Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest Monika Wikiera

Zajęcia prowadzą m.in. Monika Wikiera, Anna Daria Nowicka, Iwona Cichowicz.

 

Monika Wikiera – pasjonatka, ekspert oraz praktyk w obszarze zarządzania, efektywności organizacyjnej, budowania zaangażowanych zespołów oraz podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej. Wykładowca akademicki, a także autorka programów studiów i warsztatów z zakresu przywództwa, pracy zespołowej, coachingu, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów oraz kursu – Train the Trainers. Doświadczenie oraz wiedzę zdobywa poprzez związek z biznesem i nauką.
Od wielu lat piastuje stanowiska menedżerskie wyższego szczebla oraz anagażuje się w interesujące projekty, co umożliwia zdobywanie cennej praktyki oraz przestrzeni do implementowania innowacyjnych rozwiązań, metod i narzędzi zarządczych; a przede wszystkim – wdrażanie oczekiwanych zmian oraz zespołową radość z odnoszonych sukcesów.
Ponadto jako doświadczony Międzynarodowy Coach ICC (International Coaching Community) prowadzi sesje Executive Coaching oraz Trening Umiejętności Menedżerskich z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw. Zajmuje się również doradztwem strategicznym, personalnym, zawodowym oraz coachingiem kariery.
Absolwentka studiów: Ekonomia, Finanse i Bankowość, Handel Zagraniczny, Gospodarka Społeczna, HR Business Partner. Ukończyła także wiele kursów oraz szkoleń m.in. z zakresu zarządzania organizacją i kapitałem ludzkim, przywództwa, zarządzania projektami, coachingu (executive, menedżerski, kariery, kryzysowy), Nonviolent Communication – NVC, doradztwa zawodowego oraz umiejętności psychospołecznych.
 

Anna Daria Nowicka – socjolog, konsultant i trener biznesu, coach, doradca zawodowy
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi. Specjalizuje się w Human Resources, konsultingu biznesowym, coachingu, doradztwie zawodowym. Prowadzi szkolenia i wykłady. Realizowała liczne projekty marketingowe, PR i CSR. Pracowała zarówno po stronie korporacji oraz MŚP, jak i w agencjach rekrutacyjno – doradczych.
Wspiera osoby na różnych etapach kariery w skutecznym osiąganiu celów i samorealizacji. Pracuje również z ludźmi, których dotknął mobbing, wypalenie zawodowe, kryzys emocjonalny lub wahają się, jaką wybrać drogę rozwoju. Jest certyfikowanym coachem kryzysowym.
Jej pasją jest wspieranie organizacji i ludzi we wdrażaniu dobrych praktyk opartych na wartościach, wykorzystaniu potencjału oraz w zrównoważonym rozwoju. Lubi dzielić się wiedzą i inspirować innych.
Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.
 

Iwona Cichowicz – doradczyni zawodowa, ACC ICF coach, koordynatorka projektów. Aktywistka działająca na rzecz środowisk migranckich i defaworyzowanych. Zawodowo związana z sektorem pozarządowym.
Prowadzi indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe. Jako coachini specjalizuje się w coachingu kariery, coachingu relokacyjnym oraz wspiera w procesie integracji i adaptacji. Specjalizuje się we wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności kobietom oraz migrantkom i migrantom na rynku pracy.
Współpracowała przy tworzeniu i realizacji projektów aktywizacyjno-społecznych, integracyjnych i artystycznych m.in. z: Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Świat na Wyciągnięcie Ręki, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Fundacją Ocalenie, Fundacją Refugee.pl, Inicjatywą Chlebem i Solą, Koalicją Karat, Fundacją Nasz Wybór itd.. Współtworzy Fundację Inspiratornia Zmian.
Ukończyła studia w zakresie: zarządzania finansami i organizacjami, pedagogikę, gospodarkę społeczną, doradztwo zawodowe, arteterapię oraz liczne kursy i szkolenia. Posiada licencję do korzystania z Mental Toughness Questionare (MTQ48), Insightful Profiler™(iP121) oraz akredytację International Coaching Federation (ACC ICF).
Podróżniczka i fotoreporterka, każdą wolną chwilę spędza w górach, zakochana w górach wysokich Kaukazie i Himalajach, zainspirowana buddyzmem tybetańskim. Ceni sobie aktywny styl życia, w życiu codziennym czerpie z różnorodności kultur i nie wyobraża sobie dnia bez literatury górskiej i reportażu.
 

Jerzy Bielecki – absolwent socjologii i podyplomowych studiów z zakresu doradztwa zawodowego. Z doradztwem zawodowym związany od 2004 r. Współprowadził Szkolny Ośrodek Kariery z pierwszej edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”. Pracował również jako doradca zawodowy w PUP oraz kierownik biura karier. Doświadczony nauczyciel i pedagog. Autor publikacji naukowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Przez około 10 lat kierował pracami wydziału doradztwa edukacyjno-zawodowego w centralnej placówce doskonalenia nauczycieli. Obecnie asystent naukowy w Instytucie Badań Edukacyjnych, kierownik projektu ReferNet.
 

Justyna Ciećwierz – psycholog biznesu, konsultant, trener i coach w obszarze rozwoju zawodowego i zarządzania zasobami ludzkimi. Już w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii zafascynował ją świat człowieka w organizacji. Swoją ścieżkę kariery rozpoczynała od pracy w Neumann Management Instutute, gdzie była odpowiedzialna między innymi za stworzenie produktu oraz rozwój badań postaw pracowników i klimatu organizacyjnego Neumann Job Attitude Survey. Kierowała kilkudziesięcioma projektami badawczymi w tym obszarze oraz prowadziła warsztaty strategiczne dla kadry kierowniczej Survey Feedback.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów potencjału menedżerskiego Management Audit dla dużych spółek w trakcie przekształceń, a także w projektowaniu i realizowaniu programów Assessment Center na potrzeby rekrutacyjne. Ma na swoim koncie szereg projektów w zakresie wsparcia w zmianie pracy (Outplacement – zwolnienia monitorowane).
Od wielu lat prowadzi własną działalność doradczą i coachingową. Towarzyszy profesjonalistom na rozdrożu zawodowym, pragnącym znaleźć satysfakcję i spełnienie w realizowanej przez siebie pracy. Stale rozwija serwis dla osób projektujących zmianę zawodową www.zmianazawodowa.pl. Posiada uprawnienia do stosowania szeregu narzędzi diagnostycznych (MBTI Step I, MBTI Step II, Career Direct, Facet5 i inne).
Wspiera organizacje w tworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi człowieka i osiągania przez niego ponadprzeciętnych rezultatów. Jako szczególnie ważną postrzega pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów pracowników oraz czerpaniu z pracy wewnętrznej siły. Tak wiele jest jeszcze do zrobienia! (więcej: Dlaczego empowerment w praktyce).

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa