Coaching systemowy

Udostępnij strone

Program

Program* obejmuje 108 godzin, realizowanych przez 2 semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.

 

Ramowy program studiów:*

Forma zajęć: prezentacje, demo, dyskusje, sesje na forum, ćwiczenia w parach i dwójkach, ćwiczenia w podgrupach, doświadczenia bycia reprezentantem, doświadczenia z perspektywy coacha i klienta, zadania rozwojowe

 

Zjazd 1. Dynamika systemu – 18 godz.

 • Kontraktowanie z klientem w pracy systemowej.
 • Istota „pomagania” – rola coacha.
 • Coach systemowy a Terapeuta Ustawień Systemowych.
 • Ramy interwencji ustawieniowych „ przed i po” sesji.
 • Czym jest pole systemu?
 • Teorie systemu i odkrycia Berta Hellingera.
 • Siły systemu: czas, miejsce, wymiana.
 • Skutki wykluczenia z systemu.
 • Ciało, ruch i oddech w coachingu jako przygotowanie do pracy z sygnałami systemu.

Zjazd 2. Porządki miłości – 18 godz.

 • Porządki miłości w rodzinie
 • Kogo niesiemy w sercu?
 • Ukryte połączenia w systemie przodków.
 • Dynamika miedzy rodzicami a dziećmi.
 • Rozwój klienta w odniesieniu do pojęć sumienia: sumienie osobiste, rodzinne, duchowe.
 • Porządki miłości w relacjach małżeńskich.
 • Dynamika więzi pomiędzy kobietami a mężczyznami.
 • Konflikty w systemie.

Zjazd 3. Narzędzia systemowe w praktyce coachingowej  – 18 godz.

 • Różne sposoby pracy systemowej: praca za pomocą figurek, przedmiotów, reprezentantów, łączona.
 • Ustawianie osób i pojęć.
 • Techniki pracy indywidualnej i grupowej jako uzupełnienie procesu coachingowego lub terapeutycznego.
 • Podejście systemowe w coachingów zespołów)

Zjazd 4. Prawa systemowe w organizacji oraz firmach rodzinnych – 18 godz.

 • Elementy Teorii U i Social Presencing Theatre.
 • Diagnoza stanu obecnego z uwzględnieniem kontekstu systemów.
 • Jak działają prawa systemowe w organizacji?
 • Specyfika firm rodzinnych – powiązanie systemów rodzinnych i organizacyjnych klienta.
 • Przywództwo z wyłaniającej się przyszłości i systemowe ustawienia scenariuszowe

Zjazd 5. Coaching systemowy w rozwoju zawodowym – 18 godz.

 • Coaching kariery zawodowej – wybór drogi zawodowej i pokonywanie trudności w zgodzie z  systemem rodzinnym i organizacyjnym klienta.
 • Zasoby – czerpanie z historii osobistej, rodzinnej i zawodowej.
 • Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki

Zjazd 6. Integracja metod pracy systemowej – 18 godz.

 • Ćwiczenia na forum, ustawienia prowadzone przez uczestników pod superwizją.
 • Podsumowanie własnej praktyki i plan dalszego rozwoju.

 

*Program i kolejność zjazdów może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć przez coachów praktyków
 • Minimalna ilość wykładów – maksymalna ilość praktyki
 • Spójne prowadzenie przez cały czas studiów – studenci mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów
 • Dyskusje, case study, doświadczenia z roli reprezentanta, klienta, coacha
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości
 • Możliwość prowadzenia interwencji systemowej pod okiem superwizora
 • Indywidualny feedback od prowadzących
 • Spotkania raz w miesiącu w ramach bezpłatnego Forum Inspiracji – spotkanie z ciekawymi wykładowcami z całego świata

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Udział w zajęciach w ramach zjazdów objętych programem studiów
 • Przygotowanie prezentacji podsumowującej program
 • Test na zakończenie studiów

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Organizacja zajęć

Czas trwania – 2 semestry

 

Terminy zjazdów w roku 2020/2021
 
semestr zimowy:

 • listopad: 14-15;
 • grudzień: 12-13;
 • styczeń: 16-17;
 • luty: 06-07;

semestr letni

 • marzec: 06-07;
 • kwiecień: 17-18;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa