Cyberbezpieczeństwo i studia strategiczne - na Stosunkach międzynarodowych

Udostępnij strone

UWAGA! Rekrutacja na tę specjalność została zakończona.

 

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe

Cyberprzestrzeń stała się równorzędnym w stosunku do otoczenia materialnego polem działania państw, korporacji i organizacji w XXI w. Wykorzystywanie atutów cyfrowego otoczenia dla realizowania celów w obszarze bezpieczeństwa narodowego, realizowanie narodowej strategii komunikacyjnej w cyfrowym otoczeniu informacyjnym to ważne obszary wsparcia – ale też potencjalnych zagrożeń dla współczesnych państw. Dynamika cyfrowego środowiska pociąga za sobą konieczność ciągłej weryfikacji rozwiązań taktycznych i strategicznych oraz prac nad dostosowaniem aparatu państwowego do tych wyzwań. W jaki sposób planować i realizować państwowe polityki i strategie w cyberprzestrzeni? Jak identyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni i jak im przeciwdziałać? Na te oraz inne pytania odpowiedzą eksperci, prowadzący zajęcia na specjalności Cyberbezpieczeństwo i studia strategiczne.
 

Zdobędziesz praktyczne kompetencje w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem organizacji w środowisku cyfrowym,
 • analizy ryzyka i prognozowania zagrożeń w środowisku cyfrowym,
 • umiejętność identyfikowania i przeciwdziałania manipulacji, dezinformacji i propagandzie w otoczeniu cyfrowym,
 • analizowania systemów bezpieczeństwa organizacji i projektowania systemów informacyjnych dla zarządzania,
 • stosowania narzędzi zapobiegających cyberterroryzmowi,
 • projektowania i implementowania procedur bezpieczeństwa.

 

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji publicznej,
 • sektor prywatny, zwłaszcza działy odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne organizacji,
 • stanowiska analityczne, związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa