Cyberbezpieczeństwo

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Obecnie wirtualny świat – cyberprzestrzeń – stała się równorzędnym środowiskiem funkcjonowania osób, sektora prywatnego i publicznego. Na specjalności Cyberbezpieczeństwo, oferowanej przez Collegium Civitas, przyszli menedżerowie zarządzający organizacją nauczą się, w jaki sposób zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w cyfrowym otoczeniu.

 

Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne kompetencje w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem organizacji w środowisku cyfrowym;
 • analizy ryzyka i prognozowania zagrożeń w środowisku cyfrowym;
 • dbałości o wizerunek w sieci;
 • informatyki śledczej;
 • projektowania i implementowania procedur bezpieczeństwa.

 

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji publicznej;
 • sektor prywatny, zwłaszcza działy odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne organizacji;
 • stanowiska analityczne, związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

 

Atuty:

 • warsztaty i wykłady są prowadzone przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w sektorze prywatnym i w administracji;
 • dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę w praktycznej działalności firmy i organizacji;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa