Digital Marketing

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  (zobacz także: stacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Zarządzanie
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Branża digital jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Studia profilowane według potrzeb rynku i we współpracy z pracodawcami to znakomite rozwiązanie sprzyjające podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji przyszłych specjalistów branży marketingu internetowego. Dla studentów specjalności Digital Marketing, program będący odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie branży, jest przepustką do ich przyszłej kariery zawodowej.
prof. Małgorzata Baran, Kierowniczka Katedry Zarządzania Collegium Civitas

 

Rozwój nowoczesnych technologii i digitalizacja zasobów powoduje konieczność wprowadzania zmian u pracodawców wielu branż. Sprzedaż wielokanałowa staje się normą handlu, a tym samym zwiększa się popyt na szeroko rozumianych specjalistów/menadżerów handlu internetowego.

W trakcie studiów na specjalności Digital Marketing zgłębisz wiedzę na temat mediów cyfrowych, w tym wykorzystania social media i Internetu w celu dotarcia do jak największej liczby potencjalnych klientów. Dowiesz się, jak w miarę upływu czasu rozwijał się sam Internet i jak zmieniali się jego użytkownicy w Polsce i na świecie.

Po ukończeniu studiów na specjalności Digital Marketing będziesz miał możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z marketingiem internetowym (np. specjalista ds. e-marketingu).
 

Dzięki zajęciom specjalnościowym, prowadzonym przez najlepszych specjalistów oraz praktyków wybranych dziedzin, dowiesz się między innymi jak:

 • wygląda rynek reklamy online w liczbach oraz pojęcia z dziedziny Digital marketingu – Digital marketing – podstawy;
 • przygotować strategię komunikacji online, a także z czego składa się brief reklamowy – Strategia i planowanie;
 • stworzyć strategię i przygotować atrakcyjny content, który zainteresuje i utrzyma grupę odbiorców w Internecie – Content marketing;
 • odnieść sukces realizując działania za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w tym jak wygląda reklama w mobile marketingu oraz czym jest Internet of thingsMobile marketing;
 • tworzona jest platforma GoogleAds od podstaw i czym jest rynek reklamowy GoogleAds – Search Engine Marketing (SEM);
 • wyglądają standardy reklamy display oraz jakie są największe wyzwania dla reklamy online – Programmatic i Display advertising;
 • wykorzystać najważniejsze trendy w projektowaniu serwisów oraz metody i narzędzia badawcze w UX – Analityka webowa i UX.


Program specjalności zawiera również takie przedmioty fakultatywne jak np. E-sport, czy też Influencerzy w marketingu, które stanowią odpowiedź na najnowsze trendy w marketingu internetowym.
 

Dlaczego zapraszamy młodych do pracy w digitalu?

Branża e-marketingowa, a więc komunikacji w digitalu, to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów rynku usług. Głównie dlatego, że korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań i narzędzi. Większość innowacji, które pojawiają się w rzeczywistości cyfrowej, błyskawicznie adaptowane są na potrzeby marketingu. To zaś sprawia, że obszar ten jest szczególnie ekscytujący. W branży, która wrze od zmian, jest chłonna i otwarta na innowacje, nie sposób się nudzić. Wymaga za to czujności, umysłu otwartego na nowości oraz kreatywności. Czegóż – z perspektywy młodego człowieka, potencjalnego pracownika – trzeba więcej? Co więcej, w digitalu mogą odnaleźć się zarówno ścisłe umysły, jak i humaniści. Najbardziej zaś poszukiwani są ludzie łączący różnorodne kompetencje.Grzegorz Krzemień, prezes GoldenSubmarine, Szef Branżowej Rady ds. Kompetencji przy IAB Polska

Warto podkreślić, że branża digital to nie tylko reklama w internecie. To przede wszystkim procesy transformacji digitalowej obecne w firmach z każdego sektora gospodarki dotykające takich obszarów jak marketing, sprzedaż, dystrybucja itp. Popyt na wiedzę i kompetencje w tym obszarze będzie coraz większy. Zdobywanie ich przy współpracy z organizacjami, które bardzo blisko współpracują z firmami i praktykami bezpośrednio związanymi z tą branżą (w tym przypadku IAB) to niewątpliwie ogromna korzyść dla uczestników. Dzięki temu pozyskiwana wiedza jest wiedzą w dużej mierze praktyczną i co więcej studia tego typu dają studentom szanse na zbudowanie bezpośrednich relacji z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Tomasz Rzepniewski, Managing partner, digital & content, Wavemaker

 

Studenci na koniec studiów przystępują do egzaminu DIMAQ Basic, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymują certyfikat DIMAQ Basic wydawany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • działy marketingu dowolnych organizacji prowadzących działania marketingowe,
 • agencje reklamowe,
 • agencje interaktywne,
 • domy mediowe,
 • wydawcy,
 • media,
 • stanowiska średniego szczebla a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Atuty:

 • program odpowiadający na realne potrzeby rynku pracy;
 • zajęcia z praktykami e-marketingu;
 • przygotowanie do egzaminu DIMAQ Basic;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa