Criminal Justice

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne
 3. Język wykładowy:
  angielski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Interesujesz się kryminologią? Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tradycyjnych oraz alternatywnych form karania przestępców? Wybierz specjalność Criminal Justice – nową specjalność studiów w Collegium Civitas.

Znani i cenieni praktycy zapoznają Cię z mechanizmami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz tworzenia polityki karnej w oparciu o wyniki przełomowych badań międzynarodowych. Nauczysz się, w jaki sposób dokonywać analizy problemów kryminologicznych, a także rozwiniesz umiejętności metodologiczne, niezbędne do planowania i przeprowadzania własnych badań empirycznych.

Zajęcia są prowadzone w języku angielskim, dzięki czemu masz możliwość ciągłego doskonalenia swoich kompetencji językowych.
Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • zastosowania nowoczesnej wiedzy kryminologicznej,
 • reagowania na przestępczość w jej wymiarze międzynarodowym;
 • przeprowadzania niezależnego badania empirycznego;
 • przygotowania i prezentacji wyników badania;
 • kreatywnego i innowacyjnego opracowania koncepcji zmian polityki penalnej.

 

Perspektywy zawodowe:

 • krajowe instytucje wymiaru sprawiedliwości: policja, sądy, prokuratura, służby więzienne, a także służby socjalne i organizacje pozarządowe;
 • międzynarodowe instytucje zajmujące się współczesnymi problemami kryminologicznymi (m.in. Interpol, Europol, CEPOL, Amnesty International, Transparency International, Biuro ONZ ds. narkotyków i przestępczości, Międzynarodowy Trybunał Karny).

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa