla siebie – doradcy zawodowego / coacha kariery;
 • Personal Branding – dowiesz się jak zbudować swoją markę jako doradcy zawodowego/ coacha kariery i w jaki spsoób możesz pozyskać i utrzymać klientów;
 • wykorzystania narzędzi marketingu i PR w zakresie budowania kariery zawodowej;
 • tworzenia indywidualnego Planu Działania w doradztwie zawodowym;
 • coachingu kariery – roli, zadań i narzędzi; metod coachingu, motywacji i zarządzania zmianą;
 • tworzenia Strategii Realizacji Celów oraz Planu Kariery;
 • zapobiegania wypaleniu zawodowemu, pracoholizmowi, zaburzeniu równowagi w życiu osobistym i zawodowym w pracy doradcy zawodowego oraz coacha kariery.

 

Perspektywy zawodowe:
Świadome i jakościowe zarządzanie karierą staje się coraz istotniejszym aspektem nie tylko dla indywidualnego człowieka, lecz także dla otoczenia, w jakim funkcjonuje, dla pracodawców i organizacji kształtujących rynek pracy. Nie tylko rozwój wiedzy i kompetencji zawodowych ma znaczenie, ale rosnącą wartość zyskuje umiejętność kształtowania dodatkowych wartości, aktywizacji grup społecznych, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Studia podyplomowe „Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery” otwierają możliwości pracy i rozwoju zawodowego jako Doradca Zawodowy lub Coach Kariery:

 • w ramach indywidualnej praktyki zawodowej,
 • w Dziale HR w korporacjach,
 • w Urzędzie Pracy,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w Biurach Karier uczelni wyższych,
 • jako szkolny doradca zawodowy/doradca zawodowy pracujący z młodzieżą,
 • jako specjalista zajmujący się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i defaworyzowanych.

 


Adresaci studiów:

 • początkujący, jak i praktykujący doradcy;
 • pracownicy działów HR, Biur Karier, Urzędów Pracy;
 • trenerzy;
 • menedżerowie HR, specjaliści HR;
 • pracownicy przedsiębiorstw, administracji i organizacji pozarządowych;
 • szkolni doradcy zawodowi;
 • psychologowie;
 • osoby zainteresowane coachingiem kariery;
 • osoby chce pogłębić i rozwinąć własne kompetencje i kierowanie karierą;
 • osoby zajmujące się doradztwem w różnych strukturach firm z sektora publicznego i niepublicznego;
 • osoby prowadzące własną działalność w zakresie doradztwa zawodowego i coachingu kariery.

 

Patron

kierunku

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa