Coaching zdrowia

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych + 20 godzin przeznaczonych na superwizje i obronę pracy, zrealizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Wprowadzenie do coachingu – wykład z elementami konwersatorium, egzamin

 • Czym jest coaching a czym nie jest?
 • Coaching jako metoda rozwoju, a nie interwencji.
 • Specjalizacje programów coachingowych – korzyści i ryzyka.
 • Kluczowe kompetencje coacha
 • Narzędzia coachingu

Warsztat coacha zdrowia – warsztat, zaliczenie z oceną

 • Specyfika coachingu zdrowia
 • Psychoterapia, coaching a mentoring
 • Wywiad Motywujący
 • Nawyki w obszarze zachowań zdrowotnych

Coaching stylu życia – warsztat, egzamin

 • Coaching dietetyczny i psychodietetyczny
 • Model żywienia oparty na dowodach naukowych
 • Coaching pracy z ciałem
 • Interwencja w kluczowych dolegliwościach

Coaching w chorobach psychosomatycznych – warsztat, zaliczenie z oceną

 • Wzmacnianie poziomu energii i witalności
 • Zasady zdrowego myślenia
 • Praca z przekonaniami
 • Narzędzia w coachingu psychosomatycznym

Coaching w pracy ze stresem – warsztat z elementami wykładu, zaliczenie z oceną

 • Stres i jego sygnały
 • Wpływ stresu na zachowania
 • Techniki pracy ze stresem
 • Praktyka oddechu, relaksacji, uważności
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Coaching relacji – konwersatorium, zaliczenie z oceną

 • Relacje z sobą samym
 • Relacje z bliskim
 • Relacje zawodowe
 • Coaching rodzicielski

Narzędzia w coachingu integralnym – warsztat, zaliczenie z oceną

 • Analiza deficytów dobrostanu
 • Równowaga praca-dom
 • Praca z wartościami

Coaching filozoficzny, duchowy i sensu życia – warsztat z elementami wykładu, egzamin

Coaching w promocji zdrowia w organizacjach – warsztat, zaliczenie z oceną

Obrona pracy i superwizje

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów

Studia to seria interaktywnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów, które skondensowaną wiedzę teoretyczną łączą z szerokim wachlarzem zadań praktycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci bardzo szybko mogą przełożyć pozyskana wiedzę na codzienny warsztat pracy.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów
 • obecność na minimum 160 godzinach zajęć
 • egzamin z wiedzy zdobytej podczas studiów
 • superwizje i obrona pracy.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas. Dodatkowo słuchacze otrzymują możliwość współpracy z Instytutem HAPPYMORE, w ramach HAPPYMORE CO-WORK.

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Harmonogram

Czas trwania: 2 semestry
 

Terminy zjazdów w roku 2021/2022
 
semestr zimowy:

 • październik: 16-17 – w siedzibie;
 • listopad: 13-14 – w siedzibie;
 • grudzień: 11-12 – online;
 • styczeń: 15-16 – w siedzibie;
 • luty: 19-20 – online;

 
semestr letni

 • marzec: 05-06 – online;
 • kwiecień: 02-03 – w siedzibie;
 • maj: 14-15 – online; 28-29 – w siedzibie;
 • czerwiec: 18-19 – online

 
*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa